สมัครบัตรเดบิต ธ.ก.ส. รับ “กระเป๋าอุ่นใจเสริมงคล พร้อมแผ่นทองพระแม่โพสพ” ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 ถึง 31 ม.ค. 66

รายละเอียดเงื่อนไข เพียงสมัครบัตรเดบิต VISA/Thai Standard หรือเปลี่ยนบัตรทดแทนจากบัตร ATM ทุกประเภท มาเป็นบัตรเดบิต VISA/Thai Standard ได้แก่ บัตรเดบิต A-Green และบัตรเดบิต A-Smart…

Home / TELL, เครื่องราง / สมัครบัตรเดบิต ธ.ก.ส. รับ “กระเป๋าอุ่นใจเสริมงคล พร้อมแผ่นทองพระแม่โพสพ” ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 ถึง 31 ม.ค. 66

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. เพียงสมัครบัตรเดบิต VISA/Thai Standard หรือเปลี่ยนบัตรทดแทนจากบัตร ATM ทุกประเภท มาเป็นบัตรเดบิต VISA/Thai Standard ได้แก่ บัตรเดบิต A-Green และบัตรเดบิต A-Smart พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ 2,000 รายแรก จะได้รับของสมนาคุณ ได้แก่ “กระเป๋าอุ่นใจเสริมงคล พร้อมแผ่นทองพระแม่โพสพ” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 ถึง 31 ม.ค. 66
 2. ผู้เข้าร่วมแคมเปญจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเลือกยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญ
 3. ของสมนาคุณจำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ (รวมจำนวน 2,000 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)
 4. ให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ โดยจัดเรียงตามลำดับของผู้ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เท่านั้น

รายละเอียดการรับของสมนาคุณ

 1. ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 15 ก.พ. 66 ผ่านช่องทางต่างๆ ของ ธ.ก.ส. บนเว็บไซต์ www.baac.or.th หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ของ ธ.ก.ส. Facebook Fanpage ธกส บริการด้วยใจ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ของบริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด เช่น Facebook Fanpage MThai Facebook Fanpage Mono29 และ Facebook Fanpage Mono29 News เป็นต้น
 2. ทำการจัดส่งของสมนาคุณภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดแคมเปญ ตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้เท่านั้น
 3. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น นิติบุคคลอื่น หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้
 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ บริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนของสมนาคุณ

หากพบปัญหาหลังได้รับของสมนาคุณ เช่น ของชำรุด สูญหาย กรุณาทำตามเงื่อนไข ดังนี้

 1. เมื่อได้รับพัสดุ กรุณาถ่ายคลิปวิดีโอตอนแกะพัสดุให้เห็นสภาพพัสดุและของสมนาคุณที่ได้รับอย่างชัดเจน
 2. หากของสมนาคุณชำรุดจากการขนส่งกรุณาติดต่อกลับบริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด ภายใน 7 วัน หลังจากเซ็นรับพัสดุได้ที่ Call Center หมายเลข 02-100-7000 (ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:30 น.-18:00 น. ในเวลาทำการไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 3. สำหรับในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับของสมนาคุณภายในวันที่ 15 มี.ค. 66 กรุณาติดต่อกลับบริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด ได้ที่ Call Center หมายเลข 02-100-7000 (ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:30 น.-18:00 น. ในเวลาทำการไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) และไม่สามารถเปลี่ยนของสมนาคุณได้ หากเกินกว่าวันเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับผิดชอบทุกกรณี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> www.baac.or.th หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

สแกน QR Code ด้านล่างเพื่อร่วมแคมเปญ