วัดโชติการาม หลวงพ่อสุโขทัย โบสถ์ทรงวิลันดา

วัดโชติการาม ชมโบสถ์ทรงวิลันดา ไหว้ขอพรหลวงพ่อสุโขทัย

วัดโชติการาม เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่สร้างนานกว่า 200 ปี ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม จึงทำให้วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งวัดที่ควรมาเยี่ยมชม

Home / นนทบุรี / วัดโชติการาม ชมโบสถ์ทรงวิลันดา ไหว้ขอพรหลวงพ่อสุโขทัย

วัดโชติการาม เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่สร้างนานกว่า 200 ปี ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม จึงทำให้วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งวัดที่ควรมาเยี่ยมชม

วัดโชติการาม

วัดโชติการาม

วัดโชติการาม เดิมมีชื่อว่า วัดสามจีน สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2350 สันนิษฐานว่าอาจเป็นพี่น้องชาวจีน 3 คน เป็นผู้สร้าง ต่อมาเจ้าพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นเจ้าพระยาโชฎึกท่านไหน) เป็นผู้ดำเนินการบูรณะและก่อสร้างเพิ่มเติม วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2460 ต่อมาใน พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนนามวัดใหม่เป็น “วัดโชติการาม” ตามราชทินนามของเจ้าพระยาโชฎึกฯ ในด้านการศึกษา วัดได้จัดให้มีการสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 นอกจากนั้นยังให้ราชการเปิดโรงเรียนและสถานีอนามัยในวัด

โบสถ์ทรงวิลันดา

โบสถ์ทรงวิลันดา

โบสถ์ที่นี่เป็นโบสถ์ทรงวิลันดา ตัวอาคารมีขนาดเล็ก หน้าบันใช้การก่ออิฐประดับลวดลายปูนปั้นแทนจั่วไม้แกะสลัก ซึ่งเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมอันเป็นที่นิยมในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยรูปปั้นหน้าบันนี้จะเล่าเรื่องภูริทัตชาดก พร้อมประดับด้วยเครื่องถ้วยจีน (เบญจรงค์) ด้านในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย

พระประธาน
เตาหลอมพระ

เตาหลอมพระโบราณ

เจดีย์ทอง
พระเจดีย์

พระเจดีย์ทรงเครื่องย่อมุมไม้สิบสอง มีบันได 4 ทิศ

วิหาร
บานหน้าต่าง
เทพเจ้าเชี่ยวกาง

งานแกะสลัก เทพเจ้าเชี่ยวกางถือง้าวยืนบนหลังสิงโต

หลวงพ่อสุโขทัย

หลวงพ่อสุโขทัย

หลวงพ่อสุโขทัย พระประธานในวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย องค์พระพุทธรูปมีรูปร่างอ่อนช้อย ตามข้อสันนิษฐานคิดว่าการปั้นน่าจะเป็นศิลปะแบบสุโขทัย จึงเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อสุโขทัย” ที่มีอายุมานานกว่า 200 ปี และเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านละแวกบางไผ่มาช้านาน

เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

ท่านไหนที่เป็นสายชอบชมสถาปัตยกรรม รับรองว่าถ้ามาวัดโชติการาม จะต้องประทับใจในความสวยงามของโบสถ์ และวิหารที่เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่อย่างแน่นอน

ที่ตั้ง : 36 หมู่ 3 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
Google map : https://goo.gl/maps/6HgAXyXiHfq4mvro9
เวลาเปิด – ปิด : 05.00 – 19.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัดเกาะพญาเจ่ง จิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามที่สุดในประเทศไทย

ชมจิตรกรรมฝาผนังวิหารเก่า 100 ปี กราบสังขารหลวงพ่อเปิ่น ณ วัดบางพระ

กราบ พระพุทธนวราชบพิตร วัดตรีทศเทพวรวิหาร ชมจิตรกรรมฝาผนังสุดชิค

X