15-30 มิ.ย.นี้ ปรากฏการณ์ราชาโชค ขอพรพระศิวะ พระแม่อุมา เกื้อหนุนดวงชะตา

15-30 มิ.ย.นี้ ปรากฏการณ์ราชาโชค ขอพรพระศิวะ พระแม่อุมา เกื้อหนุนดวงชะตา

อ.มิก พชร ฑูตเทวะ เผยปรากฏการณ์ราชาโชค วันที่ 15-30 มิ.ย.นี้ ไป ขอพรพระศิวะ พระแม่อุมา หลังดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุน(เมถุน)