พระพุทธนิมิต วัดหน้าพระเมรุ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม

ปัดเป่าโชคร้าย ขอพรพระพุทธนิมิตให้ห่างไกลศัตรู ณ วัดหน้าพระเมรุ

เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Home / พระนครศรีอยุธยา / ปัดเป่าโชคร้าย ขอพรพระพุทธนิมิตให้ห่างไกลศัตรู ณ วัดหน้าพระเมรุ

สำหรับใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้หน้าหมอง มีแต่เรื่องร้ายๆ ปะดังปะเดเข้ามาหา การเจรจาก็ติดๆ ขัดๆ หรือรู้สึกว่ามีใครไม่ประสงค์ดี ลองมาไหว้พระแก้เคล็ดปัดเป่าโชคร้าย ขอพรพระพุทธนิมิต ณ วัดหน้าพระเมรุ เปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีกันดูดีกว่า

วัดหน้าพระเมรุ

วัดหน้าพระเมรุ

วัดหน้าพระเมรุเป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวันนี้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พุทธศักราช 2046 มีชื่อเดิมว่า “วัดหน้าพระเมรุราชิการาม” ที่ตั้งของวัดนี้เดิมอาจจะเป็นสถานที่ สำหรับสร้างพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งสมัยอยุธยาตอนต้น ต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้น มีตำนานเล่าว่าพระองค์อินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างวัดนี้เมื่อ พ.ศ. 2046

หน้าบัน

ครั้นเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำศึกกับพระเจ้าบุเรงนองก็ได้มีการทำสัญญาสงบศึกเมื่อ พ.ศ. 2106 ได้สร้างพลับพลาที่ประทับขึ้นระหว่างวัดหน้าพระเมรุกับวัดหัสดาวาส ต่อมาสร้างขยายออกโดยเพิ่มเสารับชายคาภายนอก ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ หน้าบันเป็นไม้สักแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหยียบเศียรนาค และมีรูปราหูสองข้างติดกับเศียรนาค หน้าต่างเจาะเป็นช่องยาวตามแนวตั้ง เสาเหลี่ยมสองแถวๆ ละแปดต้น มีบัวหัวเสาเป็นบัวโถแบบอยุธยา ด้านบนประดับด้วยดาวเพดานเป็นงานจำหลักไม้ลงรักปิดทอง ส่วนลายแกะสลักบานประตูพระวิหารน้อย เป็นลายแกะสลักด้วยไม้สักหนา แกะสลักจากพื้นไม้ไม่มีการนำชิ้นส่วนที่อื่นมาติดต่อเป็นลายซ้อนกันหลายชั้น พระประธานในอุโบสถสร้างปลายสมัยอยุธยา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ทรงเครื่องแบบกษัตราธิราช มีนามว่า “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ” จัดเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยา ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบันและมีความสมบูรณ์งดงาม

พระพุทธนิมิต

ขอพรพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ

พระพุทธนิมิตเป็นพระประธานในพระอุโบสถ หล่อด้วยทองสำริดลงรักปิดทองมารวิชัย ทรงเครื่องพระมหากษัตริย์ สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ที่สุดองค์หนึ่ง มีพระลักษณะงดงาม พระนามบ่งชัดถึงพระลักษณะอันพิเศษ มีพระอภินิหารเป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพสักการะอย่างยิ่งแก่โลกทั้ง 3 เกิดปิติศรัทธาแก่ผู้ที่ได้เข้ามานมัสการ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ที่คอยคุ้มครองให้บ้านเมืองรอดจากภัยอันตรายต่างๆ ทำให้ข้าศึกเกิดความเกรงกลัวไม่ทำลายวัดนี้
ด้วยความเชื่อที่ว่าพระพุทธนิมิตมีความสามารถในการปัดเป่าโชคร้าย ทำให้ศัตรูที่จ้องจะหาเรื่องห่างไกลออกไป ผู้มีจิตศรัทธาจึงนิยมมาไหว้ขอพรเรื่องนี้จากพระประธานนั่นเอง

วัด

คาถาขอพรพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ

“ตั้งนะโม 3 จบ”
พุทธนิมิตตัง อหังวันทา ขมามิหัง
พุทธนิมิตตัง สหัสสะโกติเทวตานัง
พุทธนิมิตตัง สาธุ รูปานัง
อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
ปฐวีคงคา พระภูมะเทวา ขมามิหัง”

เคล็ด (ไม่ลับ) ไหว้พระวัดหน้าพระเมรุ

เมื่อเดินทางมาถึงวัดก่อนที่จะเข้าไปในพระอุโบสถ ระหว่างที่เดินลอดซุ้มประตูหน้าบันเพื่อเข้าไปด้านใน ให้อธิษฐานแต่เรื่องราวดีๆ ทำจิตให้เป็นกุศล เมื่อไหว้พระเสร็จแล้วระหว่างที่เดินออก ตอนลอดซุ้มประตูก็ให้ทำเช่นเดิม เพราะมีความเชื่อที่เล่าต่อกันมาว่าหากทำเช่นนี้จะพบเจอแต่สิ่งดีๆ เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

ภาพโดย PAKAWAN

ที่ตั้ง : 76 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
Google maps : https://goo.gl/maps/DgjJQc7fy1sZyTjP9
เวลาเข้าชม : 07.00 น. – 18.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5 วัดสวยอยุธยา ไหว้พระรับหยุดยาว เสริมความปังหลังปีใหม่ไทย

ขอพรชนะทุกสนาม ณ วัดชนะสงครามราชวรวิหาร

บทสวดบารมี 30 ทัศ ครูบาศรีวิชัย ป้องกันภัย ศัตรูภัยพาลวินาศสันติ