ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี หลวงพ่อเนื่อง

3 จุดเช็กอิน วัดจุฬามณี มาแล้วต้องไหว้ตรงไหน

วัดจุฬามณี เป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับราชวงศ์จักรี ฝ่ายราชนิกูล (ตระกูลบางช้าง) โดยเดิมกุฏิและอุโบสถล้วนสร้างจากไม้สักซึ่งผุพังและเสื่อมโทรมไปตามกาลเวล

Home / สมุทรสงคราม / 3 จุดเช็กอิน วัดจุฬามณี มาแล้วต้องไหว้ตรงไหน

วัดจุฬามณี เป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างปี 2172 – 2190 ในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง เดิมชื่อ วัดแม่เจ้าทิพย์ เป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับราชวงศ์จักรี ฝ่ายราชนิกูล (ตระกูลบางช้าง) โดยเดิมกุฏิและอุโบสถล้วนสร้างจากไม้สักซึ่งผุพังและเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา แต่ก็ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพคงทนแข็งแรง และมีความสวยงามยิ่งขึ้น

อุโบสถ วัดจุฬามณี

หลวงพ่อเนื่อง อดีตเจ้าอาวาส พระเกจิอาจารย์ชื่อดังด้านพุทธาคมได้ดูแลบูรณปฏิสังขรณ์วัดจุฬามณี จนเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง และมีความสมบูรณ์ในทุกด้าน โดยเฉพาะอุโบสถจตุรมุข หินอ่อน 3 ชั้น กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร สูง 10 เมตร พื้นปูด้วยหินหยกสีเขียวจากเมืองการาจี ปากีสถาน สร้างแทนอุโบสถหลังเดิม ซึ่งสร้างด้วยไม้สัก และไม้เนื้อแข็ง ได้บูรณะซ่อมแซมกันตลอดมาด้วยเวลาอันยาวนาน ซึ่งได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2511 โดย สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (จวน อุฏฐายี) เสด็จทรงประกอบพิธี ต่อมาหลวงพ่อเนื่องได้ละสังขาร มรณภาพอย่างสงบที่โรงพยาบาลสมิติเวช และศิษย์ของท่าน คือ พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (อิฏฺฐ ภทฺทจาโร) เจ้าอาวาสปัจจุบัน ได้ดำเนินการสร้างอุโบสถจตุรมุขต่อมาจนเรียบร้อย ทิ้งไว้แต่หลักคำสอน วัตถุมงคล และผลงานการก่อสร้างวัดจุฬามณี ที่มีความสวยงาม และร่มรื่นจนทุกวันนี้

อุโบสถ วัดจุฬามณี

อุโบสถหลังนี้มีความงามทั้งภายนอกและภายใน ด้วยประดิษฐานพระประธานบนฐานสูง ประดับประดาด้วยโคมไฟ บานหน้าต่างด้านนอกลงรักฝังมุก เป็นภาพตราพระราชลัญจกรตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชกาลปัจจุบัน พระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่างๆ และภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและนิทานชาดกอย่างประณีต ฯลฯ ควรแก่การเข้าชมเป็นอย่างยิ่ง โดยภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้เป็นฝีมือของจิตรกรหญิงนิตยา ศักดิ์เจริญ ซึ่งใช้เวลาในการวาดนานถึง 6 ปี

อุโบสถ
ท้าวเวสสุวรรณ

หากมาถึงวัดจุฬามณีนอกจากชมความงดงามของอุโบสถแล้วอีก 1 จุดที่ต้องกราบไหว้ คือ องค์ท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี เจ้าอาวาสคนปัจจุบัน เคยฝันเห็นท้าวสุวรรณพาเที่ยวชมยมโลก ซึ่งหลวงพ่ออิฏฐ์ ได้ตั้งสัจจะกับท่านว่าเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์ จะตั้งรูปปั้นของท้าวเวสสุวรรณภายในวัด จึงกลายเป็นที่มาของท้าวเวสสุวรรณ แห่งวัดจุฬามณี ที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ด้วย คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ สวด 9 จบ ปัดเป่าสิ่งอัปมงคล บันดาลโชคลาภ ซึ่งองค์ท้าวเวสสุวรรณแห่งวัดจุฬามณีก็มีความพิเศษเพราะมีถึง 4 ปาง ได้แก่

ท้าวเวสสุวรรณทั้ง 4 ปาง
  • ปางจาตุมมหาราช รูปกายสีเขียว-ดำ เชื่อว่าช่วยประทานพรคุ้มครองชีวิตจากสิ่งชั่วร้าย
  • ปางพรหมาสูติเทพ รูปกายสีทอง เชื่อว่าช่วยประทานพรเรื่องโชคลาภและเงินทอง
  • ปางเทพบุตรสูติเทพ รูปกายสีทอง เชื่อว่าช่วยประทานพรให้พบแต่ความสมปรารถนา ชีวิต และคู่ครอง
  • ปางมนุษย์ รูปกายมนุษย์ เชื่อว่าช่วยประทานพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต คิดทำสิ่งใดก็ราบรื่น
ท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณโณ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)
ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์
ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโมละ เภธะนัง
อัตถิกาเย กายะยายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตวาฯ
อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโม พุทธายะฯ
ท้าวเวสสุวรรณโร จตุมหาราชาชิกา
ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อรหัง
พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะฯ
( สวด 9 จบ )

ท้าวกุเวร

วิธีเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าจากองค์ท้าวเวสสุวรรณ :

ให้นำกระเป๋าสตางค์วนขวารอบกระบองขององค์ท้าวเวสสุวรรณ 3 รอบ และอธิษฐาน

หมายเหตุ : ห้ามวนซ้าย! เพราะถือเป็นอวมงคล การวนซ้ายใช้เฉพาะงานอวมงคลเท่านั้น เช่น งานศพ

ท้าวเวสสุวรรณ

การมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

นิยมสวมใส่เสื้อสีแดงมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล โดยจะเตรียมของไหว้มาดังนี้

  • เทียน 1 เล่ม
  • ธูป 9 ดอก
  • ดอกกุหลาบ 9 ดอก
  • ผลไม้มงคล 5 อย่าง เช่น ส้ม, กล้วย, องุ่น, แอปเปิ้ลแดง, สับปะรด (สามารถใช้ผลไม้ชนิดอื่นๆ ที่มีสีแดงทดแทนได้ เช่น แก้วมังกร หรือทับทิม เป็นต้น)
หลวงพ่อเนื่อง

ส่วนจุดสุดท้ายที่ควรมากราบสักการะขอพรให้เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาด คือ กุฏิหลวงพ่อเนื่อง ที่บรรจุสรีระสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยของหลวงพ่อเนื่องไว้ในหีบแก้วที่ประดับประดาอย่างสวยงามนั่นเอง

คำบูชาคาถาหลวงพ่อพระครูโกวิทสมุทรคุณ
(เนื่อง โกวิท เถาสุวรรณ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)
อิมินา สักกาเรนะ โกวิทมะหาเถรัง อะภิปูชะยามิ (สวด 3 จบ)
พุทโธ เมตตา จิตตัง อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ (สวด 3,5,7,9 จบ)

คำบูชาขณะเดินทาง

อะระหัง สุคะโต ภะคะวา

คำอำนวยพรของหลวงพ่อที่มอบให้สาธุชน

ขณะใดที่จิตกอรปด้วยกุศลธรรมบริสุทธิ์ ขอมอบแรงใจนี้ให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายด้วยมุทิตาจิต
ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย จงคุ้มครองปกปักรักษา ให้ประสบแต่สิ่งเป็นมงคล
ปราศจากสรรพโรคาพยาธิและอุปัทอันตรายเทอญ ฯ

พระโกวิทสมุทรคุณ : ที่มาจากผ้ายันต์ ๓ หลวงพ่อของวัดจุฬามณี

ภาพโดย Sutee

เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
ส่วนท้าวเวสสุวรรณ เปิดให้สักการะตลอด 24 ชั่วโมง
ตั้งอยู่ที่ คลองวัดจุฬามณี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
แผนที่ https://goo.gl/maps/UviA1er478XGPmA39

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กราบสักการะสรีระสังขารไม่เน่าเปื่อย หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี

หลวงพ่ออิฎฐ์ วัดจุฬามณี ปลุกเสกวอลเปเปอร์มหามงคล

3 จุดนั่งเรือเที่ยวแม่กลอง ขอพรท้าวเวสสุวรรณ 4 ปาง