ธาตุเหล็ก ผักพื้นบ้าน

15 ผักพื้นบ้าน ที่มีธาตุเหล็กสูง บำรุงเลือด ป้องกันโรคโลหิตจาง

ธาตุเหล็ก มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างมาก เพราะเป็นสารอาหารที่มีส่วนสำคัญในการผลิตฮีโมโกลบิน (hemoglobin) และมีหน้าที่ในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง อีกทั้งยังช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางได้ ยิ่งสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ คุณผู้หญิงที่มีประจำเดือนมากๆ และผู้ที่บริจาคเลือดเป็นประจำ ควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก เพราะการบริจาคในแต่ละครั้งร่างกายจะสูญเสียธาตุเหล็กประมาณ 210 มิลลิกรัม จึงต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกายเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงควรบำรุงเลือดด้วยการรับประทานอาหารและผักที่มีธาตุเหล็กสูง…

Home / HEALTH / 15 ผักพื้นบ้าน ที่มีธาตุเหล็กสูง บำรุงเลือด ป้องกันโรคโลหิตจาง

ธาตุเหล็ก มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างมาก เพราะเป็นสารอาหารที่มีส่วนสำคัญในการผลิตฮีโมโกลบิน (hemoglobin) และมีหน้าที่ในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง อีกทั้งยังช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางได้ ยิ่งสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ คุณผู้หญิงที่มีประจำเดือนมากๆ และผู้ที่บริจาคเลือดเป็นประจำ ควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก เพราะการบริจาคในแต่ละครั้งร่างกายจะสูญเสียธาตุเหล็กประมาณ 210 มิลลิกรัม จึงต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกายเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงควรบำรุงเลือดด้วยการรับประทานอาหารและผักที่มีธาตุเหล็กสูง ซึ่งมีอยู่ในผักพื้นบ้านต่อไปนี้

ปริมาณบริโภคต่อวัน ที่สถาบันวิจัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา แนะนำคือ

  • ผู้ใหญ่ 10–15 มิลลิกรัม
  • หญิงตั้งครรภ์ 30 มิลลิกรัม
  • หญิงให้นมบุตร 15 มิลลิกรัม

ปริมาณ ธาตุเหล็ก ที่มีในผักพื้นบ้าน

ธาตุเหล็ก

ผักกูด 100 กรัม มีปริมาณธาตุเหล็ก 36.3 กรัม

ธาตุเหล็ก

ใบแมงลัก 100 กรัม มีปริมาณธาตุเหล็ก 17.2 กรัม

ผิวมะกรูด

ผิวมะกรูด 100 กรัม มีปริมาณธาตุเหล็ก 16.7 กรัม

ใบกะเพราแดง

ใบกะเพราแดง 100 กรัม มีปริมาณธาตุเหล็ก 15.1 กรัม

ผักเม็ก

ผักเม็ก 100 กรัม มีปริมาณธาตุเหล็ก 11.5 กรัม

กระถิน

ยอดอ่อนกระถิน 100 กรัม มีปริมาณธาตุเหล็ก 9.2 กรัม

ดอกโสน

ดอกโสน 100 กรัม มีปริมาณธาตุเหล็ก 8.2 กรัม

ใบชะพลู

ใบชะพลู 100 กรัม มีปริมาณธาตุเหล็ก 7.6 กรัม

ธาตุเหล็ก

มะเขือพวง 100 กรัม มีปริมาณธาตุเหล็ก 7.1 กรัม

ใบย่านาง

ใบย่านาง 100 กรัม มีปริมาณธาตุเหล็ก 7.0 กรัม

ขี้เหล็ก

ยอดขี้เหล็ก 100 กรัม มีปริมาณธาตุเหล็ก 5.8 กรัม

ผักกระเฉด

ผักกระเฉด 100 กรัม มีปริมาณธาตุเหล็ก 5.3 กรัม

ใบสะระแหน่

ใบสะระแหน่ 100 กรัม มีปริมาณธาตุเหล็ก 4.8 กรัม

ยอดตำลึง

ยอดตำลึง 100 กรัม มีปริมาณธาตุเหล็ก 4.6 กรัม

ผักแพว

ผักแพว 100 กรัม มีปริมาณธาตุเหล็ก 4.6 กรัม