ขอพรสุขภาพ ท้าวหิรัญพนาสูร บทสวดมนต์ วัดโพธิ์ สายมู สุขภาพ

11 วัดสายมู ขอพรสุขภาพ แจกเคล็ดลับไม่เจ็บ ไม่ไข้ต้องขอแบบนี้

ไม่ว่าความเจ็บป่วยนั้นจะเกิดแก่ตัวเราเองหรือคนรักใคร่ คนในครอบครัว ความทุกข์ร้อนนั้นก็ย่อมแผ่ซ่านไปทั้งครอบครัวและคนที่รักเรา การ ขอพรสุขภาพ เพื่อเป็นมงคลทั้งต่อตัวเองและคนที่เรารักจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะแสดงความรักและเมตตาจิตอย่างหนึ่งที่จะส่งพลังงานดีๆ ให้ศรัทธานำมาซึ่งปาฏิหาริย์ให้เห็นผล

Home / TRAVEL / 11 วัดสายมู ขอพรสุขภาพ แจกเคล็ดลับไม่เจ็บ ไม่ไข้ต้องขอแบบนี้

อโรคยา ปรมาลาภายังคงเป็นคำกล่าวที่คลาสสิคและจริงมาตั้งแต่ก่อนกาล ใดใดคือเมื่อเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว เราจึงจะรู้สึกปกติสุข แต่เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ว่าความเจ็บป่วยนั้นจะเกิดแก่ตัวเราเองหรือคนรักใคร่ คนในครอบครัว ความทุกข์ร้อนนั้นก็ย่อมแผ่ซ่านไปทั้งครอบครัวและคนที่รักเรา การ ขอพรสุขภาพ เพื่อเป็นมงคลทั้งต่อตัวเองและคนที่เรารักจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะแสดงความรักและเมตตาจิตอย่างหนึ่งที่จะส่งพลังงานดีๆ ให้ศรัทธานำมาซึ่งปาฏิหาริย์ให้เห็นผล ด้วยการไปกราบไหว้ขอพรสุขภาพตามวัดหรือศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ในด้านนี้กันค่ะ

1. องค์พระปฐมเจดีย์ พระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครปฐม ที่พุทธศาสนิกชนมักจะไปกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเป็นที่ร่ำลือเรื่องการขอพรด้านสุขภาพ อาการเจ็บไข้ได้ป่วย ถูกโกง ถูกรังแก ถูกเอารัดเอาเปรียบ

เครื่องสักการะ
ธูปหอม 5 ดอก ดอกบัวขาว 3 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม เงิน 15 บาท

บทสวดบูชา
ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้น สวดตามว่า “อะติโรจะติปัญญายะสัมมาสัมพุทธะสาวะโก” (15 จบ)

การอธิษฐานขอพร
จุดเทียนขาวทั้ง 2 เล่มนำไปปักขวา – ซ้าย ถวายดอกบัว 3 ดอก จากนั้นจุดธูปหอม 5 ดอก แล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรหลวงพ่อโต แล้วอัญเชิญพระแม่ธรณี เทวดา ณ สถานที่แห่งนั้นมาเป็นพยาน นำคำอธิษฐานส่งไปยังหลวงพ่อ จึงค่อยปักธูปที่กระถาง จากนั้น ตั้งนะโม 3 จบ “อะติโรจะติปัญญายะสัมมาสัมพุทธะสาวะโก” (15 จบ)

ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้โปรดนำเสียงของข้าพเจ้าดังไปถึงพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ เมื่อองค์ท่านผู้ยิ่งใหญ่ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าแล้วได้โปรดเสด็จมาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ข้าพเจ้าชื่อ…นามสกุล…ขอพึ่งบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลแห่งพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ ได้โปรดสงเคราะห์ระงับกรรมอันเป็นอกุศลที่มาตัดรอนอายุ ชีวิต การเงิน การงานและความสุขในครอบครัวไว้ก่อน ((หรือจะอธิษฐานปัญหาที่กำลังประสบอยู่ อยากจะขอพรเรื่องอะไรบอกกล่าวได้เลย) เพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสประพฤติดี คิดดี ทำดีและบำเพ็ญบารมีทาน ศีล ภาวนา ในการอันสมควรสืบต่อไป

ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญพระแม่ธรณี พระเพลิง พระพายและเทวดาที่สถิตอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ ได้โปรดเสด็จมาเป็นทิพยญาณ และนำคำอธิษฐานของข้าพเจ้าส่งไปยังพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน ปรารถนา จงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยเร็วพลันทันใจด้วยเทอญ อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐานิ พุทธัง อธิษฐานิ ธัมมัง อธิษฐานิ สังฆัง อธิษฐานิ” เป็นอันเสร็จสิ้นการขอพร

เคล็ดลับการขอพร
ก่อนขอพร ให้นำเงิน 15 บาทไปทำบุญใส่ตู้รับบริจาคต่างๆ โดยเฉพาะ การทำบุญเกี่ยวกับผู้ยากไร้ มูลนิธิเด็ก, สตรี และ คนชรา จากนั้นจึงค่อยมาขอพร จะทำให้พรที่ขอเห็นผลเร็วขึ้น

พิกัด วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ.เมือง จ. นครปฐม

วัดโพธิ์

2.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

เป็นวัดประจำ “รัชกาลที่ 1” ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของไทย และได้รับการประกาศรับรองให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากยูเนสโก ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธเทวปฏิมากร ผู้คนนิยมเดินทางไปขอพรเรื่องสุขภาพเพื่อให้หายหรือทุเลาจากอาการเจ็บป่วย

พระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระประธานภายในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เดิมประดิษฐานอยู่ ณ วัดศาลาสี่หน้า (ปัจจุบันคือ วัดคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กทม.) เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯให้สถาปนาวัดโพธาราม(วัดโพธิ์)ใหม่ในปี พ.ศ. 2331 โดยทรงสร้างพระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร ตลอดจนบูรณะของเดิม เมื่อแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2344 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส” ให้อัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดศาลาสี่หน้ามาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พร้อมทั้งถวายพระนามว่า “พระพุทธเทวปฏิมากร”

พิกัด ริมถนนสนามไชยและถนนมหาราช ติดกับพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ

3.ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เยาวราช กรุงเทพ

ภายในศาลเจ้าประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางประทานพร เป็นองค์ประธานในศาลเจ้า ได้อัญเชิญมาจากประเทศจีนตั้งแต่ปี พ.ศ.2501 โดยองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น ทำด้วยไม้จันทร์เนื้อหอมแกะสลัก รูปแบบศิลปะราชวงศ์ถัง แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น ในสมัยของราชวงศ์ซ่ง เมื่อประมาณ 800-900 ปีมาแล้ว องค์เจ้าแม่กวนอิมนั้นมีสีทองอร่าม โดดเด่น ชาวไทยเชื้อสายจีนเชื่อกันว่า มาไหว้ขอพร เจ้าแม่กวนอิม เยาวราช แห่งนี้ เพื่อให้ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ ให้ปราศจากโรคภัยต่างๆ และขอพรให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

เครื่องสักการะ
ธูปหอม 12 ดอก ดอกบัวขาว 3 ดอก สร้อยไข่มุก 1 เส้น

บทสวดบูชา
ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วย “นะโม กวน ซี อิม ผ่อ สัก โอม มะณี เปง เม ฮง นะโมตัสสะมัย อะภัยมัททะ อะวะโลกิเตศะวะรายะ โพธิสัตตะวายะ มะหาสัตตะวายะ นะมะพะทะ”

การอธิษฐานขอพร
จุดธูป 12 ดอก ถวายดอกบัวพร้อมสร้อยไข่มุกแล้วตั้งจิตอธิษฐานตามใจปรารถนาก่อนปักธูปอย่าลืมอัญเชิญพระแม่ธรณี เทวดา ณ สถานที่แห่งนั้นมาเป็นพยาน จากนั้น ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วย “นะโม กวน ซี อิม ผ่อ สัก โอม มะณี เปง เม ฮง นะโมตัสสะมัย อะภัยมัททะ อะวะโลกิเตศะวะรายะ โพธิสัตตะวายะ มะหาสัตตะวายะ นะมะพะทะ”

ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้โปรดนำเสียงของข้าพเจ้าดังไปถึงพระโพธิสัตว์กวนอิม เมื่อองค์ท่านผู้ยิ่งใหญ่ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าแล้วได้โปรดเสด็จมาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ข้าพเจ้าชื่อ…นามสกุล…ขอพึ่งบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลแห่งพระโพธิสัตว์กวนอิมได้โปรดสงเคราะห์ระงับกรรมอันเป็นอกุศลที่มาตัดรอนอายุ ชีวิต การเงิน การงานและความสุขในครอบครัวไว้ก่อน ((หรือจะอธิษฐานปัญหาที่กำลังประสบอยู่ อยากจะขอพรเรื่องอะไรบอกกล่าวได้เลย) เพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสประพฤติดี คิดดี ทำดีและบำเพ็ญบารมีทาน ศีล ภาวนา ในการอันสมควรสืบต่อไป

ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญพระแม่ธรณี พระเพลิง พระพายและเทวดาที่สถิตอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ ได้โปรดเสด็จมาเป็นทิพยญาณ และนำคำอธิษฐานของข้าพเจ้าส่งไปยังพระโพธิสัตว์กวนอิม ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน ปรารถนา จงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยเร็วพลันทันใจด้วยเทอญ อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐานิ พุทธัง อธิษฐานิ ธัมมัง อธิษฐานิ สังฆัง อธิษฐานิ” แล้วจึงค่อยปักธูปเป็นอันเสร็จสิ้นการขอพร

เคล็ดลับการขอพร
ผู้ที่เจ็บป่วยออดๆแอดๆ สุขภาพไม่แข็งแรง ให้หาโอกาสไปไหว้ขอพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวที่วัดอินทรวิหาร โดยให้เดินไปด้านหลังรูปเหมือนท่าน จากนั้นให้นำหน้าผากแตะบริเวณด้านหลังท่าน ตั้งจิตอธิษฐานให้หายจากอาการของโรคที่เป็นอยู่

พิกัด มูลนิธิเทียนฟ้า ถ.เยาวราช กรุงเทพฯ

4.อาศรมพระอาจารย์ แพทย์ใหญ่ชีวกโกมารภัจจ์

พระอาจารย์ แพทย์ใหญ่ ชีวกโกมารภัจจ์ ถือเป็นบรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ อีกทั้งยังเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นบุคคลที่ถูกกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถา ตลอดชีวิตของท่านได้บำเพ็ญแต่คุณงามความดี ช่วยเหลือผู้เจ็บไข้โดยไม่เลือกฐานะ จนได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตทัคคะในด้านการเป็นที่รักของปวงชน และยังได้ถวายตัวเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

ผู้คนนิยมไปสักการะเพื่อขอพรให้หายเจ็บป่วย พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ และยังเชื่อกันว่า จิตวิญญาณของท่านมีอิทธิฤทธิ์ช่วยดลบันดาลให้คนหายเจ็บไข้ รูปปั้นหมอชีวกโกมารภัจจ์มีอยู่หลายแห่ง และอีกจุดที่คนนิยมไปไหว้กันก็คือบริเวณอาศรมแพทย์ใหญ่บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ด้านหน้าโรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร

พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ หรือ หมอชีวกโกมารภัจจ์ มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายเป็นปกติ ในสมัยพุทธกาลท่านเป็นหมอประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้า

เครื่องสักการะ : ธูป 9 ดอก

บทสวดบูชา
ท่องนะโมฯ 3 จบ ตามด้วย “โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กะรุณิโก สัพพะสัตตานัง โอสะถะ ทิพพะมันตัง ปะภาโส สุริยาจันทัง โกมาระภัจโจ ปะกาเสสิ วันทามิ ปัณฑิโต สุเมธะโส อะโรคา สุมะนา โหมิ”

พิกัด :

อาศรมแพทย์ใหญ่บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ตั้งอยู่มากมายหลายที่ค่ะ ที่เป็นที่นิยมไปสักการะในกรุงเทพฯ ก็คือ – อาศรมแพทย์ใหญ่บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ
หรือที่ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 999 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ด้านหลังพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ ภายในมีอาศรมชีวกโกมารภัจจ์ 2 หลัง หลังหนึ่งประดิษฐานพระอาจารย์ แพทย์ใหญ่ ชีวกโกมารภัจจ์ เป็นรูปปูนปั้นสีทอง ส่วนอีกหลังประดิษฐานพระอาจารย์ แพทย์ใหญ่ ชีวกโกมารภัจจ์ รูปปูนปั้นสีดำ

5 . ศาลเจ้าโจวซือกง ตลาดน้อย กรุงเทพฯ

เป็นศาลเจ้าเก่าแก่สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2347 สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบราชวงศ์ชิง โจวซือกงคือหมอยาองค์สำคัญที่ชาวจีนฮกเกี้ยนให้ความเคารพ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนฮกเกี้ยนในชุมชนตลาดน้อย ย่านอะไหล่เซียงกง และเป็นศาลเจ้าฮกเกี้ยนแห่งเดียวในเยาวราช ผู้คนนิยมมาขอพร 3 ด้านคือ สุขภาพ อยู่เย็นเป็นสุข โชคลาภ

พระหมอโจวซือกง เป็นเทพที่มีตัวตน เกิดในสมัยราชวงศ์ซ่ง เมื่อท่านอุปสมบทเป็นสามเณร ท่านธุดงค์และถวายตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อหมิงกงฉานซือ รักษาผู้เจ็บป่วยทุกข์ยาก และเผยแพร่ธรรมะ ชื่อเสียงของท่านเป็นที่กล่าวขานว่า“ที่ใดประสบภัยพิบัติ นิมนต์ท่านช่วยปัดเป่าขจัดภัยต่างๆได้” หรือมาฝากดวงไว้กับ พระหมอโจวซือกง เพื่อความเป็นสิริมงคลให้คุ้มครองดวงสุขภาพให้ดีแข็งแรงตลอดปี ปัจจุบันผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องการหายจากโรค นิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้

ข้อห้าม งดไหว้ด้วยเนื้อสัตว์ หรือนำเนื้อสัตว์เข้ามา เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นโรงเจด้วย

พิกัด ซอยภาณุรังษี (ข้างวัดปทุมคงคา) ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

ท้าวหิรัญพนาสูร

6.ศาลท้าวหิรัญพนาสูร

เป็นเทพารักษ์ประจำพระราชวังพญาไท เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ด้านการช่วยบรรเทารักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้เบาบางลง ช่วยให้แคล้วคลาด ปลอดภัย แนะนำให้ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ผู้ที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบัน ไปกราบไหว้ขอพรจากท่าน

เครื่องสักการะ

พวงมาลัยดอกมะลิ หรือ ดอกแก้ว เนื่องจากท่านโปรดดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมสีขาว

บทสวดบูชาท้าวหิรัญพนาสูร

ตั้งนะโม 3 จบ
”ระหินะ ภูมาสี ภะสะติ นิรันตะรัง ลาภะสุขัง ภะวันตุเม” (สวด 9 จบ)

การอธิษฐานขอพร

นอกจากเรื่องของสุขภาพแล้ว สามารถขอพรท้าวหิรัญพนาสูรให้มีโชคมีลาภ ค้าขายดี มีอำนาจ โดยเวลาขอพรให้จุดธูปหอมกลิ่นมะลิ 5 ดอก ขณะตั้งจิตอธิษฐานอยู่นั้นให้ใช้สายตาจ้องมองที่ตาของท่าน เมื่อจบคำอธิษฐานให้เชิญพระแม่ธรณี และเทวดาที่สถิตอยู่ ณ ที่แห่งนั้นมาเป็นพยาน จากนั้นสวดคาถาบูชาดังต่อไปนี้ ตั้งนะโม 3 จบ ” ระหินะ ภูมาสี ภะสะติ นิรันตะรัง ลาภะสุขัง ภะวันตุเม ” (สวด 9 จบ) ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้โปรดนำเสียงของข้าพเจ้าดังไปถึงท่านท้าวหิรัญพนาสูร เมื่อองค์ท่านผู้ยิ่งใหญ่ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าแล้วได้โปรดเสด็จมาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ข้าพเจ้าชื่อ….นามสกุล…..ขอพึ่งบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลแห่งท้าวหิรัญพนาสูร ได้โปรดสงเคราะห์ระงับกรรมอันเป็นอกุศลที่มาตัดรอนอายุ ชีวิต การเงิน การงาน และความสุขในครอบครัวไว้ก่อน (หรือจะอธิษฐานปัญหาที่กำลังประสบอยู่ อยากจะขอพรเรื่องอะไรบอกกล่าวได้เลย) เพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสประพฤติดี คิดดี ทำดีและบำเพ็ญบารมีทาน ศีล ภาวนา ในการอันสมควรสืบต่อไป

ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญพระแม่ธรณี พระเพลิง พระพายและเทวดาที่สถิตอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ ได้โปรดเสด็จมาเป็นทิพยญาณ และนำคำอธิษฐานของข้าพเจ้าส่งไปยังท่านท้าวหิรัญพนาสูร ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน ปรารถนา จงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยเร็วพลันทันใจด้วยเทอญ อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐานิ พุทธัง อธิษฐานิ ธัมมัง อธิษฐานิ สังฆัง อธิษฐานิ” แล้วจึงค่อยปักธูปเป็นอันเสร็จสิ้นการขอพร

เคล็ดลับการขอพร

1.ใครที่เจ็บไข้ได้ป่วย อาการหนัก ต้องการพึ่งบารมีท้าวหิรัญพนาสูร ควรไปกราบขอพรที่อนุสาวรีย์ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 บริเวณหน้าพระราชวังพญาไทเสียก่อน แล้วจึงขอพรท้าวหิรัญพนาสูรตามหลัง และนำพระบรมฉายาลักษณ์ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ไปไว้หัวเตียงคนไข้

2.ใครที่มีปัญหาปวดขา ปวดเข่า เดินไม่คล่อง หลังจากขอพรเสร็จให้ขึ้นไปที่ศาลท่านแล้วใช้มือซ้ายแตะที่พระบาทท่าน ตั้งจิตอธิษฐานถึงบริเวณที่เจ็บปวด ขอพึ่งบารมีท่าน ให้อาการหายจนเป็นปรกติ

ไม่ว่าพรที่ขอจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม เราสามารถทำบุญถวายท่านได้ โดยการเป็นเจ้าภาพบวชพระ ถวายสังฆทานยาพระสงฆ์ เป็นเจ้าภาพร่วมหล่อพระ บุญกุศลทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ถวายแด่ท่าน

พิกัด บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ใกล้กับพระราชวังพญาไท ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

7.วัดราชคฤห์วรวิหาร
เป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อสุขสบาย พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง (พระนอนหงาย) ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรให้หายปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยมีความเชื่อว่าพระเจ้าเอกาทศรถได้สร้างไว้เพื่อเป็นการอุทิศให้กับทหารที่เป็นข้าศึกและชาวบ้านที่ต้องล้มตายจากการทำศึกครั้งต่างๆ และพระยาพิชัยดาบหักก็ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ไว้ แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานปรากฎแน่ชัดแต่อย่างใดว่าใครเป็นผู้สร้าง พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง และใครเป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์ที่แท้จริง

นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีความเชื่ออีกว่าหากได้มากราบไหว้แล้วจะหลุดพ้นหมดเคราะห์หมดโศก ประสบความสำเร็จ มีโชคลาภ และเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้

พิกัด เลขที่ 828 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

8.วัดบางพลีใหญ่ใน จ. สมุทรปราการ

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ “หลวงพ่อโต” ที่มีตำนานเล่าขานมายาวนาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เบิกเนตร ขัดสมาธิ องค์สีทองอร่ามสวยงามด้วยศิลปะสมัยสุโขทัย

“หลวงพ่อโต” หนึ่งในตำนาน พระพุทธรูปสามพี่น้อง…หลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม อาราธนาขึ้นจากน้ำองค์ที่ 1 เป็น…องค์พี่…หลวงพ่อโสธรวัดโสธรฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา อาราธนาขึ้นจากน้ำองค์ที่ 2 เป็น…องค์กลาง “หลวงพ่อโต” วัดบางพลีใหญ่ใน อาราธนาขึ้นจากน้ำเป็นองค์ที่ 3 เป็น…“องค์น้อง”

ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องสุขภาพ ช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ หากใครมีอาการเจ็บป่วยแล้วได้มาไหว้พระขอพรและได้อาบน้ำมนต์หลวงพ่อโต เชื่อกันว่าอาการป่วยจะบรรเทาลง และยังเชื่อว่าจะคุ้มครองผู้ที่ไปกราบไหว้ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายได้อีกด้วย

บทสวดบูชา “หลวงพ่อโต”

ตั้งนะโม 3 จบ…อิมินาสักกาเรนะ พุทธะมหานุภาโว อิมินาสักกาเรนะ ธัมมะมหานุภาโว อิมินาสักกาเรนะ สังฆะมหานุภาโว อิเมยันตา มหาเตชา มหานุภาตะชาติกา
มหามังคะละ สัมพุทธา อันตราเยวินาสะกา สัพพะถะสุขะ สัมพุทธา อเนกาคุณันตา นานัปปะโก สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วินาสสันติ สัพพะลาภัง สัพพะสุขัง ภะวันตุเมฯ

พิกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

9. หลวงพ่อเกษร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ. ฉะเชิงเทรา

หลวงพ่อเกษร เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก พุทธศิลป์แบบเขมร ทำมาจากศิลาหรือหิน สูงประมาณ 2 ศอก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณปลายสมัยรัชกาลที่ 5 โดยได้ประดิษฐานบนฐานชุกชีแถวหน้าขวามือสุดของหลวงพ่อพระพุทธโสธร ในโบสถ์วัดโสธร

หลวงพ่อเกษร เป็นพระบริวารของหลวงพ่อพระพุทธโสธร มีอานุภาพเรื่องของการเมตตารักษาโรค ให้หายและทุเลาลงไป ถือได้ว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์และอภินิหาร จึงได้ถวายนามหลวงพ่อเกษรว่าเป็น พระหมอ ผู้คนมาขอพรเรื่องสุขภาพ ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยใครที่หายจากโรค จะสิ่งนำของมาถวาย อย่างเช่น น้ำมะพร้าวอ่อนและจีบหมากจีบพลู 9 คำ เป็นต้น

ในปัจจุบันได้ถูกเคลื่อนย้ายมาประดิษฐานด้านหลังซ้ายมือขององค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดความเป็นระเบียบขององค์พระปฏิมากรที่ประดิษฐานบนฐานชุกชี ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเกษร นั้น ก็เกิดจากการที่มีคนมาไหว้หลวงพ่อพุทธโสธร แล้วบนบานศาลกล่าวต่อหลวงพ่อเกษรให้หายจากโรคต่างๆ ที่กำลังระบาดอยู่ เช่น โรคห่า และโรคฝีดาษ หรือโรคภัยไข้เจ็บทั้งที่หนักบ้างเบาบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหายจากโรคนั้น จนกลายเป็นที่เรียกขานของชาวบ้านกันว่า พระหมอ

พิกัด ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

วัดสมานรัตนาราม

10. หลวงพ่อองค์ดำ วัดสมานรัตนาราม จ. ฉะเชิงเทรา

หลวงพ่อองค์ดำ วัดสมานรัตนาราม นี้ เป็นองค์จำลองมาจาก หลวงพ่อองค์ดำ ที่ นาลันทา ประเทศอินเดีย ค่ะ ซึ่งสร้างเมื่อสมัยพระเจ้าเทวาปาล ระหว่างปี พ.ศ.1353-1393 มีความเชื่อว่าหากเกิดการเจ็บป่วยก็จะนำน้ำมันมาลูบองค์พระ แล้วอธิษฐานขอให้หลวงพ่อรักษาโรคต่างๆ จนทุกวันนี้ยังมีผู้คนที่เดินทางไปสักการะ และอธิษฐานขอพรให้หายจากโรคต่างๆ และกลับมาหายจากโรคได้อย่างน่ามหัศจรรย์อีกด้วย

สำหรับ หลวงพ่อองค์ดำ วัดสมานรัตนาราม นั้น ประดิษฐานในศาลาหลวงพ่อองค์ดำ โดยเช่นเดียวกับที่อินเดียก็คือ มีผู้คนมากราบไหว้ ขอพรเรื่องสุขภาพ ให้หายป่วยจากโรคภัยต่างๆ

พิกัด ริมแม่น้ำบางปะกง หมู่ที่ 11 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

11.หลวงพ่อสด วัดจันทรังษี จ.อ่างทอง

วัดจันทรังษี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2446 ณ วัดแห่งนี้มี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ให้เราได้ไปกราบไหว้สักการะคือ หลวงพ่อสด (หลวงพ่อสด จันทสโร วัดปากน้ำ) หล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่สุดในโลก มีขนาดหน้าตักกว้าง 6 เมตร 9 นิ้ว สูง 9 เมตร 9 นิ้ว มีความเชื่อว่า หากได้มาไหว้ขอพร หลวงพ่อสด ที่วัดจันทรังษี แห่งนี้ จะมีสุขภาพแข็งแรง สดใส อีกทั้งยังมีเงินสดใช้ ตามชื่อของท่านคือ หลวงพ่อสด อีกด้วย

พิกัด หมู่ที่ 9 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

สามารถเดินทางไปกราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง และครอบครัวได้ตามสะดวก และหมั่นดูแลสุขภาพ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายเป็นประจำ และหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะ ด้วยรักและห่วงใย จาก MTHAI ค่ะ

ข้อมูลจาก ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ หนังสือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบตัวคุณ โดย อ.มิก (พชร ทูตเทวะ)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทสวด โพชฌังคปริตร สวดมนต์เพื่อบรรเทารักษาโรคภัยไข้เจ็บ

9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ขอลูก พร้อมเคล็ดลับการขอลูกให้สมหวัง

ท้าวหิรัญพนาสูร เทพารักษ์ประจำพระราชวังพญาไท

สักการะหลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดบางแก้ว สมุทรสงคราม