พระพุทธนิมิตรมงคลศรีรัตนไตร วัดแม่นางปลื้ม หลวงพ่อขาว

ขอพรหลวงพ่อขาว ชมโบสถ์เก่าแก่ วัดแม่นางปลื้ม

จังหวัดอยุธยาก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง เนื่องจากเป็นราชธานีเก่า วัดเก่าแก่จึงมีค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะ วัดแม่นางปลื้ม ที่สายมูเชื่อกันว่าหากได้มากราบไหว้หลวงพ่อขาวสักครั้ง จะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา!

Home / พระนครศรีอยุธยา / ขอพรหลวงพ่อขาว ชมโบสถ์เก่าแก่ วัดแม่นางปลื้ม

หากจะพูดถึงจังหวัดที่มีวัดจำนวนมากในประเทศไทย จังหวัดอยุธยาก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง เนื่องจากเป็นราชธานีเก่า วัดเก่าแก่จึงมีค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะ วัดแม่นางปลื้ม ที่สายมูเชื่อกันว่าหากได้มากราบไหว้หลวงพ่อขาวสักครั้ง จะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา!

วัดแม่นางปลื้ม

วัดแม่นางปลื้ม

วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ตำนานการสร้างวัดมีหลายความเชื่อ บ้างก็ว่าวัดนี้มีมาก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยา บ้างก็ว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีตำนานเล่าว่า ที่ดินตรงนี้เคยเป็นเรือนของแม่ปลื้ม แม่ปลื้มอาศัยอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลาน วันหนึ่งพระนเรศวรพายเรือมาแต่พระองค์เดียวแล้วเจอพายุฝนซัดกระหน่ำ เมื่อทอดพระเนตรเห็นเรือนหลังนี้ยังสว่างด้วยแสงไฟตะเกียงจึงเสด็จขึ้นท่า ขอเสวยน้ำจันทน์และพักค้างแรม แม้แม่ปลื้มจะไม่รู้ถึงชาติกำเนิดของชายผู้นี้ ก็ยังต้อนรับขับสู้อย่างดี อีกทั้งยังกล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินด้วยความจงรักภักดี

พระนเรศวรทรงพอพระทัยมาก พอรุ่งสางก็เสด็จกลับพระราชวังหลวง จากนั้นไม่นานก็จัดขบวนมารับแม่นางปลื้มไปเลี้ยงอาหารในวัง เพื่อตอบแทนความเมตตาและหัวใจอันภักดี เมื่อแม่ปลื้มเสียชีวิต สมเด็จพระนเรศวรก็จัดพิธีศพให้อย่างสมเกียรติ พร้อมสร้างวัดพระราชทาน ชื่อว่า วัดแม่นางปลื้ม ช่วงก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา วัดนี้เป็นฐานที่พม่ายิงปืนใหญ่เข้าไปในกำแพงพระนคร ด้วยเหตุนี้วัดจึงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่ถูกเผาทำลายเช่นวัดอื่น ๆ นั่นเอง

ขอพรหลวงพ่อขาว

หลวงพ่อขาว

วิหารหลวงพ่อขาว อยู่ด้านหน้าของเจดีย์ประธาน ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐ สันนิษฐานว่าพระวิหารน่าจะได้รับการบูรณะในสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องจากหน้าบันตกแต่งด้วยเครื่องถ้วยจีนเป็นลายเครือเถา ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธนิมิตรมงคลศรีรัตนไตรหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อขาว” หลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์ยิ้มแย้ม ลักษณะสมบูรณ์สง่างามมาก องค์พระเป็นสีขาวตลอดทั้งองค์ มีเพียงพระเกศาเท่านั้นที่เป็นสีดำ
ชาวบ้านละแวกนี้มีความเชื่อกันว่า หากมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อขาว จะได้สิ่งที่สมหวังตามปรารถนา โดยมีข้อแม้ว่าต้องพูดดี ทำดี คิดดี ประพฤติตนอยู่ในครรลอง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น หลวงพ่อขาวก็จะให้พรที่ขอนั้นแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธา

การไหว้หลวงพ่อขาว

โบสถ์

สามารถหาซื้อธูปเทียนบริเวณหน้าวัดแม่นางปลื้มได้ จำหน่ายชุดละ 20 บาท จากนั้นมาจุดธูป เทียน กราบไหว้หลวงพ่อที่หน้าโบสถ์ แล้วจึงเข้าไปตั้งจิตอธิษฐาน ขอพรท่านด้านในโบสถ์

“ตั้งนะโม 3 จบ ”
สิทธิพุทธา มหาลาภัง สัพพะสุขขับ ภะวันตุเมสิทธิพุทธา
มหาลาภัง สัพพะสุขขับ ภะวันตุเมสิทธิพุทธา
มหาลาภัง สัพพะสุขขับ ภะวันตุเมอะระหัง พุทธา เมตตาจิตตัง

พระปรางค์

โบสถ์วัดแม่นางปลื้ม

โบสถ์เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้าบันตกแต่งด้วยเครื่องถ้วยเช่นเดียวกับพระวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธมหาปิติเทวะนฤมิตปฏิมากรณ์ หรือ “หลวงพ่อปลื้ม” พระประธานของโบสถ์ โดยหลวงพ่อปลื้มนี้ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในมัยอยุธยาตอนต้นหรือเก่าแก่กว่านั้น ซึ่งเป็นพระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์ที่ชาวบ้านให้ความนับถือ

หลวงพ่อปลื้ม

หลวงพ่อปลื้ม

หากมีเวลาว่างอยากเที่ยวชมโบราณสถานกรุงเก่า อย่าลืมแวะมาที่จังหวัดอยุธยา แล้วเข้ามากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อขาว ณ วัดแม่นางปลื้ม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวกันด้วยนะ

ที่ตั้ง : ตำบลคลองสระบัว อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Google map : https://goo.gl/maps/cP74PRBsMVcYkBNd8?coh=178571&entry=tt
เวลาเข้าชม : 07.00 น. – 18.00 น.

ภาพโดย PAKAWAN

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กราบหลวงพ่อขาว หลวงพ่อแดง วัดแดงประชาราษฎร์ ขอพรชนะคดี ธุรกิจปัง

12 ช่วง เวลาเกิดบอกนิสัย จากตำราพรหมชาติ

จัดอันดับ คนดวงดี ปี 2023 ตามวันเกิดฉบับญี่ปุ่น