ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร ท้าวเวสสุวรรณ วัดแหลมแค

กราบองค์หลวงพ่อทวด สักการะต้นศรีมหาโพธิ์ ณ วัดแหลมแค จ.ชลบุรี

ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถมากราบสักการะต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูรนี้ได้ ณ ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค จ.ชลบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Home / ชลบุรี / กราบองค์หลวงพ่อทวด สักการะต้นศรีมหาโพธิ์ ณ วัดแหลมแค จ.ชลบุรี

วัดแหลมแค

วัดแหลมแค

วัดแหลมแค อยู่ที่ ต.หน้าประคู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา วัดนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ.2414 เดิมบริเวณวัดมีต้นแคขึ้นอยู่จำนวนมาก ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือนางหยก สอนศิริ ได้ชักชวนชาวบ้านบ้านแหลมแคช่วยกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้างเสนาสนะ เพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศล ผู้มีอุปการะคุณต่อวัด คือ นายสิน-นางเสน สอนศิริ ซึ่งเป็นลูกหลานของนางหยก ได้อุปถัมภ์วัดมาโดยตลอด ปัจจุบันวัดแหลมแคมีความเจริญด้านถาวรวัตถุ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2505

อุโบสถ
พระนาคปรก

ภายในวัดประกอบด้วย

 • ลานธรรมหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
 • ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร
 • อุโบสถ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2500
 • พระพุทธมหานวนาคปฏิมากร
 • ศาลาการเปรียญ
 • อาคารเรียนปริยัติธรรม
 • เมรุ
 • ห้องสมุดของวัด
 • อาคารโรงเรียน 2 อาคาร
 • หอระฆัง
 • วิหารบูรพาจารย์
 • องค์ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น ดังสะท้านฟ้ารวยสะท้านฟ้า
 • เมรุ
พระนาคปรก

พระคาถาบูชาพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร
(พระนาคปรก 9 เศียร)
พระวันเสาร์คู่มิตรพระราหู

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ
ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะฯ ( 10 จบ)
สะ ธะ วิ ปิ ปะสะ อุ ฯ ( 10 จบ)

อีกจุดที่เลื่องลือถึงความขลัง นั่นคือ องค์ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น ดังสะท้านฟ้ารวยสะท้านฟ้า ที่ได้ให้โชคลาภผู้มาร่วมงานในวันทำพิธีตั้งองค์ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น ดังสะท้านฟ้ารวยสะท้านฟ้า มาแล้ว

โดยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ ( หลวงพ่ออิฏฐ์ ) เจ้าคณะตำบลบางช้าง เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ “หลวงพ่อแป๊ะ” พระครูยติธรรมานุยุต เจ้าคณะตำบลบางกระเบา เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ร่วมทำพิธีตั้งองค์ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น ดังสะท้านฟ้ารวยสะท้านฟ้า ที่วัดแหลมแค ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวเวสสุวรรณ

ครั้งนี้ หลวงพ่ออิฏฐ์ เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ได้จัดสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณโณ เนื้อโลหะผสม ขนาดความสูง 2.5 เมตร จำนวน 6 องค์ เพื่อนำไปประดิษฐานตามวัดต่างๆ จำนวน 6 วัด ซึ่งวัดแหลมแค อ.พานทอง จ.ชลบุรี เป็นอีกหนึ่งในวัดที่ได้รับมอบให้ไปประดิษฐานเพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้บูชา โดยได้มีพิธีอัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณโณ จากวัดจุฬามณี อัมพวา จ.สมุทรสงคราม สู่วัดแหลมแค พานทอง จ.ชลบุรี และประกอบพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน โดยได้รับความเมตตาจาก “หลวงพ่ออิฏฐ์”พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบางช้าง เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม และ “หลวงพ่อแป๊ะ” พระครูยติธรรมานุยุต เจ้าคณะตำบลบางกระเบา เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ในการประกอบพิธี

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

(จุดธูป 9 ดอก)
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

ส่วน องค์หลวงพ่อทวด ได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานเมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ บริเวณลานธรรม บ้านแหลม วัดแหลมแค หมู่ 3 ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ( ธงชัย มมฺธโช ) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถระสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่สำรอง เอี่ยมสอาด เป็นประธานพิธียกองค์หลวงพ่อทวด (องค์ใหญ่สุด) ขึ้นประดิษฐาน บริเวณลานธรรม วัดแหลมแค

องค์หลวงพ่อทวด

สำหรับการบูชาหลวงพ่อทวดเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้จุดธูปแขก 9 ดอก มะลิขาว 9 ดอก พร้อมกล่าวบทคำบูชาพระพุทธเจ้า และตามด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อทวด ดังนี้

คาถาบูชาหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (3 จบ)
แปลว่า
” ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าประคุณสมเด็จหลวงปู่ทวด ผู้เป็นพระโพธิสัตว์
เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้ “

ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะสมณฑูตจากศรีลังกา นำโดย Pallegama Hemarathana เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาโพธิ์และเจ้าคณะมณฑล เมืองอนุราธปุระ, Kahalle Gnanindha เจ้าอาวาสวัดพระถูปาราม เมืองอนุราธปุระ และ Wellihene Sobitha เจ้าอาวาสวัดมินิสวาตี้ เมืองอนุราธปุระ ได้อัญเชิญต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร ซึ่งแตกหน่อจาก ต้นพระศรีมหาโพธิ์อายุกว่า 2,300 ปี จากศรีลังกา ประดิษฐานปลูก ณ ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค จ.ชลบุรี โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ร่วมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญ ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร ในครั้งนี้ด้วย ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถมากราบสักการะต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูรนี้ได้ ณ ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค จ.ชลบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วัดแหลมแค
วัดแหลมแค

ที่ตั้ง : 13 หมู่ 3 ซอยเกรียงศักดิ์ ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Google maps : https://goo.gl/maps/XhxFUNdGsn22pcLE9
วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 – 17.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บรรยากาศงานพิธีอัญเชิญ ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร จากศรีลังกา

ขอพรการงาน ให้เป๊ะปังมั่นคง ที่ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

ไหว้ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่เปิดดวงรับทรัพย์ ณ วัดพังม่วง