วัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หลวงพ่อบ้านแหลม

ไหว้ หลวงพ่อบ้านแหลม ขอพรแคล้วคลาด ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

วัดเพชรสมุทรวรวิหารเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม ดังประโยคที่เปรียบเปรยว่า "ถ้ามาเมืองสมุทรสงครามแล้วไม่ได้มานมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม ก็เหมือนมาไม่ถึง"

Home / สมุทรสงคราม / ไหว้ หลวงพ่อบ้านแหลม ขอพรแคล้วคลาด ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

สำหรับใครที่จัดทริปมาเที่ยวอัมพวา แล้วอยากหาที่ไหว้พระต้องไม่พลาดที่จะแวะมาสักการะ หลวงพ่อบ้านแหลม แห่ง วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ชาวประมงและชาวสมุทรสงครามนับถือลือเลื่องพุทธคุณด้านการคุ้มครองให้การเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย โดยก่อนออกเรือหาปลา ก็จะกราบไหว้และขอพรหลวงพ่อบ้านแหลมให้คุ้มครองพวกตนพ้นจากภยันตราย และกลับมาโดยสวัสดิภาพ

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

วัดเพชรสมุทรวรวิหารเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม ดังประโยคที่เปรียบเปรยว่า “ถ้ามาเมืองสมุทรสงครามแล้วไม่ได้มานมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม ก็เหมือนมาไม่ถึง” ในสมัยอดีตชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า “วัดศรีจำปา” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านได้อาศัยวัดนี้เป็นที่หนีภัยสงครามพม่า และภายหลังได้ช่วยกันบูรณะวัดขึ้นใหม่แล้วเรียกว่า “วัดบ้านแหลม” 

ปัจจุบันวัดบ้านแหลมได้รับยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีวรวิหาร และได้รับพระราชทานนามว่า “วัดเพชรสมุทรวรวิหาร” สำหรับหลวงพ่อบ้านแหลมนั้น เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์ผสมด้วยทอง เงิน นาก พระพุทธรูปยืน ปางอุ้มบาตรสูงเท่าคนจริง บริเวณฐานพระบาท มีดอกบัวรองรับพระบาทอยู่บนแท่นฐานแข้งสิงห์ ซึ่งก่อสูงขึ้นประมาณ 45 เซนติเมตร ส่วนองค์พระสูง 167 เซนติเมตร สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีลักษณะเด่นก็คือ พระพุทธรูปปางองค์นี้ มีพระพักตร์งดงามคล้ายพระพักตร์ของเทพบุตร โดยมีคนเคยกล่าวไว้ว่า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ (หลวงพ่อวัดบ้านแหลม) มีรูปพระพักตร์เป็นเทวดา และถือว่ามีเทพ หรือเทวดาเข้ามาสิงสถิตรักษา อยู่ในองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมอย่างแน่นอน หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ตามตำนานเล่ากันว่า มีความสัมพันธ์กับ ตำนานพระพุทธรูปโสธร เป็นพระพุทธรูป 5 พี่น้องลอยน้ำ ศักดิ์สิทธิ์นักแล ซึ่งเชื่อกันว่าหากได้มาสักการะปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลมแล้ว ชีวิตจะพานพบแต่ความเป็นสิริมงคลกลับบ้านไปด้วย

หลวงพ่อวัดบ้านแหลม

ตำนานหลวงพ่อบ้านแหลม

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อบ้านแหลมนั้นเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว ไม่ว่าเป็นทางก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง ทางแคล้วคลาด ทางรักษาโรค และเรื่องอื่นๆ อีกมาก แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ก็ทรงทราบ อีกทั้งสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 ก็ทรงเลื่อมใส

ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขา ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานมายังพระครูมหาสิทธิการ(แดง) ความว่า “ปีกลายนี้ สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปยังเมืองสมุทรสงคราม ในกระบวนหลวง ได้รับสั่งให้คนนำเครื่องสักการะไปถวายหลวงพ่อบ้านแหลม และได้รับสั่งไว้แต่ครั้งนั้นว่า ขอผลอานิสงส์ความทรงเลื่อมใส จงบันดาลให้หายประชวร ครั้นเสด็จกลับถึงกรุงเทพฯ ได้ไม่นานก็หายประชวร จึงทรงระลึกถึงที่ได้ทรงตั้งสัตยาธิษฐานไว้สมพระประสงค์ โปรดพระราชทานปัจจัยเป็นมูลค่า 800 บาท มาเพื่อช่วยในการปฏิสังขรณ์วัดบ้านแหลม ข้าพเจ้าได้ส่งมาให้ท่านพระครูทางกระทรวงธรรมการแล้ว ”

และอีกหนึ่งตำนานความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อบ้านแหลมอันลือเลื่อง คือ เมื่อคราวอหิวาตกโรคระบาดที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองในปีระกา พ.ศ. 2416 นั้น ผู้คนในจังหวัดสมุทรสงครามล้มตายเป็นจำนวนมากจนเงียบเหงาไปทั้งเมือง ไม่มีใครอยากออกจากบ้าน ไม่มีใครเผาศพใคร ด้วยเชื่อกันว่าเป็นโรคผีโรคห่า ครั้งนั้น พระสนิทสมณคุณ (เนตร) เจ้าอาวาสวัดบ้านแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร) ในเวลานั้น ฝันว่า หลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตรในพระอุโบสถ มาบอกคาถาป้องกันอหิวาตกโรคให้บทหนึ่ง โดยบอกให้ท่านเจ้าอาวาสไปจดเอาคาถาที่พระหัตถ์ พระสนิทสมณคุณจึงลุกไปปลุกขุนประชานิยม (อ่อง ประชานิยม) ซึ่งขณะนั้นเป็นเด็กวัด ให้เข้าไปในพระอุโบสถด้วยกันกลางดึก ท่านได้เอาเทียนส่องดูที่พระหัตถ์ทั้งสองข้างของหลวงพ่อบ้านแหลม เห็นที่พระหัตถ์ขวามีอักขระว่า “นะ มะ ระ อะ” และที่พระหัตถ์ซ้ายมีอักขระว่า “นะ เท วะ อะ” ท่านจึงจดคาถามาทำน้ำพระพุทธมนต์ให้ชาวบ้านเอาไปกินไปอาบ ปรากฏว่าโรคภัยไข้เจ็บก็เงียบสงบตั้งแต่นั้นมา

หลวงพ่อวัดบ้านแหลม

หลวงพ่อวัดบ้านแหลม

คำอาราธนาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม

สะทา วะชิระสะพุททะวะวะ วิหารเร

ปติฏฐิตัง นะระเทโวหิ ปูชิตัง ปัตตะหัตตัง

พุทธรุปัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

คาถาบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม

นะ มะ ระ อะ นะ เท วะ อะ
(ท่อง 9 จบ)

พระครูสมุทรธรรมธาดา (หลวงพ่อเอิบ มนาโป) เจ้าอาวาส วัดดาวโด่ง สมุทรสงคราม ท่านเคารพนับถือหลวงพ่อบ้านแหลมมาก เหรียญที่ท่านสร้างขึ้น จารึกพระคาถา “นะมะระอะ นะเทวะอะ” ไว้ด้านหลัง ร่ำลือกันว่าขลังนัก


พระคาถา “นะ มะ ระ อะ นะ เท วะ อะ” ของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนี้ ท่านอาจารย์เทพ สุนทรศารทูล ผู้บันทึกประวัติหลวงพ่อวัดบ้านแหลมและถวายเป็นลิขสิทธิ์ของวัด ได้เคยกราบเรียนถามสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิท เขมจารีมหาเถร ป.ธ.9 ) วัดปทุมคงคา แต่ท่านก็ไม่อาจจะวินิจฉัยได้ว่าแปลว่าอะไร จึงสันนิษฐานว่า พระคาถาดังกล่าวน่าจะย่อมาจาก
พุทธพจน์

“นะ มะ ระ อะ” แปลว่า พระอรหันต์ไม่ตาย
(นะ คือ ไม่, มะ ระ คือ มรณะ, อะ คือ อรหันต์)

“นะ เท วะ อะ” แปลว่า พระอรหันต์ไม่ใช่เทวดา
(นะ คือ ไม่, เท วะ คือ เทวดา, อะ คือ อรหันต์)

เคล็ดลับแก้บนหลวงพ่อวัดบ้านแหลม

ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อบ้านแหลม ที่เล่าต่อกันมาจากปากสู่ปาก นอกจากความแคล้วคลาดปลอดภัยแล้ว การบนบานขอสิ่งที่ต้องการกับหลวงพ่อก็เป็นที่เลื่องลือไม่แพ้กัน จึงทำให้สายมูจากทุกหัวระแหงมักมากราบไหว้ขอพรกันอยู่เสมอ ยกเว้นเรื่องการเกณฑ์ทหาร เนื่องจากเชื่อกันว่า หลวงพ่อชอบทหาร หากใครจะมาขอพรเรื่องไม่ถูกเกณฑ์ เป็นต้องได้เป็นทหารทุกรายไป

วัดบ้านแหลม

เมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วหากต้องการจะแก้บน ให้จัดถวายละครรำที่เชื่อกันว่าคือสิ่งที่หลวงพ่อโปรดปราน หรือหากมีงบจำกัดก็สามารถแก้บน ด้วยการพวงมาลัยเป็นส่วนใหญ่ และจุดประทัดเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อหลวงพ่อได้เช่นเดียวกัน

พระพุทธรูป

โดยภายในวัดยังมีมุมทำบุญต่างๆ หลากหลาย เรียกได้ว่ามาวัดเดียวครบหมดทั้งการทำบุญและทำทาน อิ่มบุญอิ่มใจกลับบ้านกันถ้วนหน้าแน่นอน

ภาพโดย SUTEE

ที่อยู่ : 436 ถนนเพชรสมุทร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

Google Map : https://goo.gl/maps/Jm2MViKy19NqkBGk9

เวลาเปิดเข้าชม : 06.00-17.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไหว้หลวงพ่อโสธร ปล่อยปลา ขอพรสมหวัง ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

เลขเด็ดฝันเห็นฝันว่าเกณฑ์ทหาร ทำนายฝันฝันว่าเกณฑ์ทหาร แม่นๆ

“มดดำ คชาภา” พา “พ้อยท์ ชลวิทย์” ไปมูกราบหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

X