GM และ Michelin ทดสอบยางไร้ลม เตรียมใช้จริงในอีก 5 ปี

GM และ Michelin ทดสอบยางไร้ลม เตรียมใช้จริงในอีก 5 ปี

  แม้ว่ายางไร้ลมหรือ Airless tires เป็นยางล้อรถคอนเซ็ปต์ที่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้จริงเมื่อใด ล่าสุดทาง GM และ Michelin ได้ทดสอบยางไร้ลมสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ผ่านรถยนต์บ้านเพื่อเตรียมพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมใช้งานจริงในปี 2024 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า…