พ้อยท์ ชลวิทย์ มดดำ คชาภา หลวงพ่อโสธร

“มดดำ คชาภา” พา “พ้อยท์ ชลวิทย์” ไปมูกราบหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

ยกให้เป็นสายมูเตลูตัวแม่ไปอีกคน สำหรับพิธีกรฝีปากกล้า มดดำ คชาภา โดยเชื่อว่าการมูทำให้ชีวิตดีขึ้นในทุกๆ ด้าน เรียกว่ามูให้สุดแล้วหยุดที่ปัง ล่าสุดได้ชวนนักแสดงรุ่นน้องคนสนิท พ้อยท์ ชลวิทย์ ไปกราบไหว้หลวงพ่อโสธร หรือหลวงพ่อพระพุทธโสธร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

Home / NEWS / “มดดำ คชาภา” พา “พ้อยท์ ชลวิทย์” ไปมูกราบหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

ยกให้เป็นสายมูเตลูตัวแม่ไปอีกคน สำหรับพิธีกรฝีปากกล้า มดดำ คชาภา โดยเชื่อว่าการมูทำให้ชีวิตดีขึ้นในทุกๆ ด้าน เรียกว่ามูให้สุดแล้วหยุดที่ปัง ล่าสุดได้ชวนนักแสดงรุ่นน้องคนสนิท พ้อยท์ ชลวิทย์ ไปกราบไหว้หลวงพ่อโสธร หรือหลวงพ่อพระพุทธโสธร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ข้อมูลหลวงพ่อโสธร หรือ หลวงพ่อพระพุทธโสธร

เป็นพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา หลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ คือมีพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ พระชงฆ์ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางซ้อนกันอยู่บนพระเพลา มีส่วนสูง 6 ฟุต 7 นิ้ว พระเพลากว้าง 5 ฟุต 6 นิ้ว ปัจจุบันประดิษฐาน อยู่ในพระอุโบสถหลวงวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

คาถาหลวงพ่อโสธร

กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะ

อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ

(ท่อง 3 จบ)

ท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำบูชา

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ

ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด

สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาลวินาศสันติ

นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน

นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร

ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ

เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง

คาถาหลวงพ่อโสธร แบบย่อ

(ท่องนะโม 3 จบ) อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะ

ตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถานี้ทุกวันจะปลอดภัย ป้องกันอันตรายทั้งปวง ร่มเย็นเป็นสุขตลอดชีวิต อีกทั้งมีเมตตา มหานิยม ซื้อง่ายขายคล่อง นำมาซึ่งโภคทรัพย์

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากอินสตาแกรม moddamkachapa