กระถางธูปที่ใหญ่ที่สุดในไทย พระพุทธชินราช พระพุทธชินราชจำลององค์ใหญ่ที่สุดในไทย วัดศรีกะอาง

กราบพระพุทธชินราชจำลององค์ใหญ่ที่สุดในไทย วัดศรีกะอาง จ.นครนายก

วัดศรีกะอาง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2515 โดยหลวงพ่อจำรัส ฐิติจาโค (อินทรกำแหง) ซึ่งเป็นพระธุดงค์ผ่านมาทางบริเวณน้ำตกกะอาง และได้พักแรม ณ บริเวณที่ตั้งวัดในปัจจุบัน

Home / นครนายก / กราบพระพุทธชินราชจำลององค์ใหญ่ที่สุดในไทย วัดศรีกะอาง จ.นครนายก

วัดศรีกะอาง จ.นครนายก

วัดศรีกะอาง

วัดศรีกะอาง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2515 โดยหลวงพ่อจำรัส ฐิติจาโค (อินทรกำแหง) ซึ่งเป็นพระธุดงค์ผ่านมาทางบริเวณน้ำตกกะอาง และได้พักแรม ณ บริเวณที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ภายในวัดมีวิหารเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร และพระพุทธรูปสำคัญ เป็นพระพุทธชินราช ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งยังทรงพระชนม์ เชื่อกันว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต่อมาได้รับพระราชทานชื่อพระพุทธรูปนี้ว่า “พระสัมพุทธสักยมุนีโลกนาถ” พระอุโบสถของวัดศรีกะอางตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากวัดประมาณ 385 เมตร และเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม

พระสัมพุทธสักยมุนีโลกนาถ

พระพุทธชินราชจำลององค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พระพุทธชินราชจำลององค์ใหญ่ที่สุดในไทย

พระพุทธชินราชจำลอง ประดิษฐาน ณ วัดศรีกะอาง ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ริมแนวป่าเขาใหญ่ เป็นพระพุทธชินราชจำลององค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างด้วยอิฐถือปูนมีขนาดหน้าตักกว้าง 18 เมตร สูง 30 เมตร ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูงจากพื้นดินประมาณ 150 เมตร

พระพุทธชินราชจำลององค์ใหญ่ที่สุดในไทย

โดยทางวัดศรีกะอางได้จัดสร้างกระถางธูปทำจากสแตนเลส มีขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 4.60 เมตร สำหรับปักธูปเทียนเป็นพุทธบูชา ด้านหน้าขององค์พระ นับเป็นกระถางธูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริเวณยอดเขาวัดศรีกะอาง เป็นที่ประดิษฐานอุโบสถ ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างไทยและจีน จุดเด่นของพระอุโบสถ คือ ขอบประตู หน้าต่าง ประดับตกแต่งด้วยถ้วยชามสมัยโบราณที่ชาวบ้านมอบให้ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางพิชิตมาร เป็นพระประธานในอุโบสถ สมเด็จพระสังฆราชพระราชทานให้ ซึ่งมีพระนามของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ญสส) จารึกไว้ นอกจากนี้ยังประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรในวิหารบริเวณวัดอีกด้วย

พระพุทธชินราชจำลององค์ใหญ่ที่สุดในไทย
พระพุทธชินราชจำลององค์ใหญ่ที่สุดในไทย
พระสาวก
พระพุทธรูป
พระพุทธรูป
พระพุทธรูป
ลานวัด

นอกจากจะเป็นวัด ที่นี่ยังคงเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติแนวป่าเขาใหญ่ ที่สามารถมาเดินชมเส้นทางธรรมชาติเพื่อเข้าถึงธรรมได้เช่นกัน

ธรรมจักร

พระธรรมจักร

จุดชมวิว
เส้นทางธรรมชาติ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อเข้าถึงธรรม

เส้นทางเดินป่า
เส้นทางเดินป่า
เส้นทางเดินป่า

เป็นอีกหนึ่งวัดที่เหมาะแก่การมากราบพระ เดินชมเส้นทางธรรมชาติให้ธรรมะและธรรมชาติฮีลใจ ห่างไกลความวุ่นวายทั้งปวง

ภาพโดย นนท์

ที่อยู่ : วัดศรีกะอาง หมู่ 9 ตำบลศรีกะอาง อำเภอ บ้านนา จังหวัด นครนายก 26110
Google map : https://maps.app.goo.gl/xSDao1AndDwu9oD16
เวลาทำการ : 08.00 น. – 17.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตำนาน พระพุทธชินราช และคาถาบูชาขอพรสุขภาพและครอบครัว
กราบสักการะ พระพุทธชินราช วัดศิริเสาธง วัดสวยจ.สมุทรปราการ
กราบพระพุทธชินราช อุโบสถหินอ่อน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร