พระสิวลี วัดทศทิศาราม วัดอู่ตะเภา

กราบพระสิวลี ให้อาหารปลา วัดทศทิศาราม ลำลูกกาคลอง 11 ปทุมธานี

วัดทศทิศาราม สร้างเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2435 มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 16 ไร่ 54 ตารางวา ภายในวัดมีอุโบสถไม้ สวยงามเรียบง่าย แปลกตา อย่าลืมมาสักการะพระสิวลี และให้อาหารปลาริมคลองเพื่อทำทานก่อนกลับ

Home / ปทุมธานี / กราบพระสิวลี ให้อาหารปลา วัดทศทิศาราม ลำลูกกาคลอง 11 ปทุมธานี

วัดทศทิศาราม

อุโบสถ

วัดทศทิศาราม สร้างเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2435 มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 16 ไร่ 54 ตารางวา เดิมตั้งอยู่ตำบลบึงคอไห ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันประมาณ 2 กิโลเมตร ชื่อเดิมว่า วัดอู่ตะเภา ต่อมาเมื่อบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามได้ขุดคลองส่งน้ำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2444 หม่อมหลวงกิตติประกาศ (หม่อมหลวงผ่อน พนมวัน ณ อยุธยา) ได้ถวายที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งวัดในปัจจุบันให้แก่วัด จำนวน 16 ไร่ 54 ตารางวา พร้อมกับได้ทำการก่อสร้างวัดขึ้นมาใหม่ โดยย้ายมาจากที่เดิมเมื่อ พ.ศ. 2444 เพราะเป็นสถานที่สะดวกเหมาะสม ประกอบกับที่ดินตั้งวัดอยู่เดิมทางวัดยังมิได้กรรมสิทธ์ ได้ขนานนามวัดในที่ตั้งใหม่ว่า “วัดทศทิศาราม” ตามชื่อบิดาของผู้ถวายที่ดินและสร้างวัด คือ หม่อมทศทิศฤๅเดช วัดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2449

อุโบสถ
วัดทศทิศาราม
อุโบสถ
ดอกบัว
พระสิวลี
วัดทศทิศาราม

ภายในวัดมีอุโบสถไม้ สวยงามเรียบง่าย แปลกตา อย่าลืมมาสักการะพระสิวลี และให้อาหารปลาริมคลองเพื่อทำทานก่อนกลับ

ภาพโดย แพรว

ที่อยู่ : เลขที่ 20 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Google map : https://maps.app.goo.gl/7v7SwaV9UecwGSio9
เวลาทำการ : 08.00 น. – 18.00 น.