Airless Tires Chevloret GM Michelin มิชลิน ยางล เจนเนอรัล มอเตอร์ส

GM และ Michelin ทดสอบยางไร้ลม เตรียมใช้จริงในอีก 5 ปี

  แม้ว่ายางไร้ลมหรือ Airless tires เป็นยางล้อรถคอนเซ็ปต์ที่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้จริงเมื่อใด ล่าสุดทาง GM และ Michelin ได้ทดสอบยางไร้ลมสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ผ่านรถยนต์บ้านเพื่อเตรียมพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมใช้งานจริงในปี 2024 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า…

Home / AUTO / GM และ Michelin ทดสอบยางไร้ลม เตรียมใช้จริงในอีก 5 ปี

 Airless tires

แม้ว่ายางไร้ลมหรือ Airless tires เป็นยางล้อรถคอนเซ็ปต์ที่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้จริงเมื่อใด ล่าสุดทาง GM และ Michelin ได้ทดสอบยางไร้ลมสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ผ่านรถยนต์บ้านเพื่อเตรียมพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมใช้งานจริงในปี 2024 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า

Airless tires

โดยทาง GM ได้นำ Chevrolet Bolts EV มาทดสอบยางล้อรถ UPTIS ที่มาพร้อมกับยางสปริงด้านในไม่มีส่วนที่ใช้ในการอัดอากาศ ชูจุดเด่นตรงที่ไม่เกิดการแบนเนื่องจากลมออก, ป้องกันยางล้อรถระเบิด, ลดความกังวลในการเติมยางว่าเติมน้อยหรือมากเกินไป รวมไปถึงลดปริมาณวัตถุดิบในการใช้ผลิตยาง

Airless tires

และลดปริมาณการทิ้งยางล้อรถเนื่องจากยางชนิดนี้มีความทนทานสูง รักษาความสะอาดได้ง่าย และทำให้ตัวรถเบาลงเนื่องจากไม่ต้องใช้ยางอะไหล่ จึงทำให้ยางไร้ลม UPTIS หรือ Airless tires เป็นนวัตกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต จากการทดสอบนั้นได้พิสูจน์ถึงความเป็นไปได้ของการใช้งานจริง

 

 

X