Michelin คว้าคะแนนสูงสุดจาก SPOTT ปี 2564 ตอกย้ำความมั่นคงของการสัญจรอย่างยั่งยืน

Michelin คว้าคะแนนสูงสุดจาก SPOTT ปี 2564 ตอกย้ำความมั่นคงของการสัญจรอย่างยั่งยืน

มิชลิน ได้คะแนนสูงสุดในการประเมินผล SPOTT ประจำปี 2564 ด้านความโปร่งใสทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตอกย้ำการมีรากฐานมั่นคงเพื่อก้าวสู่การสัญจรอย่างยั่งยืน

Michelin Guide ก้าวสู่ปีที่ 6 ขยายขอบเขตคัดสรรร้านอาหาร 4 จังหวัดอีสาน

Michelin Guide ก้าวสู่ปีที่ 6 ขยายขอบเขตคัดสรรร้านอาหาร 4 จังหวัดอีสาน

มิชลิน ไกด์ รุกก้าวสู่ปีที่ 6 ด้วยการขยายขอบเขตการคัดสรรร้านอาหารเพิ่มอีก 4 จังหวัดอีสาน นครราชสีมา, อุบลราชธานี, อุดรธานี และ ขอนแก่น

MICHELIN City Extra ยางรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก ด้วยดอกยางใหม่ เกาะถนนได้ดีกว่าเดิม

MICHELIN City Extra ยางรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก ด้วยดอกยางใหม่ เกาะถนนได้ดีกว่าเดิม

มิชลิน ส่งยางรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก ที่ยกระดับประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นด้วยดอกยางแบบใหม่ อายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิม

Michelin -Total สนับสนุน VIA Road Safety Education Programme สำหรับนักเรียน

Michelin -Total สนับสนุน VIA Road Safety Education Programme สำหรับนักเรียน

‘มิชลิน’ ผนึกกำลัง ‘โททาลเอนเนอร์ยีส์’ สนับสนุนงบประมาณนำหลักสูตรการศึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนมาใช้ในโรงเรียน 50 แห่งของไทย

ResiCare นวัตกรรมสารยึดติดแห่งอนาคตที่ปราศจากฟอร์มาลิน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ResiCare นวัตกรรมสารยึดติดแห่งอนาคตที่ปราศจากฟอร์มาลิน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ResiCare ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสารยึดติดประสิทธิภาพสูงที่ปลอดภัยต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อมโลก และรองรับการใช้งานนอกเหนือจากอุตสาหรรมยานยนต์

Porsche-Michelin สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในประเทศอินโดนีเซีย

Porsche-Michelin สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในประเทศอินโดนีเซีย

ปอร์เช่ ร่วมกับ มิชลิน จัดตั้งโครงการ “CASCADE” เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ยางพาราผ่านการเรียนรู้ ฝึกอบรม รวมถึงปลูกฝังทักษะและวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในระยะยาว ในเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย