ของบูชาพระพิฆเนศ ธัญพืช ธัญพืช 9 อย่าง ธัญพืชถวายพระพิฆเนศ พระพิฆเนศ

ธัญพืช 9 อย่าง ถวายพระพิฆเนศ มีอะไรบ้าง

สำหรับการบูชาเทพฮินดู อาทิเช่น พระศิวะ พระกฤษณะ พระพรหม พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี รวมไปถึง พระพิฆเนศ ด้วยแล้วนั้น MTHAI ขอแนะนำ ธัญพืชมงคล 9 อย่าง

Home / FOOD / ธัญพืช 9 อย่าง ถวายพระพิฆเนศ มีอะไรบ้าง

สำหรับการบูชาเทพฮินดู อาทิเช่น พระศิวะ พระกฤษณะ พระพรหม พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี รวมไปถึง พระพิฆเนศ ด้วยแล้วนั้น MTHAI ขอแนะนำ ธัญพืชมงคล 9 อย่าง ที่ชาวฮินดูนิยมถวายเป็น ของบูชาพระพิฆเนศ รวมไปถึงเทพฮินดูองค์อื่นๆ ด้วยเช่นกัน ว่าแต่ ธัญพืช 9 อย่าง ถวายพระพิฆเนศ มีอะไรบ้าง

ธัญพืช 9 อย่าง ถวายพระพิฆเนศ มีอะไรบ้าง

ธัญพืชมงคล

ธัญพืช 9 ชนิด สำหรับบูชาเทพฮินดูนั้น ชาวฮินดูมีความเชื่อว่าเป็นมวลสารรับพลังงานและเชื่อมโยงพลังงานจักรวาลเชิงบวกที่ดีที่สุดที่ส่งออกมาจากดาวเคราะห์ทั้ง 9 ประกอบด้วย ถั่วลิสง, งาดำ, งาขาว, ถั่วทอง, ถั่วเขียว, ถั่วแดง, ถั่วดำ, ถั่วเหลือง, ข้าวโพด

ซึ่งธัญพืชทั้ง 9 จัดอยู่ในธาตุดิน หรือในพระแม่ธรณี เป็นการแสดงความเคารพและศรัทธาต่อ ทวยเทพ พระแม่มารดาแห่งจักรวาล มารดาแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่มอบพื้นแผ่นดินนี้ให้แก่เรา เราจึงต้องแสดงความเคารพ ความกตัญญู ต่อทวยเทพทุกพระองค์ที่ทรงสร้างโลกและผืนแผ่นดินนี้ให้เรามีอยู่มีกิน พื้นดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธัญพืช พืชพันธ์ุ ต่างๆ ดังนั้นการถวายของบูชาเทพด้วย ธัญพืชมงคล 9 อย่าง เป็นการสื่อถึงการขอพรด้านความอุดมสมบูรณ์ ความรุ่งเรือง ความร่มเย็น ความสุข ความพอเพียง พอใจ ความเสียสละ รวมถึงความรักที่บริสุทธิ์ จากสาวกผู้ศรัทธานั่นเอง

ภาพโดย MTHAI

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีกระซิบหูหนูมุสิกะ ขอพรพระพิฆเนศ ให้สัมฤทธิ์ผลทันใจ
4 เคล็ด ของไหว้พระพิฆเนศ ขอพรสำเร็จดั่งตั้งใจ
ตำนาน ขนมโมทกะ ลาดู ขนมไหว้พระพิฆเนศ ขอพรใดก็สำเร็จ