คำอธิษฐานถวายน้ำมันตะเกียง อานิสงส์ เติมน้ำมันตะเกียง เติมน้ำมันตะเกียง

อานิสงส์ เติมน้ำมันตะเกียง เสริมดวงแก้เคล็ดเรื่องอะไรได้บ้าง

อานิสงส์ เติมน้ำมันตะเกียง ตามความเชื่อของศาสนาพุทธเราเชื่อว่า....

Home / พิธีกรรม / อานิสงส์ เติมน้ำมันตะเกียง เสริมดวงแก้เคล็ดเรื่องอะไรได้บ้าง

อานิสงส์ เติมน้ำมันตะเกียง

อานิสงส์ เติมน้ำมันตะเกียง

ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูเราเชื่อว่า การเติมน้ำมันตะเกียงนั้นก็เปรียบเสมือนการเติมเชื้อไฟเพื่อหล่อเลี้ยงพลังแห่งชีวิตให้โชติช่วงชัชวาล เป็นการสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา อันจะช่วยชี้ทางสว่างให้ชีวิต เกิดแสงสว่างในจิตใจและสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ฐานะทางการเงินดีขึ้น มีเงินใช้ไม่ขาดมือ และยังเชื่ออีกว่าถวายน้ำมันตะเกียง จะช่วยต่ออายุและดวงชะตาให้เราได้ ส่วนคนไร้คู่ แนะนำ เคล็ดการขอคู่ให้ถวายน้ำมันตะเกียง , เทียน หรือ ตะเกียงแบบเป็นคู่ อานิสงส์จากการทำบุญในครั้งนี้ จะช่วยให้คุณสมหวังในความรัก

เติมน้ำมันตะเกียง ศาลหลักเมือง

คำอธิษฐานเมื่อถวายน้ำมันตะเกียง

ลูกขอเติมน้ำมันตะเกียง บูชาองค์เทพเทวา ลูกขอเติมน้ำมันตะเกียงส่องสว่างแด่องค์เทพเทวา ลูกขอเติมน้ำมันตะเกียงส่องสว่างนำพาชีวิต ลูกเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเติมปัญญา เติมสมาธิ เติมบารมี เติมเงิน เติมทอง เติมโชค เติมลาภ เติมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสืบเนื่องต่อไป

เหล่านี้ล้วนเป็นอุบายบุญ เพื่อให้คนมุ่งหน้าเข้าวัด ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ในขณะที่เติมน้ำมันตะเกียงขอเพียงตั้งจิตให้บริสุทธิ์ ไร้โลภะ โมหะ โทสะ ปราศจากซึ่งกิเลสตัณหาทั้งปวง เมื่อนั้นจิตย่อมสงบสุข ตั้งมั่นเป็นสมาธิ ไม่ประพฤติหยาบ คิดหยาบ พูดหยาบ นั่นเอง

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9 อานิสงส์เครื่องถวายสังฆทาน ถวายสังฆทานอย่างไรให้ได้ผลบุญ
อานิสงส์แห่งการ ซ่อมพระพุทธรูป เพื่อทำนุบำรุงศาสนา
อานิสงส์ผลบุญ ล้างห้องน้ำวัด ชีวิตราบรื่น แคล้วคลาด เกิดปัญญา เป็นที่รัก