วัดมอญ วัดเจดีย์ทอง หลวงพ่อขาว

วัดเจดีย์ทอง ปทุมธานี ไหว้หลวงพ่อขาวตามแบบฉบับชาวมอญ

นอกจากความเก่าแก่สวยงามที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่เลื่องลือเรื่องการขอพรแล้วสัมฤทธิ์ผลตามปรารถนาอีกด้วย บอกเลยว่างานนี้สายมูตัวจริงห้ามพลาด!

Home / ปทุมธานี / วัดเจดีย์ทอง ปทุมธานี ไหว้หลวงพ่อขาวตามแบบฉบับชาวมอญ

หลวงพ่อขาวที่สร้างจากหินหยกขาวพม่าพร้อมทั้งแกะสลักด้วยมือ ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และหายากที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดเจดีย์ทอง วัดมอญในจังหวัดปทุมธานีใกล้ๆ นี้เอง

วัดเจดีย์ทอง

วัดเจดีย์ทอง

สันนิษฐานว่าวัดเจดีย์ทองสร้างขึ้นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยชาวรามัญที่ได้อพยพจากเมืองเมาะตะมะ ประเทศพม่า โดยมีพระยารามราชบุตรเขยพระยาเจ่ง เป็นพระเจ้ามหาโยธาเป็นผู้นำเข้ามาและเป็นผู้ริเริ่มบูรณะและสร้างถาวรวัตถุ กุฏิศาลาขึ้นใหม่ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2508 เหตุที่ชื่อว่าวัดเจดีย์ทอง เข้าใจคงนำเอาชื่อนี้มาจากเมืองมอญซึ่งเคยเป็นสถานที่อยู่ของตนแต่เดิม

วัดเจดีย์ทอง

เจดีย์ทองแบบรามัญทรงระฆัง

เจดีย์ทองแบบรามัญทรงระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมมอญที่เลียนแบบมาจาก เจดีย์จิตตะกอง ของเมียนมาร์ ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดโดยได้สร้างขึ้นพร้อม ๆ กับการสร้างวัดนี้ ยอดเจดีย์เป็นปล้องไฉน ก่อด้วยอิฐฐานรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 4 ด้าน ลงรักปิดทอง ประดับกระจกสี และยอดประดับด้วยฉัตร 9 ชั้น วัดมีเสมาขนาดใหญ่หินทรายแดง พระยารามราชบุตรเขยพระยาเจ่งเป็นผู้ริเริ่มบูรณะและสร้างถาวรวัตถุและกุฏิศาลาขึ้นใหม่ มีกุฏิเรือนไทย กุฏิทรงปั้นหยา หอสวดมนต์ตกแต่งด้วยลวดลายและแกะสลักและลายฉลุเชิงชายช่องลม และเจดีย์พระปรางค์ประดับกระเบื้องเคลือบแบบจีน

เจดีย์ทรงระฆัง
หลวงพ่อขาว

หลวงพ่อขาว

หลวงพ่อขาว

หลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปลักษณะปางมารวิชัย สร้างจากหินหยกขาวพม่าแกะสลักด้วยมือ ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 1 ศอก ตั้งแต่ฐานจรดถึงเกศสูงประมาณ 2 ศอก เป็นศิลปกรรมแบบมอญ มีอายุราวๆ 100 กว่าปี นับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะสวยงาม โดยประดิษฐานอยู่ที่หอสวดมนต์ของวัดเจดีย์ทอง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเป็นอย่างมาก

วัดมอญ
หอสวดมนต์
วัดเจดีย์ทอง
กระเบื้อง
สถาปัตยกรรมมอญ
หอสวดมนต์

ตามตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งได้มีพระภิกษุรามัญองค์หนึ่งมีชื่อว่าพระอมราภิกขุ ซึ่งท่านเป็นเครือญาติของท่านอาจารย์ น้อย คุณสาโร เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ทองในสมัยนั้น ซึ่งตัวท่านเองก็ได้อุปสมบท ณ วัดเจดีย์ทองแห่งนี้ ท่านได้เห็นพระพุทธรูป 2 องค์มีลักษณะสวยงามมาก สร้างจากหินหยกแก้วขาวเนื้อดีมากจึงได้ติดต่อขอเช่าและอัญเชิญกลับมาบูชาที่ประเทศไทย โดยนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดเจดีย์แห่งนี้ 1 องค์ซึ่งก็คือ หลวงพ่อขาว องค์นี้และอีก 1 องค์ ได้นำไปประดิษฐานที่วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

วัดเจดีย์ทอง
นายทวาร
ศาลาริมน้ำ
กระเบื้องจีน

หงส์ เป็นสัญลักษณ์ของมอญ

หงส์

นอกจากความเก่าแก่สวยงามที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่เลื่องลือเรื่องการขอพรแล้วสัมฤทธิ์ผลตามปรารถนาอีกด้วย บอกเลยว่างานนี้สายมูตัวจริงห้ามพลาด!

ภาพโดย MTHAI TEAM

ที่ตั้ง : หมู่ 1 ถนนปทุมธานี-สามโคก คลองควาย สามโคก ปทุมธานี 12160
Google map : https://goo.gl/maps/1GLYxKnQ7Fp54xDm6
เวลาเปิด – ปิด : 07.00 – 18.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชมวัดมอญอายุกว่า 300 ปี กราบพ่อปู่สีชมภู วัดชมภูเวก

วัดเกาะพญาเจ่ง จิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามที่สุดในประเทศไทย

โบสถ์เรือสุพรรณหงส์ วัดชลอ หลากตำนานเรื่องเล่าริมคลองบางกอกน้อย