วัดตะโก อยุธยา วัดสวยอยุธยา หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

กราบหลวงพ่อรวย วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2345 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. พ.ศ. 2541 เริ่มก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ. 2557

Home / พระนครศรีอยุธยา / กราบหลวงพ่อรวย วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดตะโก

ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดตะโก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2345 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. พ.ศ. 2541 เริ่มก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ. 2557 ผู้ออกแบบเจดีย์ คือ อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร (ศิลปินแห่งชาติ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตะวัน วีระกุล วิศวกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา ชุ่มเกษร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ หุดากร

กราบหลวงพ่อรวย วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

กราบหลวงพ่อรวย วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

กราบหลวงพ่อรวย วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยเจดีย์มี 2 ชั้นร่วมสมัย มีลิฟต์และบันไดภายใน ชั้นล่างเป็น เป็นห้องโล่งกว้าง ชั้นบนประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรูปหล่อบูรพาจารย์ มีโลงแก้วบรรจุสังขารหลวงพ่อรวย ซึ่งไม่เน่าเปื่อย ยังมีประติมากรรมรูปเหมือนหลวงพ่อรวยองค์ใหญ่
พระอุโบสถ์หลังใหม่ประดิษฐานองค์พระประธาน ภายในมีภาพเขียนพุทธประวัติสวยงาม ถัดไปเป็นศาลาประดิษฐานหลวงพ่อทองคำ หลวงพ่อบุญญาฤทธิ์ และหลวงพ่อรวย นอกจากนี้ภายในบริเวณ วัดตะโก ยังมีศาลากลางน้ำ

วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

 

วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

หอบใจโซๆมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวย ขอพรหลวงพ่อช่วยที …

วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

พระมงคลสิทธาจารย์ (สำรวย ปาสาทิโก)

  • เกิด 9 ธ.ค. พ.ศ. 2464
  • อายุ 96 ปี
  • อุปสมบท 12 เม.ย. พ.ศ. 2484
  • พรรษา 75 ปี
  • มรณภาพ 19 ก.ค. พ.ศ. 2560

พระเกจิอาจารย์ผู้สืบทอดความรู้มาจากพระคณาจารย์รุ่นก่อน ด้วยนามอันเป็นมงคลสูงและศีลาวัตรปฏิบัติอันงดงาม ควรแก่การศรัทธาและเคารพอย่างยิ่ง ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชามาจาก หลวงพ่อชื้น(พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ) อดีตเจ้าอาวาสวัดภาชี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ลูกศิษย์สายตรงของ หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ และหลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ (ปรมจารย์ด้านมีดหมอสายภาคกลาง) และเป็นหนึ่งในบุคคลที่กล่าวถึงในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี

วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

คาถาบูชาหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห
หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก
นะโม พุทธายะ

วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

คาถามหาลาภหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ
เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา สัพพะโส
คุณะวิภา สัมปัจโต นะรุตตะโม
มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม

แผนที่วัดตะโก อยุธยา

รูปภาพบรรยากาศวัดตะโก (อยุธยา)