กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ชุมพร ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงปู่ศุข เสด็จเตี่ย

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ หาดทรายรี ชุมพร

องค์บิดาทหารเรือไทย ต้นราชสกุล "อาภากร" ผู้ทรงเป็น "เสด็จเตี่ย" ของชาวเรือทั้งปวงและเป็น " หมอพร " ที่คอยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ชาวบ้านโดยไม่คิดค่ายา ทำให้พระองค์เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปนับตั้งแต่เมื่อครั้งพระองค์ยังทรงมีพระชนม์ชีพมาจวบจนถึงปัจจุบัน

Home / ชุมพร / ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ หาดทรายรี ชุมพร

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่บริเวณหาดทรายรี จังหวัดชุมพร โดยอยู่ในบริเวณอาณาเขตพระตำหนักอันเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาทหารเรือไทย ต้นราชสกุล “อาภากร” ผู้ทรงเป็น “เสด็จเตี่ย” ของชาวเรือทั้งปวงและเป็น ” หมอพร ” ที่คอยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ชาวบ้านโดยไม่คิดค่ายา ทำให้พระองค์เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปนับตั้งแต่เมื่อครั้งพระองค์ยังทรงมีพระชนม์ชีพมาจวบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการขอพรด้านสุขภาพ หน้าที่การงาน และการศึกษา

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

อนุสรณ์สถานแห่งนี้ประกอบด้วยศาลกรมหลวงชุมพรฯ หลังเก่าและ หลังใหม่ ที่สร้างขึ้นบนเนินเขา ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออก สู่ทะเล จึงเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้ชัดเจนตลอดเวิ้งอ่าว ด้านหลังมีศาลหลวงปู่ศุข พระเกจิอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กันให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะเช่นกัน

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาโหมด ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2423 ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือยังประเทศอังกฤษ และได้ทรงกลับมาวางรากฐานและพัฒนาปรับปรุงกิจการทหารเรือไทยให้เจริญก้าวหน้า

นอกจากทรงพระปรีชาทางด้านการทหารเรือแล้ว กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ยังทรงเป็นศิษย์เอก หลวงปู่ศุข เกจิอาจารย์ด้านพุทธาคม โดยหลวงปู่ได้ถ่ายทอดวิชาอาคมต่าง ๆ ให้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จนหมด รวมถึงมีตำนานเกี่ยวกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ได้นำผ้าเจียดจากหลวงปู่ศุขไปแจกให้แก่ทหารเรือ เพื่อทำการทดลองอาคม โดยมี ยัง หาญทะเล ซึ่งเป็นทหารคนสำคัญ เป็นผู้รับอาสาทดลอง ด้วยเหตุนี้ในบริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ หาดทรายรี จังหวัดชุมพร จึงมีศาลของหลวงปู่ศุขตั้งอยู่ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวไปกราบสักการะได้ใกล้ๆ กัน

ศาลหลวงปู่ศุข

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างที่ทรงออกจากราชการชั่วคราว พระองค์ได้ทรงศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณจากตำราไทยและรับรักษาโรคให้ประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดเงิน ทรงคิดเพียงค่าครูเท่านั้น ซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้ชาวบ้านเรียกพระองค์ว่า “หมอพร” และกลับมารับราชการในกองทัพเรือใหม่อีกครั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จวบจนเข้าทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ และได้กราบถวายบังคมลาเพื่อเสด็จออกไปรักษาพระองค์ (ลาป่วย) เป็นเวลา 1 เดือน เนื่องจากประชวรด้วยพระโรคเส้นประสาทไม่ปรกติ และได้ประทับพักรักษาพระองค์อยู่ที่ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ระหว่างนั้นทรงประชวรด้วยพระโรคไข้หวัดใหญ่ พระอาการทรงทรุดลงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 สิริพระชันษา 42 ปี 151 วัน โดยในวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็น “วันอาภากร” เพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณ เทิดทูนและแสดงความกตัญญูต่อพระองค์ท่านนั่นเอง

เครื่องสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

-ธูปหอม 9 ดอก
-พวงมาลัยดอกมะลิ 1 พวง
-ขนมจีนน้ำพริก
-ฟักทองสังขยานึ่ง

คาถาบูชากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ตั้ง นะโม 3 จบ
“โอม ชุมพรจุติ อิทธิกะระณัง สุโข นะโมพุทธายะ”

การอธิษฐานขอพร

จุดธูปหอม ถวายเครื่องสักการะบูชาแล้วตั้งจิตให้นิ่ง อธิษฐานตามต้องการ เมื่ออธิษฐานเสร็จให้อัญเชิญพระแม่ธรณี เทวดา ณ สถานที่แห่งนั้นมาเป็นพยาน และนำส่งคำอธิษฐานโดยมีลำดับในการอธิษฐานจิตดังนี้ ตั้ง นะโม 3 จบ จากนั้นกล่าวคาถาบูชา “โอม ชุมพรจุติ อิทธิกะระณัง สุโข นะโมพุทธายะ” และว่าตามดังต่อไปนี้

ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้โปรดนำเสียงของข้าพเจ้าดังไปถึงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อองค์ท่านผู้ยิ่งใหญ่ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าแล้วได้โปรดเสด็จมาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ข้าพเจ้าชื่อ…นามสกุล…ขอพึ่งบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลแห่งกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้โปรดสงเคราะห์ระงับกรรมอันเป็นอกุศลที่มาตัดรอนอายุ ชีวิต การเงิน การงานและความสุขในครอบครัวไว้ก่อน ((หรือจะอธิษฐานปัญหาที่กำลังประสบอยู่ อยากจะขอพรเรื่องอะไรบอกกล่าวได้เลย) เพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสประพฤติดี คิดดี ทำดีและบำเพ็ญบารมีทาน ศีล ภาวนา ในการอันสมควรสืบต่อไป

ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญพระแม่ธรณี พระเพลิง พระพายและเทวดาที่สถิตอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ ได้โปรดเสด็จมาเป็นทิพยญาณ และนำคำอธิษฐานของข้าพเจ้าส่งไปยังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน ปรารถนา จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริงโดยเร็วพลันทันใจด้วยเทอญ อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐานิ พุทธัง อธิษฐานิ ธัมมัง อธิษฐานิ สังฆัง อธิษฐานิ” แล้วจึงค่อยปักธูปเป็นอันเสร็จสิ้นการขอพร

เคล็ดลับการขอพรกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

  1. อย่าถวายพะแนงหมูหรือเนื้อเพราะจะทำให้เกิดสิ่งอัปมงคล
  2. หากใครต้องการมีชื่อเสียงโด่งดัง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ให้จุดประทัด 100 นัดถวายท่าน

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หาดทรายรี ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เปิดทุกวัน เวลา 06.30-19.00 น.

อนึ่ง ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตั้งอยู่หลายที่ทั่วประเทศ สามารถไปกราบไหว้สักการะขอพรจากเสด็จเตี่ยได้ตามจุดใกล้เคียงเช่นกันค่ะ

ที่มาข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หนังสือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบตัวคุณ โดย อ.มิก พชร ทูตเทวะ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อิทธิปาฏิหาริย์ กรมหลวงชุมพร! และวิธีไหว้ขอพรให้สมปรารถนา

11 วัดสายมู ขอพรสุขภาพ แจกเคล็ดลับไม่เจ็บ ไม่ไข้ต้องขอแบบนี้

4 ลักษณะ โหงวเฮ้งใบหน้า คนอายุยืน ใครมีครบนี่ยิ้มเลย