วัดนิเวศธรรมประวัติ สถาปัตยกรรม โกธิก

หนึ่งเดียวในไทย วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดไทยสไตล์โกธิก ณ อยุธยา

วัดนิเวศธรรมประวัติ ถือเป็นสถาปัตยกรรมวัดไทยอันแปลกตาที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเป็นวัดไทยวัดเดียวในพระนครศรีอยุธยาที่มีการสร้างแบบสไตล์โกธิก

Home / พระนครศรีอยุธยา / หนึ่งเดียวในไทย วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดไทยสไตล์โกธิก ณ อยุธยา

หากจะพูดถึงวัดที่มีสถาปัตยกรรมรูปร่างแปลกตา หรือแตกต่างจากวัดที่คนไทยเคยเห็นมา คงต้องยกให้ วัดนิเวศธรรมประวัติ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดแรกที่หลายคนคิดถึง เพราะนอกจากตัววัดจะมีความเป็นสไตล์ฝรั่งเก่าแก่แล้ว ก็ยังมีพระพุทธนฤมลธรรโมภาส ที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถสไตล์โกธิก ให้ผู้คนที่มีจิตศรัทธาได้เข้ามากราบไหว้ขอพรกันอีกด้วย

วัดนิเวศธรรมประวัติ

วัดนิเวศธรรมประวัติ

วัดนิเวศธรรมประวัติสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อพ.ศ.2419 เพื่อใช้เป็นที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ ขณะที่เสด็จมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยพระองค์ได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ให้เจ้าพนักงานรับเหมาช่างชาวตะวันตก โดยได้นายโยอาคิม แกรซี (Joachim Grassi) สถาปนิกชาวอิตาเลียนมาออกแบบสร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง และใช้ศิลปะรูปแบบโกธิค พระอุโบสถของวัดจึงเป็นโดมหอคอยคล้ายคลึงกับวิหาร ในสถาปัตยกรรมตะวันตก บริเวณยอดโดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุด และเหนือขึ้นไปเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

อุโบสถ

วัดไทยสไตล์โกธิก ณ อยุธยา
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระประสงค์ให้สร้างวัดสไตล์โกธิก พระอุโบสถของ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารจึงมีสีเหลือง ด้านหน้าบริเวณทางเข้าของพระอุโบสถ จะมีมุขสามเหลี่ยมหน้าจั่วซ้อนกัน 2 ชั้นยื่นออกมา รอบผนังพระอุโบสถจะเจาะช่องหน้าต่าง เป็นลักษณะโค้งๆ แต่ปลายแหลมแบบโกธิก ส่วนบริเวณหลังพระอุโบสถ จะเป็นหอระฆังยอดโดม เป็นทรงกรวยแหลม สูง 3 ชั้น

ขอพรพระพุทธนฤมลธรรโมภาส

พระพุทธนฤมลธรรโมภาส

ภายในพระอุโบสถสไตล์โกธิก เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธนฤมลธรรโมภาส ซึ่งเป็นพระประธาน ตกแต่งแบบผสมผสานศิลปะระหว่างแบบประเพณีนิยมกับแบบตะวันตกเข้าด้วยอย่างงดงาม จึงทำให้นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามากราบไหว้ขอพร เพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

การตกแต่งแบบโกธิก
พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์

การตกแต่งแบบโกธิก
พิพิธภัณฑ์
กระจกสี

พิพิธภัณฑ์

อาคารขนมปังขิง
กระเช้าข้ามแม่น้ำ
กระเช้าข้ามแม่น้ำ

กระเช้าข้ามแม่น้ำ

กระเช้าข้ามแม่น้ำ

วัดนิเวศธรรมประวัติถือเป็นสถาปัตยกรรมวัดไทยอันแปลกตาที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเป็นวัดไทยวัดเดียวในพระนครศรีอยุธยาที่มีการสร้างแบบสไตล์โกธิก จึงเป็นจุดสนใจที่ทำให้คนหลั่งไหลกันเข้ามาเยี่ยมชม และกราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายเสมอมา

ภาพโดย PAKAWAN

ที่ตั้ง : ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
Google Map : https://goo.gl/maps/qeAva46ZPSTquReV7
วลาเปิดให้เข้าชม : 09.00-17.00 น. (วันจันทร์-วันศุกร์) และ 08.00-18.00 น. (วันเสาร์-วันอาทิตย์)

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5 วัดสวยอยุธยา ไหว้พระรับหยุดยาว เสริมความปังหลังปีใหม่ไทย

วิธีการไหว้ บูชาเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ขอพรการงาน การเงิน ปลดหนี้

เมนู ใส่บาตรตามวันเกิด เสริมดวงชะตาแถมทริคเด็ดที่ห้ามพลาด