พระแม่ตารา มูความรัก วัดอมราวราราม

มูความรัก แก้คุณไสย รักอกหักกับ พระแม่ตารา วัดอมราวราราม

วัดอมราวราราม วัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ภายในวัดโดดเด่นด้วยเจดีย์พุทธคยาจำลองตามแบบอินเดีย, องค์พญาศรีสัตตนาคราช และพระแม่ตารา

Home / กรุงเทพมหานครฯ / มูความรัก แก้คุณไสย รักอกหักกับ พระแม่ตารา วัดอมราวราราม

วัดอมราวราราม

วัดอมราวราราม

วัดอมราวราราม วัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย โดยได้รับอนุญาตจัดตั้งให้เป็นวัดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ปีพ.ศ. 2534 ซึ่งผู้ขออนุญาตสร้างวัดก็คือ ศรีสมร อินทรสิงห์ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ในปีพ.ศ. 2537

พระพุทธรูป
พระสังกัจจายน์

วิธีมูขอพรจากเจดีย์พุทธคยาจำลอง

เจดีย์พุทธคยาจำลอง

จุดเด่นของวัดคือ เจดีย์พุทธคยาจำลองตามแบบอินเดียที่โดดเด่นเป็นสง่าด้วยสีขาวสะอาดตา เหมือนยกเมืองคยามาไว้ที่กรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่ชีวิตกำลังยากลำบาก พบเจออุปสรรค ต้องเจอการแข่งขัน ให้มาเดินเวียนขวารอบพระเจดีย์ โดยผู้หญิงให้ยืนทางฝั่งซ้าย และผู้ชายให้เริ่มจากยืนทางฝั่งขวาของเจดีย์ จากนั้นประนมมือ อธิษฐานเดินวนรอบเจดีย์ โดยให้ดวงตามองที่ยอดของเจดีย์องค์ใหญ่ ให้รู้สึกถึงความใหญ่ขึ้นๆ เรื่อยๆ ขององค์เจดีย์ จากนั้นอธิษฐานต่อพระเจดีย์ขอให้ข้ามผ่านอุปสรรคปัญหานานาประการไปได้ด้วยดี

เจดีย์พุทธคยาจำลอง
เจดีย์พุทธคยาจำลอง
วัดอมราวราราม

วิธีมูขอพรการเงินจากองค์พญาศรีสัตตนาคราช

ส่วนใครที่เดือดร้อนการเงินฝืดเคือง ให้มากราบอธิษฐานต่อองค์พญาศรีสัตตนาคราช โดยนำผ้าสามสีมาผูกถวายเป็นการสักการะบูชา โดยคล้องผ้า รัดให้แน่นเปรียบเสมือนการคล้องมาลัย เมื่อถวายสักการะองค์พญาศรีสัตตนาคราชก็จะตามมาช่วยผู้กราบไหว้บูชานั่นเอง

ภายในเจดีย์พุทธคยาจำลอง ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำลอง พระสังกัจจายน์ พระพุทธรูปปางต่างๆ และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย ทั้ง องค์พระแม่ตารา เจ้าแม่กวนอิม ฯลฯ

พระแม่ตารา

พระแม่ตารา

พระนางตารา หรือ พระแม่ตารา เป็นพระโพธิสัตว์หญิงตามคติศาสนาพุทธมหายาน ที่ได้รับการบูชาสืบทอดอย่างต่อเนื่องในวัชรยาน โดยคำว่า “ตารา” มาจากภาษาสันสกฤตหมายถึง “ข้าม”

ตำนานทางพุทธศาสนามหายานกล่าวว่า พระแม่ตารา เกิดจากน้ำตาของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เมื่อมองเห็นว่าสัตว์โลกมีแต่ความทุกข์ น้ำตาของพระองค์จึงไหลลงมาจนกลายเป็นทะเลสาบ พลันเกิดเป็นดอกบัวผุดขึ้นมา และในดอกบัวนั้นมีพระนางตาราสถิตย์อยู่ ตำนานบางฉบับกล่าวว่า พระนางตาราเกิดจากรังสีธรรมของพระอมิตาภพุทธะ พระนางตาราเป็นที่นับถืออย่างมากในอินเดีย เนปาล ทิเบต และมองโกเลีย โดยในทิเบตมีพระแม่ตาราอยู่ 4 ปางด้วยกัน

พระแม่ตารา

ความหมายและการขอพรจากพระแม่ตาราแต่ละปาง

 • พระนางตาราขาว หรือ พระจินดามณีจักรตารา ทรงชุดขาวล้วน ถือดอกบัวบาน เป็นตัวแทนของความกรุณา มีพระเนตร 7 ดวง หมายถึงเฝ้ามองสรรพสัตว์อยู่ตลอดเวลา พระหัตถ์ขวาประทานพร พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว และทำมุทราไตรลักษณ์
  เรื่องที่มูขอพรปางนี้คือ : ผู้ที่ต้องการความรัก ความเมตตา ไปไหนใครเห็นก็รัก ก็เอ็นดู มีเมตตามหานิยม , ผู้ที่ยังโสด ตามหาคนศีลเสมอกัน, ขอพรให้สร่างไข้ ปลอดภัย ปลอดโรค ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ

 • พระนางตาราเขียว หรือพระศยามตารา ทรงชุดเขียวล้วน ถือดอกบัวตูมสีน้ำเงิน ออกโปรดสรรพสัตว์ในเวลากลางคืน
  เรื่องที่มูขอพรปางนี้คือ : ผู้ที่ผิดหวังในเรื่องความรัก ผู้ที่โดนคุณไสย อำนาจมืดต่างๆ ให้มากราบขอพรพระแม่ตาราองค์เขียว

 • พระนางตาราแดง หรือ พระสุริยตารา ทรงสีแดงทับทิม หมายถึงความปรารถนาของสรรพสัตว์ที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏ ประทับบนพระอาทิตย์
  เรื่องที่มูขอพรปางนี้คือ : ผู้ที่ต้องการความโดดเด่น , เป็นผู้นำ, ต้องการชนะการแข่งขัน, การเงิน,การงาน,กิจการธุรกิจต่างๆ

 • พระนางตาราดำ ทรงสีดำ องค์สุญญตารา ซึ่งเป็นความสามารถในการข้ามพ้นอวิชชา ความเห็นผิดต่างๆ
  เรื่องที่มูขอพรปางนี้คือ : ผู้ที่ต้องการเข้าถึงการปฏิบัติธรรมอย่างถ่องแท้ ช่วยให้เข้าถึงหลักไตรลักษณ์ แก่นธรรมอันว่าด้วยเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

คาถาบูชาพระแม่ตารา

โอม ตาเรตู ตาเรตู เรโซฮา

(สวดวนได้ตามต้องการ)

สำหรับสายงานที่เหมาะจะมาขอพรจากพระแม่ตารา ได้แก่ สายงานวงการบันเทิง งานบริการ งานเอ็นเตอร์เทนต่างๆ งานเซล งานที่ต้องใช้การแข่งขันต่างๆ ซึ่งหากจะขอพรด้านการงาน ก็ต้องขอจาก พระแม่ตารากายสีแดง หรือ พระสุริยตารา โดยสังเกตจากสีผ้าทรงที่ห่มองค์พระแม่ตาราอยู่นั่นเอง

พระพุทธรูป

ภาพโดย MTHAI TEAM

ที่อยู่ : 52 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Google map : https://goo.gl/maps/cjWCjnbC2r2911uM6
เวลาเข้าชม : 08.00 – 17.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มูความรักราบรื่น ขอลูกดั่งใจหวังที่ ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

ศาลเจ้าแม่เขาสามมุข มูความรัก ณ บางแสน

มูความรัก ขอพร พระตรีมูรติ ให้ถูกองค์ต้องไหว้ที่ไหน