พระอาจารย์เอกลักษณ์ ปัญญาคโม ยันต์ วัดพุทธพรหมยาน สักยันต์

ทำความรู้จัก ยันต์ ศรัทธาที่นำมาซึ่งปาฏิหาริย์ ทำไมยังคงอยู่ในยุค 5G

ยันต์ มามีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ยุคบวชพระฤาษี คาถาจะขึ้นด้วยโอม ส่วนมากจะผูกโดยพระฤาษี ต่อมาก็ผูกโดยพระครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ ผูกเป็นผ้ายันต์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความขลังมากขึ้น

Home / เครื่องราง / ทำความรู้จัก ยันต์ ศรัทธาที่นำมาซึ่งปาฏิหาริย์ ทำไมยังคงอยู่ในยุค 5G

ไม่ว่าจะเป็นสายมูเตลูหรือไม่ก็ตาม ย่อมต้องเคยเห็นลายยันต์ผ่านหูผ่านตามาบ้าง ไม่มากก็น้อย แต่ก็เป็นวัตถุมงคล เครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราคุ้นชินในสังคมไทย บ้างก็ไปสักยันต์ตามร่างกายเพื่อให้แข็งแกร่ง คงกระพัน แคล้วคลาด ปลอดภัย หรือเพื่อเป็นเมตตา มหาเสน่ห์ วันนี้ MThai จะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับ ยันต์ ให้มากขึ้น ว่ายันต์คืออะไร ถือกำเนิดมาจากไหน แล้วทำไมถึงยังอยู่ยั่งยืนยงมายาวนานจนถึงปัจจุบัน และยังกลายเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก จนเหล่าเซเลบริตี้ทั้งไทยและเทศ ต่างก็บูชาวัตถุมงคลนี้ หรืออย่างแองเจลิน่า โจลี่ก็ยังมาสักยันต์ 5 แถวกับอาจารย์หนูที่ไทยเราเลย ว่าแต่ยันต์นั้นมีดีอย่างไร ตามมาค่ะ

ยันต์

คำว่า “ยันต์” หมายถึง รูปอักขระ ลวดลายต่างๆ ถือว่าเป็น วิชาที่มีมาคู่กับไทยเราแต่ครั้งบรรพกาล เพี้ยน มาจากคำว่า ยัญญ์ ในภาษาบาลีแปลว่า สิ่งที่มนุษย์พึงเซ่นสรวงบูชาให้มีความสุขความเจริญ แต่ภาษาไทยเราเปลี่ยนเขียนเป็น ยันต์ ซึ่งหมายถึง รอยเส้น ที่ขีดขวางไปมาสำหรับลงคาถา

ยันต์มามีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ยุคบวชพระฤาษี คาถาจะขึ้นด้วยโอม ส่วนมากจะผูกโดยพระฤาษี ต่อมาก็ผูกโดยพระ ครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ ผูกเป็นผ้ายันต์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความขลังมากขึ้น โดยขณะที่ลากเส้น จิตผู้เขียนต้องมีสมาธิในการกำหนดยันต์ เพื่อให้จิตเราหยุดอยู่ที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นกุศล เมื่อยามขมวดปมยันต์ก็ต้องว่าคาถา จะเขียนอักขระสักตัวก็ต้องว่าคาถา ว่าเสร็จแล้วก็ต้องรวมใจให้คาถานั้นบังเกิดขึ้น ซึ่งคาถาก็คือ คำพูดที่เป็นมงคล ดังนั้นคาถาทุกบทคาถาก็คือ คำพูดที่เป็นมงคล ซึ่งมีการรวบรวมยันต์ไว้ 108 ซึ่งโดยมากก็จะเป็นยันต์ที่อยู่ในสาย มหาอุตม์ ยันต์แคล้วคลาด ยันต์เมตตา สายโชคลาภ แล้วแต่ว่าแต่ละสำนักจะเอาไปบรรจุไว้ที่ใด บางแห่งก็สักตัว เพื่อให้ยันต์ติดอยู่กับตัวตลอดไป บ้างก็เขียนเป็นแผ่นตะกรุดให้ม้วนห้อยคอ บ้างก็เอายันต์ไปลงที่หลังเหรียญ แล้วก็ใช้อำนาจจิตในการเสก

เป็นการส่งพลังใจ พลังทางเมตตา อารมณ์ดี จิตกระจ่างที่มิหม่นหมอง โดยบรรจุพลังใจอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ลงไว้ในวัตถุมงคล เปรียบดังยันต์นั้นคือภาชนะที่แล้วแต่เราจะบรรจุเข้าไป ขึ้นอยู่กับพลังจิตที่ใส่เข้าไป เมื่อยามที่ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ร้ายๆ หากเรามียันต์ เราก็จะมีกำลังใจในการต่อต้าน ต่อสู้กับสิ่งไม่ดีต่างๆ มากยิ่งขึ้น

โดยรูปแบบของวัตถุมงคล มักจะอยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้
1.มหาอุตม์ : ยิงไม่ออก
2.แคล้วคลาด : ออกไม่โดน
3.คงกระพัน : โดนไม่เข้า
4.เมตตา : เข้าแต่ไม่เป็นไร
5.โชคลาภ

ดังเช่นยันต์ทั้ง 4 โดยพระอาจารย์เอกลักษณ์ ปัญญาคโม แห่งวัดพุทธพรหมยาน ที่ประกอบขึ้นด้วยคุณพระรัตนตรัย อันได้แก่ พุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ อัน

1.ยันต์นะ แคล้วคลาด
นะกันตังพระอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ 3 จบ
พุทธคุณ : แคล้วคลาด คงกระพัน มีกำลังกาย กำลังใจที่ดี ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายต่างๆ

2.ยันต์นะ พระสิวลี
สิทธิพุทธังจิตตังมะมะ นาชาลีติ ประสิทธิเม
พุทธคุณ : ความร่ำรวย โชคลาภเพิ่มพูน

3.ยันต์ฉัพพรรณรังสี
พระพุทธะนิมิตตัง เมตตา จิตตัง พุทโธ พุทโธ
คำสอน เมตตาเป็นอาวุธอันเปล่งประกาย
พุทธคุณ : เสริมเรื่องเสน่ห์และความเมตตา ให้ผู้คนรักและเอ็นดู

4.ยันต์ยอดพระไตรปิฎก
พระพุทธะนิมิตตัง พระอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
โดยเอาบทสวดศีล5 มาออกแบบเป็นลายยันต์
ปาณาติปาตา เวระ มะนีสิกขาปะทังสะมาทิยามิ
พุทธคุณ : เสริมเรื่องความสุขมวลรวม ทั้งเรื่องลาภยศ สุขสรรเสริญ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย และความพินาศทั้งปวง

ลายเส้นของยันต์โดย พระอาจารย์เอกลักษณ์ ปัญญาคโม วัดพุทธพรหมยาน แสดงความเป็นเอกลักษณ์ความเชื่อ หากมีความตั้งใจในการรักษาศีลและสวดมนต์ จะพบแต่ความโชคดีและแคล้วคลาดจากอันตราย

ยันต์แต่ละยันต์ผูกด้วยบทพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ คือการอิงเอาคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ มาผูกเป็นดวงยันต์ให้เกิดเป็นพลังเพื่อดึงดูดมงคลให้กับชีวิต ด้วยพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ อำนาจจิตของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์เป็นพลังงานที่เข้มแข็งมาก ขึ้นอยู่กับพลังจิตที่ใส่เข้าไปกลายเป็นเสื้อเกราะอันแน่นหนาป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาทำร้ายตัวผู้ที่บูชา

ดังนั้นเมื่อรับบูชาวัตถุมงคลต่างๆ แล้วก็ต้องคิดดี ทำดี พูดดี ต้องรักษาศีล 5 ให้ดี ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่พูดปด ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่ดื่มเหล้า และไม่ด่าพ่อแม่ มิเช่นนั้นพุทธคุณจะเสื่อม นอกจากนี้การบูชาวัตถุมงคล ก็เพื่อให้เป็นที่ระลึกเตือนใจ ในอำนาจของพุทธคุณ เสริมสร้างกำลังใจให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป นั่นจึงเป็นที่มาว่า ทำไมยันต์จึงยังคงอยู่ไม่สูญหายไปตามกาลเวลาแม้ว่าจะผ่านจุดกำเนิดยันต์มาเป็นเวลาหลายๆ ร้อยปีแล้วก็ตาม

ช่องทางการสั่งซื้อ MURICO สินค้าสตรีทแวร์สายมู

WEBSITE : https://www.mu-rico.com/

LINE OFFICIAL : https://line.me/R/ti/p/@111qvmxl

INSTAGRAM : murico.official

TWITTER : @MuricoOfficial

TIKTOK : @murico_official

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เพราะเชื่อและศรัทธา! แองเจลิน่า โจลี่ บินตรงให้อาจารย์หนู สักยันต์ ถึง 4 รอบ

ปีชง 2566 ปีเถาะ ลดปะทะด้วยวิธีแก้ชงบอกหมดไม่อั้น

เมนู ใส่บาตรตามวันเกิด เสริมดวงชะตาแถมทริคเด็ดที่ห้ามพลาด

11 วัดสายมู ขอพรสุขภาพ แจกเคล็ดลับไม่เจ็บ ไม่ไข้ต้องขอแบบนี้