ข้อควรปฏิบัติเทศกาลกินเจ 2566 อาหารเจ

9 ข้อควรปฏิบัติ เทศกาลกินเจ 2566 ‘ทำถูกต้อง เจไม่แตก ได้บุญเสริมกุศล’   

เข้าสู่เทศกาลกินเจ 2566 ระหว่างวันที่ 15-23 ตุลาคม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน ข้อควรปฏิบัติในเทศกาลกินเจ 2566 มีอะไรบ้าง? ปฏิบัติถูก เข้าถึงการกินเจ ได้บุญเสริมกุศล

Home / FOOD / 9 ข้อควรปฏิบัติ เทศกาลกินเจ 2566 ‘ทำถูกต้อง เจไม่แตก ได้บุญเสริมกุศล’   

เข้าสู่เทศกาลกินเจ 2566 ระหว่างวันที่ 15-23 ตุลาคม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน ข้อควรปฏิบัติในเทศกาลกินเจ 2566 มีอะไรบ้าง? ปฏิบัติถูก เข้าถึงการกินเจ ได้บุญเสริมกุศล

ข้อควรปฏิบัติในเทศกาลกินเจ 2566

1.ห้ามกินผักฉุนหรือผักที่มีกลิ่นแรง เช่น กระเทียม หัวหอม กุ้ยช่าย เป็นต้น

2. ห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ทุกชนิด

3.งดอาหารที่มีรสจัดเกินไป เช่น อาหารเผ็ดจัด หวานจัด เปรี้ยวจัด เค็มจัด ควรปรุงอาหารในรสชาติกลางๆ

4.ควรรักษาศีล 5

5.รักษากายใจให้บริสุทธิ์ ในช่วงเทศกาลกิจเจ ไม่ควรใช้วาจาไม่สุภาพ หรือใช้อารมณ์ ควรวางใจให้นิ่งสงบ ฝึกการปล่อยวาง

6.นุ่งขาวห่มขาว ข้อนี้ไม่ได้บังคับเคร่งครัดนัก หากมีความจำเป็นต้องออกเดินทางไปทำงานหรือไปทำธุระ หยิบเครื่องแต่งกายที่มีสีขาวเป็นส่วนใหญ่ก็ได้ค่ะ ไม่จำเป็นต้องใส่สีขาวทั้งชุด

7. ไม่ควรใช้ภาชนะปนกับภาชนะที่ใส่เนื้อสัตว์ ควรแยกใช้ภาชนะสำหรับอาหารเจ

8.ทำบุญหรือทำทานเพื่อสร้างกุศลที่ดี การทำบุญหรือทำทาน อาทิ ตั้งโรงทานเจ แจกจ่ายอาหารเจ แบ่งปันให้ผู้คนทั่วไปได้กุศลจากการละเว้นการฆ่าสัตว์ ทำให้เกิดจาคะจิตใจมีความแจ่มใสเบิกบาน จากการให้และการแบ่งปัน  

9.ละซึ่งอบายมุขทั้งปวง นอกจากสุรายาเมา สิ่งเสพติดแล้ว รวมไปถึงการพนันทุกชนิดก็ควรละเว้นด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มัดรวบแหล่งเทศกาล กินเจปี 66 จัดวันไหน กินเจยังไงให้เฮลตี้ ทางนี้โลด!