พระคาถามหาโต สมเด็จพระพุฒาจารย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

พระคาถามหา “โต” ในพระคาถาอิติปิโสรัตนมาลา ๑๐๘

พระคาถามหาโต จารึกไว้ในพระคัมภีร์ใบลานเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

Home / พระคาถา / พระคาถามหา “โต” ในพระคาถาอิติปิโสรัตนมาลา ๑๐๘

พระคาถามหาโต จารึกไว้ในพระคัมภีร์ใบลานเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

พระ<a href=คาถามหา "โต"” class=”wp-image-362064″/>

พระคาถามหา “โต”
ในพระคาถาอิติปิโสรัตนมาลา ๑๐๘

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

“โต” พระพุทธคุณ มีคุณ (๕๖)
โตเสนโต วะระธัมเมนะ
โตสัฏฐาเน สิเว วะเร
โตสัง อะกาสิ ชันตูนัง
โตสะจิตตัง นะมามิหัง.

“โต” พระธัมมคุณ มีคุณ (๓๘)
โตเสนโต สัพพะสัตตานัง
โตเสติ ธัมมะเทสะนัง
โตสะจิตตัง สะมิชฌันตัง
โตสิตันตัง นะมามิหัง.

“โต” พระสังฆคุณ มีคุณ (๑๔)
โตเสนโต เทวะมานุสเส
โตเสนโต ธัมมะมะเทสะยิ
โตเสติ ทุฏฐะจิตเตปิ
โตเสนตันตัง นะมามิหัง.

ภาพโดย MTHAI TEAM

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๗ เมษายน ครบรอบ ๒๓๖ ปีเกิด สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
สักการะ หลวงพ่อโต พรมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดอินทรวิหาร
ขอพรให้มีชื่อเสียงโด่งดัง ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร