ตะกรุดสามกษัตริย์ วัดซับน้อยสามัคคีธรรม หลวงปู่จันทร์ ฐิตาจาโร

ตะกรุดสามกษัตริย์ เพชรกลับ หนุนดวง หลวงปู่จันทร์ วัดซับน้อย

ตะกรุดสามกษัตริย์ เพชรกลับ หนุนดวง วิชาเพชรกลับ เป็นวิชาขั้นสูง ครูบาอาจารย์ ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น หลวงปู่จันทร์ เริ่มจารแผ่นยันต์พระอรหันต์แปดทิศ จารไปเสกไปท่องคาถาไป ราชาฤกษ์ จะต้องเลือกวันมงคล ในมหาฤกษ์ มหาชัย

Home / เครื่องราง / ตะกรุดสามกษัตริย์ เพชรกลับ หนุนดวง หลวงปู่จันทร์ วัดซับน้อย

สนใจบูชาติดต่อ https://www.facebook.com/mudda2505

ตะกรุดสามกษัตริย์ เพชรกลับ หนุนดวง

ตะกรุดสามกษัตริย์ เพชรกลับ หนุนดวง หลวงปู่จันทร์ วัดซับน้อย

ตะกรุดสามกษัตริย์ เพชรกลับ หนุนดวง วิชาเพชรกลับ เป็นวิชาขั้นสูง ครูบาอาจารย์ ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น หลวงปู่จันทร์ เริ่มจารแผ่นยันต์พระอรหันต์แปดทิศ จารไปเสกไปท่องคาถาไป ราชาฤกษ์ จะต้องเลือกวันมงคล ในมหาฤกษ์ มหาชัย อาศัยบารมีพระพุทธเจ้าอุ้มดวงเราไว้ บารมีหลวงพ่อทบปกป้องคุ้มครอง นำแผ่นทองเหลือง ทองแดง ตะกั่ว นำมาลงอักขระคาถาอาคมที่ละแผ่น เรียกธาตุหนุนธาตุ ต้องปลุกเสกให้ยันต์แต่ละตัวมีชีวิต รู้เกิดได้ รู้แสดงอาการได้ และมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง ถักเชือก ตอกโค๊ด ตอกเลข

ตะกรุดสามกษัตริย์ เพชรกลับ หนุนดวง หลวงปู่จันทร์ วัดซับน้อย

หลวงปู่จันทร์ ท่านบอกว่า …

วันดีศรีธงชัยบารมีพระทั้งจักรวาลครูบาอาจารย์ทั้งหมดลงมาอำนวยอวยพรแผ่ธรรมรังสีให้การปลุกเสกนี้สำฤทธิ์ผลด้วยพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ อานุภาพหาที่สุดไม่ได้เลย ตะกรุดสามกษัตริย์ สร้างขึ้นด้วยอำนาจพระพุทธคุณอันบริสุทธิ์ จึงเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความดีงาม นอกจากจะมีอานุภาพครอบคลุมไปทั่วแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเตือนจิตใจของผู้บูชาที่พกพาตะกรุดติดตัว ให้มีจิตสำนึกในความดีงาม ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณ พระทรรมคุณ พระสังฆคุณ ประจุพลังพระพุทธานุภาพไว้เต็มเปี่ยม จึงบังเกิดอานุภาพอันวิเศษ คำว่า “เพชรกลับหนุนดวง” ก็เพื่อให้คนที่ศรัทธานำไปใช้แล้ว สามารถกลับร้ายกลายเป็นดี ใครดวงไม่ดีให้กลับมาดวงดี ป้องกันสรรพภัยและอันตรายนาๆประการ ทั้งจากอุบัติเหตุ คมอาวุธ เขี้ยวงา คุณไสยและจากผู้คนนาๆประการ ทั้งบรรดาภูตผีปีศาจร้ายจะไม่มา-กรายกล้ำ มาหลอกหลอนทำร้ายด้วยอานุภาพของพระพุทธคุณครอบจักรวาล

จำนวนจัดสร้าง 500 ดอก