จิตรกรรมฝาผนัง พระปางปาฏิหาริย์ วัดเกาะพญาเจ่ง

วัดเกาะพญาเจ่ง จิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามที่สุดในประเทศไทย

จิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะพญาเจ่ง นับเป็นเพชรน้ำเอกแห่งจังหวัดนนทบุรี ศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ราวรัชกาลที่ 3 ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 โดยรวบรวมเขียนเรื่องราวไว้มากมาย

Home / นนทบุรี / วัดเกาะพญาเจ่ง จิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามที่สุดในประเทศไทย

หากจะพูดถึงวัดที่มีตำนานเก่าแก่ วัดเกาะพญาเจ่ง ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่คนชอบศิลปกรรม หรือสายมูชอบเข้าวัดไม่ควรพลาด เพราะนอกจากความสวยงามของอุโบสถโบราณแล้ว ก็ยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย!

วัดเกาะพญาเจ่ง

วัดเกาะพญาเจ่ง

วัดเกาะพญาเจ่ง (ဘာတ္ကံဗညာစိၚ်) หรือ แผ่ว์เกาะแปะเหญี่ยเจิญย์ เป็นวัดมอญที่สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อายุราว 200 ปี โดยคำว่า “เกาะ” เป็นคำที่มาจากภาษามอญเขียนว่า တ္ကံ ซึ่งหมายถึง แผ่นดินที่ถูกล้อมรอบด้วยน้ำ เรือกสวน ไร่นา ป่าเขา หรือบ้านเรือนชุมชน ขณะที่เมื่อไทยรับมาใช้แล้วโดยมากนิยมใช้ในความหมายเพียง “แผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบ มีขนาดเล็กกว่าทวีป” หรือในความหมายที่คนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยว่า “หมู่ไม้ที่ขึ้นในที่โล่งเกาะกลุ่มกันอยู่, ละเมาะ ก็เรียก, พื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่ซึ่งมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น มีทุ่ง หรือที่โล่งเตียนล้อมรอบ, พื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้แนวกลางถนน เพื่อแยกช่องทางเดินรถให้ชัดเจน

อุโบสถ

โดยต่อมาเจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ คชเสนี) ได้เข้ามาบูรณะและสร้างวัดต่อจากเจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง คชเสนี) ผู้เป็นบิดา เดิมเมื่อแรกสร้างเรียกว่าวัดเกาะหรือวัดเกาะบางพูด เนื่องจากอยู่ใกล้คลองบางพูด เมื่อมีชุมชนชาวมอญอพยพเข้ามาบริเวณนี้จึงถูกเรียกว่า วัดเกาะรามัญ ต่อมาหลวงบริณัยจรรยาราษฎร์ (มณฑล คชเสนี) ผู้สืบสกุลของเจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง) เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดเกาะพญาเจ่งเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บรรพบุรุษ เพราะบริเวณวัดเป็นที่ดินที่ได้รับพระราชทานมาจากพระเจ้าตากสินมหาราช หลังจากช่วยไทยรบชนะ ก่อนจะถูกบริจาคมาสร้างเป็นวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในเวลาถัดมา

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อุโบสถสมัยรัชกาลที่ 3

อุโบสถ

อุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง เป็นแบบสมัยพระราชนิยม ยุคพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เสาเหลี่ยมไม่มีคันทวย หน้าบันด้านล่างเป็นนารายณ์ทรงครุฑ ด้านบนเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ผูกลายไทยทองร่องชาด ตัวอาคารแบบแอ่นท้องเรือ เสาสี่เหลี่ยมไม่มีคันทวยศิลปะพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3

พระประธาน

โดยภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานปางมารวิชัย ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ตรงลานอุโบสถด้านหน้าตรงมุมกำแพงแก้วมีพระปรางเจดีย์ด้านละองค์ เพื่อใช้เป็นที่บรรจุอัฏฐิของท่านผู้สร้างและผู้บูรณะพระอารามแห่งนี้

พระปางห้ามญาติ

จิตรกรรมฝาผนังอันงดงามที่สุดในประเทศไทย

จิตรกรรมฝาผนัง

จิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะพญาเจ่ง นับเป็นเพชรน้ำเอกแห่งจังหวัดนนทบุรี ศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ราวรัชกาลที่ 3 ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 โดยรวบรวมเขียนเรื่องราวไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอดีตชาติของพระพุทธเจ้าแสดงปางมารวิชัย การชุมนุมของเหล่าเทพบนสวรรค์ รวมถึงนิทานพื้นบ้าน อย่าง พระสุธน มโนราห์ และพระรถ เมรี ด้วยความวิจิตรบรรจงจนผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะยกให้เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในประเทศไทยไปโดยปริยาย

พระปางปาฏิหาริย์

พระปางปาฏิหาริย์

นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังประดิษฐาน พระปางปาฏิหาริย์ โดยมีที่มาจากเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ถึงวันแรม 8 ค่ำเดือน 6 วันอัฏฐมีบูชา พระเถระและมัลลกษัตริย์ได้อัญเชิญพระพุทธสรีระเพื่อถวายพระเพลิง แต่ไม่สามารถจุดเพลิงติดเพราะด้วยพระบารมีญาณ

ทราบว่าพระมหากัสสปเถระ พร้อมพระภิกษุบริวาร 500 รูป ให้มาถวายบังคมพระบาทก่อน เมื่อพระมหากัสสปเถระพร้อมภิกษุบริวาร ได้ถวายบังคมพระบาทยุคลฯ แล้วพระเพลิงก็รุ่งเรืองชัชวาลโพลงขึ้นเอง เป็นการแสดงปาฏิหาริย์ให้ปรากฏ

นอกจากความสวยงามของตัววัดแล้ว พระประธานภายในวัดก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยอยู่คู่แผ่นดินไทยมานาน จึงไม่ควรพลาดที่จะเข้ามากราบไหว้ขอพรให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆ ในอนาคตต่อไปอีกด้วย

วัดเกาะพญาเจ่ง

ที่ตั้ง : เลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ซอยสุขาประชาสรรค์ 2 ซอย 15 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Google Map : https://goo.gl/maps/WKz4fPBEMA4z6Fi48
เวลาเข้าชม : 07.00 น. – 18.00 น.

ภาพโดย อ.ณัฐ

ใส่บาตรออนไลน์

สนใจฝากใส่บาตรออนไลน์ INBOX แจ้งชุดทำบุญกับแอดมินได้ที่ https://m.me/18079440675
หรือ ช่องทางไลน์ : https://lin.ee/bPIRKMI