7 โรคหน้าฝน ภัยร้ายที่มากับสายฝน ระวัง!! อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

เข้าฤดูฝนแล้วทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงจึงทำให้ผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำและผู้ที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงต้องระวังมากขึ้น เพราะอาจมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต และนี่คือ 7 โรคหน้าฝน ที่ทุกคนต้องระวังสุขภาพให้ดี ไข้หวัดใหญ่ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า influenza เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาเป็นโรคที่สามารถระบาดได้ทั่วโลก ซึ่งมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง กลุ่มเสี่ยงที่สุดคือเด็กวัย 0-4 ปี โดยเฉพาะ…

Home / HEALTH / 7 โรคหน้าฝน ภัยร้ายที่มากับสายฝน ระวัง!! อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

เข้าฤดูฝนแล้วทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงจึงทำให้ผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำและผู้ที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงต้องระวังมากขึ้น เพราะอาจมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต และนี่คือ 7 โรคหน้าฝน ที่ทุกคนต้องระวังสุขภาพให้ดี

โรคหน้าฝน

ไข้หวัดใหญ่ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า influenza เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาเป็นโรคที่สามารถระบาดได้ทั่วโลก ซึ่งมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง กลุ่มเสี่ยงที่สุดคือเด็กวัย 0-4 ปี โดยเฉพาะ เด็กเล็ก, ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป, หญิงมีครรภ์, ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว เมื่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่จะมีอาการป่วยมากกว่าผู้อื่น ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสแบบเฉียบพลัน ซึ่งมีอยู่ 4 สายพันธุ์ด้วยกัน โดยสายพันธุ์ A จะมีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ B

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก (Dengue fever) เป็นโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค หากติดเชื้อครั้งแรกอาการมักไม่รุนแรงมาก แต่ถ้าหากติดเชื้อครั้งที่ 2 แล้วต่างสายพันธุ์จากครั้งแรกมักมีอาการรุนแรงมากอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

โรคฉี่หนู

โรคฉี่หนู หรือ โรคเล็ปโตสไปโรซิส เป็นโรคติดต่อทางบาดแผลเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นเชื้อที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์โดยมีน้ำเป็นตัวนำพาเชื้อโรค ดังนั้นในช่วงฤดูฝนจึงไม่ควรเดินในน้ำท่วมขังเพราะเต็มไปด้วยเชื้อโรค โดยเฉพาะคนที่มีบาดแผลเพราะอาจมีอันตรายถึงชีวิต

โรคต่อมทอนซิลอักเสบ

โรคต่อมทอนซิลอักเสบ เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจที่มาจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อจะมีอาการเป็นไข้ หนาวสั่น กลืนลำบาก ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว ปวดศีรษะ

โรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบ (Pneumonia) เป็นโรคที่พบมากในช่วงฤดูฝน มักเกิดโรคนี้กับผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง โดยเชื้อโรคจะแพร่กระจายโดยการไอ จาม อาการของผู้ป่วยมักมีอาการหายใจหอบ เหนื่อย จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ จึงเป็นโรคร้ายแรงที่มีอันตรายเฉียบพลัน

โรคเยื่อบุตาอักเสบ

โรคตาแดง หรือ เยื่อบุตาอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เยื่อบุตาอักเสบ โรคนี้มักพบบ่อยในช่วงหน้าฝน เมื่อเยื่อบุตาอักเสบจะเกิดการระคายเคืองก็ทำให้ตาแดง มีน้ำตาไหล เจ็บตา ส่วนใหญ่จะเป็นข้างใดข้างหนึ่ง วิธีป้องกันโรคตาแดงที่ดีที่สุดคือควรหมั่นล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดเสมอ ไม่ควรสัมผัสหรือขยี้ตาแรงๆ

โรคน้ำกัดเท้า

โรคน้ำกัดเท้า การติดเชื้อราที่เท้าหรือที่เรียกว่า ฮ่องกงฟุต  จะมีอาการคันที่บริเวณผิวหนังตามง่ามนิ้วเท้า ผิวจะเปื่อยยุ่ย เท้าลอกเป็นขุย วิธีป้องกันโรคน้ำกัดเท้าง่ายๆ คือ การล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่แล้วซับให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วเท้า

X