มหาอุด วัดบางอ้อยช้าง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เจ้าพ่อเสือ

วัดบางอ้อยช้าง กราบพระพุทธรูปสลักด้วยศิลาแลงสมัยสุโขทัย

ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่บอกต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต จึงทำให้ศาลแห่งนี้มีผู้ศรัทธาหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้กันอย่างไม่ขาดสาย

Home / นนทบุรี / วัดบางอ้อยช้าง กราบพระพุทธรูปสลักด้วยศิลาแลงสมัยสุโขทัย

วัดบางอ้อยช้าง วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ที่มีพระประธานประจำวัดเป็นพระพุทธรูปสลักด้วยศิลาแลง อายุกว่า 600 ปี!

วัดบางอ้อยช้าง

วัดบางอ้อยช้าง

วัดบางอ้อยช้างสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยหรือก่อนหน้านั้น เดิมที่ตั้งหมู่บ้านที่ปลูกต้นอ้อยช้าง สำหรับเลี้ยงช้าง และยังได้ส่งส่วยอ้อยไปเลี้ยงช้างหลวงที่กรุงศรีอยุธยา จึงเรียกหมู่บ้านว่า บ้านส่วยอ้อย ต่อมาเมื่อสร้างวัดบางอ้อยช้างขึ้นมา จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านวัดบางอ้อยช้าง ตามชื่อวัด

อุโบสถ
พระปางอุ้มบาตร
พระพุทธรูปศิลาแลง

พระพุทธรูปสลักด้วยศิลาแลงสมัยสุโขทัย

พระพุทธรูปสลักด้วยศิลาแลงสมัยสุโขทัย และถอดได้เป็นท่อน ๆ อายุประมาณ 600 ปี สันนิษฐานว่าเอาแบบมาจากลังกา เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานในอุโบสถหลังเก่า ที่มีลักษณะเป็นแบบมหาอุดจนถึง พ.ศ. 2495 จึงได้อัญเชิญมายังอุโบสถหลังใหม่ 

จิตรกรรมฝาผนัง
จิตรกรรมฝาผนัง
จิตรกรรมฝาผนัง

โดยภายในอุโบสถหลังใหม่ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เขียนขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. 2549 ด้วยสีอะคริลิค ลักษณะของภาพแบ่งเป็น 4 ผนัง คือ ผนังด้านที่ 1 ตอนมหาสุบินนิมิต ตอนประสูติ ตอนมหาภิเษกรมณ์ ตอนตรัสรู้ ผนังด้านที่ 2 ตอนเสด็จโปรดปัญจวัคคีย์ ตอนแสดงปาฏิหาริย์ ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ ตอนปรินิพพาน ผนังด้านที่ 3 (ผนังหุ้มกลองหลังพระประธาน) วาดเรื่องไตรภูมิ และผนังด้านสุดท้าย (ผนังหุ้มกลองด้านหน้าพระประธาน) วาดเป็นตอนมารผจญ นอกจากเนื้อหาพุทธประวัติยังสอดแทรกประวัติศาสตร์ของวัดบางอ้อยช้าง เช่น ภาพวาดตอนรัชกาลที่ 5 เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศลทางชลมารค เป็นต้น

มณฑปพระศรีศาสดา

มณฑปพระศรีศาสดา

พระศรีศาสดา

พระศรีศาสดา

ศาลาวัด

ศาลเจ้าพ่อนารายณ์ เจ้าพ่อหอหนังและเจ้าพ่อเสือ

ศาลเจ้าพ่อหอหนัง

หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดที่ชาวบ้านย่านบางอ้อยช้างให้ความเคารพและเข้ามากราบไหว้สักการะบูชา เพื่อขอพรในสิ่งที่มุ่งหวังให้เป็นไปตามปรารถนา ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่บอกต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต จึงทำให้ศาลแห่งนี้มีผู้ศรัทธาหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้กันอย่างไม่ขาดสาย

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตามความเชื่อที่ได้มีการเล่าต่อกันมา โดยเชื่อว่าในอดีตชาวบ้านก็ได้ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้น ราวปีพ.ศ. 2304 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามชุมชนที่รวบรวมเสบียงเวลาเกิดศึกสงครามร่วมกับทัพหลวง รวมถึงส่งชายฉกรรจ์ในพื้นที่ไปรับใช้ชาติ ร่วมกับกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินในการกู้แผ่นดิน จึงทำให้วัดมีการสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินเอาไว้ด้วย

ใบเสมา
ท่าน้ำวัด

นอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดที่ผู้คนมักมากราบไหว้บูชาแล้ว ภายในวัดบางอ้อยช้างก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ของเก่าเกี่ยวกับชุมชนไว้ให้ผู้ที่ต้องการศึกษาความเป็นมาของชุมชนบางอ้อยช้างได้เข้ามาศึกษาอีกด้วย!

ภาพโดย แพรว

ที่ตั้ง : 79 บางกรวย-ไทรน้อย ตำบล บางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

Google map : https://goo.gl/maps/qm7p7BYnFSNxGVRR7 

เวลาเปิด – ปิด : 07.00 – 18.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วัดยางป่า กราบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ย่านบางกรวย
ขอโชคต้นตะเคียนยักษ์ ขอพรซื้อขายที่ดินกับหลวงพ่อใหญ่ วัดปราสาท