คาถาเงินล้าน คาถาเงินล้านฤาษีลิงดำ คาถาเรียกทรัพย์

รวม คาถาเงินล้าน พร้อมทริคสวดคาถาเรียกทรัพย์ไม่ตกอับเรื่องการเงิน

ไม่ถูกก็อย่าเพิ่งหมดหวังเพราะ MThai รวม คาถาเงินล้าน คาถาเรียนทรัพย์ให้ไม่ตกอับเรื่องเงิน จากเกจิอาจารย์ทั่วไทยมาฝากสายมูทุกท่านกันแล้ว!

Home / พระคาถา / รวม คาถาเงินล้าน พร้อมทริคสวดคาถาเรียกทรัพย์ไม่ตกอับเรื่องการเงิน

หวยไม่ถูกก็อย่าเพิ่งหมดหวังเพราะ MThai รวม คาถาเงินล้าน คาถาเรียนทรัพย์ให้ไม่ตกอับเรื่องเงิน จากเกจิอาจารย์ทั่วไทยมาฝากสายมูทุกท่านกันแล้ว

รวม คาถาเงินล้าน เรียกทรัพย์

วัดท่าซุง

บทสวดคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุง จ. อุทัยธานี

“ตั้งนะโม 3 จบ”

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ  (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม  (คาถาเงินแสน)
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม  (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตพาหุหะติ  (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม  (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ  (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ……

(สวด 9 จบ ข้อความในวงเล็บไม่ต้องสวด)

วัดตะโก

คาถาเงินล้านหลวงพ่อรวยปาสาทิโก วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ
เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา
สัพพะโส คุณะวิภา
สัมปัจโต นะรุตตะโม
มหาลาภัง สัพพะสิทธิ
ภะวันตุเม (สวด 9 จบ)

คาถาเงินล้าน

คาถาเงินล้านหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ (สวด 30 จบ)

ทริคท่องคาถาเงินล้านให้ได้ผล

ทริคท่องคาถาเงินล้านให้ได้ผลง่ายนิดเดียว เพียงท่านมีจิตที่ตั้งมั่น แล้วท่องคาถาบทที่ต้องการสวดด้วยจิตใจที่สงบ จำนวนจบเท่ากับที่กำหนดไว้ทั้งหมด พร้อมกับใส่บาตรทำบุญอยู่เป็นนิจ เพื่อสร้างบุญเสริมกุศลให้แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อให้สิ่งที่หวังได้สมดังปรารถนา

ง่ายนิดเดียวใช่ไหมละ สายมูท่านไหนที่ต้องการคาถาด่วนเรื่องการเงิน ก็อย่าลืมทำตามและตั้งใจทำงาน มีสติอยู่กับตัวอยู่เสมอ รับรองว่าการเงินจะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเชียวล่ะ