ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร วัดแหลมแค วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

บรรยากาศงานพิธีอัญเชิญ ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร จากศรีลังกา

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ร่วมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญ ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร ในครั้งนี้ด้วย

Home / NEWS / บรรยากาศงานพิธีอัญเชิญ ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร จากศรีลังกา

ด้วยพุทธสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและศรีลังกาที่มีมาอย่างยาวนานต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบัน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและศรีลังกาเมื่อคณะสมณฑูตจากศรีลังกานำโดย Pallegama Hemarathana เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาโพธิ์และเจ้าคณะมณฑล เมืองอนุราธปุระ, Kahalle Gnanindha เจ้าอาวาสวัดพระถูปาราม เมืองอนุราธปุระ และ Wellihene Sobitha เจ้าอาวาสวัดมินิสวาตี้ เมืองอนุราธปุระ ได้อัญเชิญต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร จากศรีลังกา ประดิษฐานปลูก ณ ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค จ.ชลบุรี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ร่วมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญ ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร ในครั้งนี้ด้วย

ต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร
สมณฑูตจากศรีลังกา
เตรียมดิน
แกะต้นโพธิ์
ปลูกต้นโพธิ์

ปลูกต้นโพธิ์
ต้นโพธิ์
ปลูกต้นโพธิ์
รดน้ำศักดิ์สิทธิ์
ใบประกาศ
สุวรรณภูมิ
ภาพหมู่
ต้นศรีมหาโพธิ์

อัญเชิญต้นโพธิ์
บาตรทองเหลือง

โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี พร้อมคณะสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เดินทางไปรับต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร พร้อมให้การต้อนรับคณะสมณฑูตจากศรีลังกา ณ ห้องรับรองภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่ออัญเชิญต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร ขึ้นหลังช้างเข้าขบวนแห่อัญเชิญฯ จากที่ว่าการอำเภอพานทอง โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและประชาชนร่วมสักการะต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร ตลอด 2 ข้างทาง

ต้นศรีมหาโพธิ์
ต้นไม้

เมื่อมาถึง ลานธรรมหลวงพ่อทวด ก็ได้มีพิธีเสี่ยงทายบริเวณที่จะประดิษฐานปลูกต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร นำโดย พญาช้างที่อัญเชิญต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร ได้ทักษิณาวรรต 3 รอบลานธรรมหลวงพ่อทวด ก่อนจะส่งเสียงร้องเมื่อได้ทำนายที่ประดิษฐาน จากนั้นสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี พร้อมคณะสงฆ์และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ประกอบพิธีปลูกต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร เป็นอันเสร็จพิธี ให้ประชาชนได้เข้าไปกราบไหว้และสักการะต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูรร่วมกัน ณ ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค จ.ชลบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ต้นโพธิ์
กิ่งต้นปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร
จ้าอาวาสวัดพระศรมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ
พิธีปลูก
เดินขบวนแห่
ต้นโพธิ์
ขบวนแห่
ขบวนแห่
แห่
ขบวนแห่
ผู้มาเข้าร่วมพิธี
ขบวนแห่
ต้นโพธิ์
 ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค จ.ชลบุรี
นำสวด
ปลูกโพธิ์
ประดิษฐาน
ต้นโพธิ์

ภาพโดย : สิริกาล, วิชาญ โพธิ์,THANACHOTE

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอพรการงาน ให้เป๊ะปังมั่นคง ที่ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

รู้จัก 7 สหชาติของพระพุทธเจ้าและความหมายของ สหชาติ

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 1 ใน 7 สหชาติของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ที่ใด