ลอยกระทงออนไลน์

กระทง

ขอให้หวังอี้ป๋อกับเซียวจ้านเปิดตัวขอให้จีนไม่มีกฎชายรักชายขอให้เจอทุกคนในตระกูล : ธนัญญา จักรเงิน

กระทง

ขอไห้ฉันเจอเนื้อคู่ : วรรณวิภา ฤกษไชย

กระทง

ขอให้ร่ำรวย : เอมวิกา กรีฑาเวช

กระทง

hop over to this site coins list - mem tokens, top mem tokens : PeterByday

กระทง

Related Site top crypto coins - top mem tokens, decentralized tokens : Scottkem

กระทง

go now decentralized crypto monitoring - listing tokens, bsc coins : Jeremybaw

กระทง

browse around this site decentralized crypto coins - decentralized crypto coins, decentralized crypto coins : Jeremybaw

กระทง

visit the website eth coins - decentralized crypto coins, top crypto coins : Scottkem

กระทง

pop over to this web-site monitoring crypto tokens - crypto tokens, list meme tokens : PeterByday

กระทง

see this page listing tokens - crypto, decentralized crypto monitoring : Scottkem

กระทง

Continue Reading top crypto coins - list tokens, coins list : PeterByday

กระทง

useful link list meme tokens - list decentralized tokens, ethereum tokens : Scottkem

271,126 กระทง

จำนวน 271,126 กระทง

1

เลือกกระทงที่คุณชอบ

กระทงกลีบบัวหลวง

กระทงกลีบบัวหลวง

กระทงกลีบบัวขาว

กระทงกลีบบัวขาว

กระทงกลีบบัวทอง

กระทงกลีบบัวทอง

กระทงใบตอง

กระทงใบตอง

กระทงบัวบาน

กระทงบัวบาน

กระทงบัวชมพู

กระทงบัวชมพู

กระทงน้องเต่าทอง

กระทงน้องเต่าทอง

กระทงน้องเต่าเงิน

กระทงน้องเต่าเงิน

กระทง

กระทงกลีบบัวหลวง

2

กรอกข้อมูลและคำอธิษฐาน


ระบุวันเกิดเพื่อรับคำทำนายดวงชะตาจากราศีของคุณ

ประวัติวันลอยกระทง

วันเพ็ญเดือน 12 วันลอยกระทง ซึ่งปีนี้ วันลอยกระทง 2564 ตรงกับวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย เดิมเชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทง เริ่มมีมาแต่สมัยสุโขทัย ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง โดยมีนางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต่เดิมเรียกว่า พิธีจองเปรียง ที่ลอยเทียนประทีป และนางนพมาศได้นำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป ... อ่านเพิ่มเติม

วันลอยกระทงตรงกับวันอะไร?

  • วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
  • ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง

วิธีทำกระทง

ลอยกระทงออนไลน์

  • เว็บไซต์ MThai.com