ซ่อมพระพุทธรูป นางวิสาขา พระพุทธรูป

อานิสงส์แห่งการ ซ่อมพระพุทธรูป เพื่อทำนุบำรุงศาสนา

คำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ได้กล่าวถึง อานิสงส์การบูรณะ ซ่อมพระพุทธรูป ไว้โดยหลวงพ่อได้เทศน์ว่า

Home / DECOR / อานิสงส์แห่งการ ซ่อมพระพุทธรูป เพื่อทำนุบำรุงศาสนา

คำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ได้กล่าวถึง อานิสงส์การบูรณะ ซ่อมพระพุทธรูป ไว้โดยหลวงพ่อได้เทศน์ว่า

อานิสงส์แห่งการ ซ่อมพระพุทธรูป

นางวิสาขาเป็นผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้า อานิสงส์แห่งพุทธบูชา คำว่า พุทธบูชา มหาเตชวัณโต แปลเป็นใจความว่า การบูชาพระพุทธเจ้า ย่อมมีเดชมีอำนาจมาก การมีเดชมีอำนาจในพระพุทธศาสนา หมายถึง เดชอำนาจในด้านของความดีโดยเฉพาะเป็นทางนำมาซึ่งสันติสุข ต้นเหตุที่นางวิสาขา ทำไมจึงสวยเป็นเบญจกัลยาณีนั้นตามบาลีท่านกล่าวว่า ถอยหลังไปจากชาตินี้ในสมัยพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยนั้นนางวิสาขาก็มีความเลื่อมใส ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า พระพุทธกัสสป ปรากฏว่าในกาลครั้งหนึ่ง ตามพระบาลีท่านว่าอย่างนั้นเมื่อนางวิสาขาไปฟังเทศน์ มีพระท่านเทศน์ จึงตั้งใจจะไปฟังเทศน์

ซ่อมพระพุทธรูป

แต่ในระหว่างทาง ปรากฎว่า นางวิสาขาไปพบพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่เขาสร้างไว้ในสถานที่โล่งแจ้ง คือ ตากแดดและพระพุทธรูปนั้นมีรอยร้าวเปลือกกะเทาะ ทองก็ล่อนไปหมด ปูนก็กะเทาะจนแหว่ง แลดูไม่สวยสดงดงาม ไม่เจริญตา นางวิสาขาจึงเข้าไปกราบ นมัสการพระพุทธรูปตั้งใจเจริญใจเป็นพุทธบูชา กล่าวปฏิญาณว่า เมื่อข้าพเจ้ากลับมาจากฟังพระธรรมเทศนาแล้ว จะให้ช่างมาทำนุบำรุงพระปฏิมากร รูปแทนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วให้มีความสวยสดงดงาม

ซ่อมพระพุทธรูป

เมื่อนางไหว้พระพุทธรูป นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วนางก็ไปฟังเทศน์ เมื่อกลับมาก็เข้าไปกราบอีกและกล่าวคำปฏิญาณตามนั้น หลังจากนั้นเมื่อมาถึงบ้านจึงได้สั่งให้นายช่างไปจัดการทำนุบำรุงรูปพระพุทธปฏิมากร ซ่อมแซมให้เรียบร้อย ให้ดีคงเดิมและยังให้นายช่างปลูกโรง ทำหลังคาคลุมพระพุทธรูป ไม่ยอมให้ตากแดดตากฝนเหมือนเดิม

พระธรรมเทศนาโดย พระราชพรหมยาน
(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)
วิสาขาคนสวย
จากหนังสือ:กฎของกรรม เล่มที่ ๔ หน้า ๑ – ๑๐

ภาพโดย : MTHAI TEAM

บทความโดย อ.ปอนด์ โหรามหาเวทย์

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พระคาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ คาถาขายดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้า

ปริศนา คำทำนายอนาคตของชาติ นารีขี่ม้าขาว ของ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ จริงหรือไม่