บทบูชาพระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน ประวัติพระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน พระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน ศิวายะ เทวาลัย ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

พระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน ปางเดียวในโลก รวมพลัง 7 พญานาคราช  

พระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน ประดิษฐาน ณ ศิวายะ เทวาลัย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ถือว่าเป็นพระพิฆเนศปางเดียวในโลกที่รวมพลังแห่งพญานาคราชทั้ง 7 พระองค์ ปางแห่งความสำเร็จ เปี่ยมด้วยอำนาจ วาสนา และ ความรํ่ารวย

Home / ปทุมธานี, พระพิฆเนศ / พระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน ปางเดียวในโลก รวมพลัง 7 พญานาคราช  

พระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน ประดิษฐาน ณ ศิวายะ เทวาลัย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ถือว่าเป็นพระพิฆเนศปางเดียวในโลกที่รวมพลังแห่งพญานาคราชทั้ง 7 พระองค์ ปางแห่งความสำเร็จ เปี่ยมด้วยอำนาจ วาสนา และ ความรํ่ารวย

พระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน ณ ศิวายะ เทวาลัย ลาดหลุดแก้ว ปทุมธานี
พระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน ณ ศิวายะ เทวาลัย ลาดหลุดแก้ว ปทุมธานี

ประวัติพระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน

  • โดยที่มาของ พระพิฆเนศจักรพรรดิเงินล้าน เกิดจากการนิมิตของ อาจารย์ต่อลาภ เนตรจักรพรรดิ์ (ผู้ก่อตั้ง ศิวายะ เทวาลัย) ขณะนั่งทำสมาธิ เมื่อปี พ.ศ.2558 โดยนิมิตว่า องค์พญานาคราชได้มาบอกว่าอยากจะให้ช่วยเผยแพร่ให้คนได้รู้จักและรับรู้ถึงการมีอยู่ของเหล่าพญานาคราชทั้งหลาย อาจารย์ต่อลาภจึงตอบตกลงว่า ในภายภาคหน้าจะจัดสร้างเทวรูป เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเทพเจ้าสายฮินดู กับ พญานาคราช ซึ่งเป็นที่มาของ องค์พระพิฆเนศที่มาพร้อมกับพญานาคราช และได้มีการก่อสร้างขึ้น ในกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  • โดยในนิมิตนี้ องค์พระพิฆเนศท่านได้มาปรากฏเพื่อบอกว่าท่านมีรูปร่างลักษณะอย่างไร อาจารย์ต่อลาภได้เห็นภาพเป็น พระพิฆเนศนั่งอยู่บนบัลลังก์ และองค์ท่านมีทั้งหมด 8 กร ซึ่งแต่ละกร จะประกอบไปด้วยอาวุธต่างๆ ดังนี้

1.ขวาน ช่วยในการขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้น
2.พระอัคคี แสงสว่างที่ช่วยขจัดความเศร้าหมองในจิตใจและเปิดทางสู่แสงสว่าง
3.บ่วงบาศ ช่วยในการชักนำให้เข้ามาสู่ทางแห่งความเจริญรุ่งเรือง
4.ตรีศูล สัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจความยิ่งใหญ่ทั้ง 3 โลก
5.ดอกบัว สัญลักษณ์แห่งความสะอาดและบริสุทธิ์ทั้งกายและจิตใจ
6.งา เป็นตัวแทนของความเฉลียวฉลาดและสติปัญญา
7.ขนมลาดู เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งมี
8.มือประทานพร มีสัญลักษณ์สวัสดิกะ อันเป็นตัวแทนของพลังงานการหมุนเวียนแห่งจักรวาล

  • ซึ่งลักษณะงวงของพระองค์พระพิฆเนศท่านจะมีการปัดไปด้านขวา เป็นลักษณะเดียวกันกับองค์พระพิฆเนศ ที่เป็นองค์ประธานของโลก พระนามว่า “สิทธิวินายัก” มีความเชื่อกันว่าองค์พระพิฆเนศลักษณะแบบนี้ จะสามารถเชื่อมต่อพลังงานได้ถึง สามภพ ก็คือ ภพมนุษย์ สวรรค์ และภพบาดาล และเราจะได้เห็นหีบสมบัติที่ได้เปิดขึ้นมา อันเป็นสมบัติแห่งเหล่าพญานาคราชทั้งหลาย ที่องค์พระพิฆเนศสามารถเชื่อมต่อ มาสู่ผู้ที่ตั้งจิตอธิษฐานและร้องขอต่อท่าน
พระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน
พระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน
พระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน ณ ศิวายะ เทวาลัย ลาดหลุดแก้ว ปทุมธานี
พระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน ณ ศิวายะ เทวาลัย ลาดหลุดแก้ว ปทุมธานี
  • และลักษณะของพญานาค ที่เห็นในนิมิต จะปรากฏในรูปแบบของ นาคปรก มีทั้งหมด 7 เศียร ซึ่งอิริยาบถของพระพิฆเนศ คือ ท่านทรงนั่งอยู่บนบัลลังก์ดูสง่างาม น่าเกรงขาม เปรียบดั่งกษัตริย์ที่คอยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธา มาพร้อมกับเหล่าพญานาคราชเจ้าแห่งขุมทรัพย์เมืองบาดาลที่มาร่วมสร้างบารมีด้วย จึงเป็นที่มาของพระนามท่านว่า “พระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน”

เคล็ดลับบูชาพระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน

1.ให้ถวายน้ำเปล่า 1 แก้ว เพื่อบูชาไว้ตลอดเวลา เพราะมีพญานาคประจำอยู่ ถึง 7 ตระกูล
2.ไหว้ด้วย ผลไม้ นม น้ำเปล่า น้ำแดง ขนมลาดู/โมทกะ หรือขนมที่ไม่มีส่วนผสมของไข่
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

หลักในการขอพรพระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน


1.นำธนบัตรที่เราจะแบ่งไว้ทำบุญ ถือไว้ในมือ
2.ท่องบทสวดพระพิฆเนศ จักรพรรดิ์เงินล้าน
3.นำธนบัตรมาลูบที่หีบสมบัติ 3 ครั้ง โดยปัดเข้าหาตัวเรา พร้อมทั้งบอกกล่าวขอพรในสิ่ง ที่เราปรารถนา เรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดเงินของเราให้งอกเงยมากขึ้น
4.จากนั้นนำเงินไปวางไว้ที่องค์พระพิฆเนศหรือสามารถจัดหากระปุกเงินวางไว้ข้างๆ และนำเงินที่จะทำบุญไปใส่ไว้ก็ได้
5.เวลาจะออกไปทำบุญ ให้ไปบอกกล่าวองค์ท่าน และทำการถอนธนบัตรหรือเงินเพื่อออกไปทำบุญ
6.เงินที่นำออกมาทำบุญ ขณะที่ตั้งจิตอธิษฐานให้น้อมนำจิตถึงองค์ท่านให้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วย เรียกได้ว่าเป็นการแผ่บุญกุศล ไปถึงองค์ท่าน บุญกุศลที่ส่งไปจะทำให้องค์ท่านมีบารมีเพิ่มขึ้น และจะช่วยประทานพรให้กับเราสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา เมื่อเราได้เงินมาจากสัมมาอาชีพ โชคลาภ หรือสำเร็จจากพรที่ขอไว้ ให้นำเงินไปฝากไว้ที่ท่านอีก โดยทำตามขั้นตอนเดิม ควรมีจิตศรัทธาในองค์ท่าน และจงมีศรัทธาในการทำความดี

พระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน
พระพิฆเนศจักรพรรดิ์เงินล้าน

บทบูชาพระพิฆเนศจักพรรดิ์เงินล้าน

“โอม ศรี คเฌศายะ นะมะฮา”
ข้าพเจ้าขอน้อมต่อพระคเฌศ ผู้มากด้วยสติปัญญา

“เมตตัญจะ มหาลาโภ ปิโยนาคะ ขันธะปริตตัง”
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพญานาคราชเจ้า ขอทรงเปิดบาดาลประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

พิกัด : ศิวายะ เทวาลัย (Shivaya Dhevalai)
ตั้งอยู่ที่ : 28 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
เบอร์โทรติดต่อ : 0878252424
เวลาเปิด-ปิด วันอังคาร-วันอาทิตย์ 09.00-17.00 น.
ปิดทำการทุกวันจันทร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

4 เคล็ด ของไหว้พระพิฆเนศ ขอพรสำเร็จดั่งตั้งใจ

เปิดโชคลาภ! วอลเปเปอร์พระพิฆเนศ (ตามวันเกิด) ชุดเศรษฐีทันใจ จาก MThai

ไปมูกันยัง พระพิฆเนศ สน.พลับพลาไชย ขออะไรก็สำเร็จ !