ยา ยาหยอดตา

อายุยาหลังเปิดใช้ เก็บไว้ได้นานแค่ไหน รู้หรือไม่? มาดูคำตอบกัน…

การรับประทานยาอย่าลืมดูวันหมดอายุตามที่ระบุไว้บนฉลาก ที่สำคัญเมื่อเปิดใช้ยาแล้วยาชนิดนั้นจงมีอายุสั้นลงจากที่ระบุไว้บนฉลาก เพราะเมื่อยาถูกเปิดใช้หรือเปลี่ยนมาใส่กล่องยาพสาติกจะทำให้ตัวยาสัมผัสกับอากาศ ยาจะค่อยๆเสื่อมสภาพลงเร็วกว่าวันหมดอายุที่ระบุไว้บนฉลากยา มาดู อายุยาหลังเปิดใช้ แล้วว่ายาแต่ละชนิดมีอายุได้อีกกี่วัน?? อายุยาน้ำ หลังเปิดใช้ ยาน้ำทั้งชนิดรับประทานและยาสำหรับใช้ภายนอก อายุยาน้ำหลังเปิดใช้ ไม่ควรเกิน 6 เดือนหรือ 25 วันของเวลาที่เหลือก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้ที่ฉลากยา…

Home / HEALTH / อายุยาหลังเปิดใช้ เก็บไว้ได้นานแค่ไหน รู้หรือไม่? มาดูคำตอบกัน…

การรับประทานยาอย่าลืมดูวันหมดอายุตามที่ระบุไว้บนฉลาก ที่สำคัญเมื่อเปิดใช้ยาแล้วยาชนิดนั้นจงมีอายุสั้นลงจากที่ระบุไว้บนฉลาก เพราะเมื่อยาถูกเปิดใช้หรือเปลี่ยนมาใส่กล่องยาพสาติกจะทำให้ตัวยาสัมผัสกับอากาศ ยาจะค่อยๆเสื่อมสภาพลงเร็วกว่าวันหมดอายุที่ระบุไว้บนฉลากยา มาดู อายุยาหลังเปิดใช้ แล้วว่ายาแต่ละชนิดมีอายุได้อีกกี่วัน??

อายุยาน้ำ หลังเปิดใช้

อายุยาน้ำ หลังเปิดใช้

ยาน้ำทั้งชนิดรับประทานและยาสำหรับใช้ภายนอก อายุยาน้ำหลังเปิดใช้ ไม่ควรเกิน 6 เดือนหรือ 25 วันของเวลาที่เหลือก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้ที่ฉลากยา ส่วนยาน้ำที่ไม่เคยเปิดใช้เลยสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 3 ปีนับจากวันผลิต

อายุยาหลังเปิดใช้

ยาเม็ด หรือ แคปซูล

หลังเปิดใช้บรรจุยาจะมีอายุใช้ได้นานถึง 1 ปี ทั้งนี้ควรเก็บยาในที้อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่มีความชื้น และเก็บยาให้พ้นจากแสงแดด และห้ามทิ้งยาไว้ในรถยนต์ เพราะอุณหภูมิในรถร้อนมากอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส จะทำให้ยาเสื่อมสภาพได้ง่าย

ยาผง

ยาผง

เช่น ยาผงละลายน้ำสําหรับละลายเสมหะ หลังจากผสมผงยากับน้ำจะมีอายุใช้งานเพียงแค่ 7 วัน หากเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องตามปกติ แต่ถ้าหากเก็บไว้ในตู้เย็นจะมีอายุใช้งานได้ถึง 14 วัน

ขี้ผึ้ง หรือ ครีม

หลังเปิดใช้งานไม่ควรเกิน 6 เดือน หากยาขี้ผึ้งและยาครีมมีลักษณะแยกของเหลวออกมาเป็นชั้นหรือมีความข้นหนืด มีกลิ่นเหม็นหืนคนทิ้งทันที

ยาหยอดตา ยาป้ายตา และ ยาหยอดหู

หลังเปิดใช้งานจะมีอายุยาเพียง 1 เดือนหลังจากวันที่เปิดใช้ครั้งแรก หลังจากครบ 1 เดือนแล้วควรทิ้งยาทันที เพราะสารต้านเชื้อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคจะค่อยๆเสื่อมประสิทธิภาพจึงทำให้เชื้อโรคจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ การเก็บยาชนิดดังกล่าวควรเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อป้องกันแสงแด

สิ่งสำคัญควรสังเกตลักษณะยาทุกครั้งก่อนใช้ยาว่ามีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เช่น ตกตะกอน ยาสีเปลี่ยนไป กลิ่นเปลี่ยนไป ครีมแยกเป็นชั้น ก็ไม่ควรใช้ยาชนิดนั้นอีกต่อไป

X