วัดซับน้อยสามัคคีธรรม หลวงปู่จันทร์ ฐิตาจาโร เขี้ยวพญานาค

เขี้ยวพญานาค พระจันทร์เสี้ยว เนื้อชนวนเหล็กไหล

เรื่องราวของ “เขี้ยวพญานาค พระจันทร์เสี้ยว” พิศดาร เทียบ ถึงขั้น “พญาเหล็กไหล” พระสุปฏิปันโน ผู้ถือ รุกขมูลอยู่ในป่าเขา หรือ ตามถ้ำต่างๆ เมื่อจิตถึงญาณขั้นสูง องค์พญานาคจะเสด็จมาเสริมบารมี คุ้มครอง อุดหนุนช่วยเหลือ

Home / เครื่องราง / เขี้ยวพญานาค พระจันทร์เสี้ยว เนื้อชนวนเหล็กไหล

เขี้ยวพญานาค พระจันทร์เสี้ยว

เขี้ยวพญานาค

สนใจบูชาติดต่อ https://www.facebook.com/mudda2505

เรื่องราวของ “เขี้ยวพญานาค พระจันทร์เสี้ยว” พิศดาร เทียบ ถึงขั้น “พญาเหล็กไหล” พระสุปฏิปันโน ผู้ถือ รุกขมูลอยู่ในป่าเขา หรือ ตามถ้ำต่างๆ เมื่อจิตถึงญาณขั้นสูง องค์พญานาคจะเสด็จมาเสริมบารมี คุ้มครอง อุดหนุนช่วยเหลือ บางครั้ง องค์เทพพญานาคยังเสด็จมาขอฟังธรรมด้วยซ้ำ เมื่อฟังธรรมเสร็จแล้ว ได้มอบเพชรพญานาค หรือ สละเกล็ดพญานาค เคยมีพระผู้วิเศษ เล่าต่อกันมา องค์เทพนาคา องค์ใดศรัทธาในพระธรรมอย่างสูงสุด ได้สละเขี้ยวข้างหนึ่งมอบให้ เป็นการตอบแทน ที่ได้ฟังพระธรรมจนเกิดบรรลุ

หลวงปู่จันทร์ สมัยอยู่ในถ้ำ เมื่อจิตเข้าภวังค์เห็นเพชรพญานาคล่องลอยมา เห็นเป็นดวงไฟสุกใสสว่าง งามจับตาดวงใหญ่บ้างเล็กบ้าง เคยมอบให้ใครไป ใครได้ไปก็มีแต่เรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้น

เขี้ยวพญานาค พระจันทร์เสี้ยว เนื้อชนวนเหล็กไหล

คาถาบูชาเขี้ยวพญานาค

(เพื่อขอพร) จุดธูป 16 ดอก

ตั้งนะโม 3 จบ

อะระหัง พุธโธ นะโมพุทธายะ นาคีนาคะ ลาโภ ลาภะ โภคะ โภคะนะมามิหัง ประสิทธิมัง นะโมพุทธายะ มะอะอุ

เขี้ยวพญานาค พระจันทร์เสี้ยว เนื้อชนวนเหล็กไหล