ต้นตะเคียนยักษ์ วัดปราสาท โบสถ์มหาอุด

ขอโชคต้นตะเคียนยักษ์ ขอพรซื้อขายที่ดินกับหลวงพ่อใหญ่ วัดปราสาท

ชาวบ้านวัดปราสาท เล่าว่า ต้นตะเคียนดังกล่าวถูกขุดพบเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 กรมศิลปากรได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจดูแล้วและยืนยันว่ามีอายุมากกว่า 1,000 ปี มีความยาววัดได้ 39.10 เมตร

Home / นนทบุรี / ขอโชคต้นตะเคียนยักษ์ ขอพรซื้อขายที่ดินกับหลวงพ่อใหญ่ วัดปราสาท

วัดปราสาท ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง นนทบุรี เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระราชบิดาขององค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็น เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เป็นวัดในสังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.2310 ซึ่งเป็นปีที่เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2

พระอุโบสถมหาอุด อายุกว่า 400 ปี วัดปราสาท

อุโบสถวัดปราสาท

เป็นศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีสภาพสมบูรณ์แบบมหาอุด คือผนังด้านข้างทั้งสองด้านไม่มีหน้าต่าง ด้านหน้ามีประตูทรงปราสาทประดับลวดลายปูนปั้น ด้านหลังไม่มีประตูมีเพียงช่องแสงเล็กๆ ตรงผนังด้านหลังพระประธาน 1 ช่อง เพื่อให้แสงสว่างกระจายไปรอบองค์พระประธานเสมือนรัศมีอันเจิดจ้า ทำให้ดูมหัศจรรย์อย่างวิเศษสุด หลังคาด้านหน้าเชิดขึ้นเล็กน้อย ฐานเป็นเส้นโค้งแบบเดียวกับหลังคา หน้าบันจำหลักสวยงาม โดยหน้าบันด้านทิศตะวันออกประดับเครื่องไม้จำหลักรูปพระนารายณ์ทรงคุรฑ ส่วนหน้าบันด้านทิศตะวันตกจำหลักไม้เป็นลายกระหนกก้านขด ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่งดงามว่าด้วยเรื่องทศชาติเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาว ซึ่งเป็นงานเขียนสมัยอยุธยาตอนกลาง – ปลาย ภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทององค์ใหญ่ที่มีลักษณะของศิลปะอู่ทอง ปัจจุบันอุโบสถนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ

พระพุทธรูปประธานในอุโบสถ พระพุทธปราสาททอง (หลวงพ่อใหญ่) เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิศิลปะอู่ทอง ขนาดหน้าตัก 3.77 เมตร ประดิษฐานพร้อมพระสาวกและหมู่พระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิและปางมารวิชัยอีกกว่า 25 องค์ โดยพระประธานและพระพุทธรูปจัดเป็นหมู่รอบองค์พระประธานดูจากฐานชุกชีเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อใหญ่ ทำให้มีประชาชนมาอธิษฐานขอพร และบนบานศาลกล่าวกับองค์หลวงพ่ออยู่เสมอ เมื่อได้สำเร็จตามขอแล้วก็จะมาแก้บน โดยมีทั้งการจ้างคณะละครมารำแก้บนถวาย นอกจากนี้ก็ยังมีการแก้บนด้วยไข่ต้ม น้ำอัดลม กันอย่างมากมาย โดยเฉพาะบนบานขอพรเรื่องซื้อขายที่ดิน หรือ กิจการค้าขาย และเรื่องการสอบเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะทหาร ตำรวจ หลวงพ่อใหญ่ท่านจะชอบมาก เพราะเมื่อสมัยอยุธยาวัดปราสาทแห่งนี้ ได้เป็นค่ายทหารของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

คำกล่าวบูชา พระพุทธปราสาท (หลวงพ่อใหญ่)

ในการกล่าว บูชานั้น ก่อนอื่นต้องตั้งสติให้รู้ว่าท่านกำลังทำอะไร ทำบุญมามากน้อยแค่ไหน และขอให้พลังบุญนั้นเป็นกำลังใจให้เราได้สร้างความดีต่อๆ ไป จากนั้นจึงขอแต่ในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ขอไม่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่น พร้อมๆ กับท่านต้องมีความศรัทธาในคุณงามความดีและปาฏิหาริย์ขององค์หลวงพ่อใหญ่ วัดปราสาท ท่านอย่างแท้จริง จากนั้นรอให้จิตนิ่งเสียก่อน แล้วจึงทำการต่อไปนี้

พระพุทธรูป

จุดธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ

ตามด้วยบทสวดโอมนะโม พุทธายะ ยะอะสะ สุมัง จะปาคะ
อธิษฐานจิต และกล่าวเสียงดังๆ
อันตัวข้าพเจ้านี้ ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..
ปัจจุบันพักอาศัย อยู่ ณ บ้านเลขที่ ……………………………………………..
มีความทุกข์ใจหรือมีความเดือดร้อนในเรื่อง………………………………………………
ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตมาบนบาน มาขอต่อองค์หลวงพ่อใหญ่ วัดปราสาท ผู้สร้างศรัทธาปาฎิหาริย์ด้วยการช่วยเหลือ ให้ข้าพเจ้า (ขอเพียงเรื่องเดียว)เรื่อง……………………………………………….
หากเกิดความสำเร็จขึ้น ข้าพเจ้าจะมาถวายไข่ต้ม แก้บน (มากกว่า 50 ฟอง)จำนวน……….ฟอง (ระบุให้ชัดเจน)
จึงขอพลานุภาพและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อใหญ่ วัดปราสาท
ได้โปรดให้สำเร็จดังที่ตั้งใจบนบานหรือขอจากองค์ท่านเอาไว้เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ภายในวัดยังมี “หอพระไตรปิฏกกลางน้ำ” สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2540 เป็นลักษณะอาคารไม้ อยู่เหนือสระน้ำมนต์เก่าแก่สมัยอยุธยา ชาวบ้านเรียกกันว่าสระน้ำมนต์หลวงปู่ตุ้ม ภายในมีบันไดพญานาคเก่าแก่หลายร้อยปีที่เก็บรักษาไว้

ต้นตะเคียนยักษ์

ต้นตะเคียนยักษ์” อายุกว่า 1,000 ปี

นางตะเคียน

“ต้นตะเคียนยักษ์” อายุกว่า 1,000 ปี ชาวบ้านวัดปราสาท เล่าว่า ต้นตะเคียนดังกล่าวถูกขุดพบเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 โดยเจ้าของที่ดินคือนางแม๊ะ ซึ่งเป็นชาวสวนได้ขายที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่หลังวัดปราสาท จำนวน 13 ไร่ ให้กับหมู่บ้านปิ่นสิริ จนกระทั่งเวลาต่อมาทางหมู่บ้านได้ให้รถแบคโฮมาทำการขุดหลุมเพื่อลงเสาเข็ม ปรากฏว่าไม่สามารถลงเสาได้เพราะขุดไปเจอต้นตะเคียนดังกล่าว เมื่อนำต้นตะเคียนขึ้นมาจากใต้ดินพบว่าเป็นต้นตะเคียนขนาดยักษ์ ทางกรมศิลปากรได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจดูแล้วและยืนยันว่ามีอายุมากกว่า 1,000 ปี มีความยาววัดได้ 39.10 เมตร ขนาดรอบลาต้นกว้าง 4 เมตร 12 เซนติเมตร ซึ่งชาวบ้านมักจะมาขอโชคลาภกันคับคั่งในช่วงวันที่ 1 และ วันที่ 16 ของทุกเดือนกับต้นตะเคียนยักษ์นี้

พระบรมราชานุเสาวรีย์

คาถาบูชาพระเจ้าปราสาททอง

โย โส สุวัณณะปาสาโท มหาปุญโญ นะริสสะโร
มะหิทธิโก มหาเตโช ชะนานัง เทวะสาทิโส
เอตัง สุวัณณะปาสาทัง อะหัง วันทามิ สัพพะโส
ตัสสะ ปุญญานุภาเวนะ ตัสสะ เตชานุภาวะโต
ปะสิทธิ เม มหาลาโภ มหาโภโค มหายะโส
ปะวุฑฒิ เม มหาโสตถี ขิปปัง ภะวะตุ สัพพะทา

คำแปล

ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบสักการะ ขอพรพระเจ้าปราสาททอง พระองค์ทรงบุญญานุภาพมาก
มีพระราชมหิธานุภาพมาก มีพระเดชานุภาพมาก ทรงเป็นประหนึ่งเทพยดาของชนทั้งหลาย
ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบังคมพระเจ้าปราสาททอง ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลาย
ด้วยพระบุญญานุภาพ พระเดชานุภาพ แห่งพระเจ้าปราสาททอง ขอความสำเร็จ
ขอลาภอย่างใหญ่หลวง ขอโภคทรัพย์สมบัติอย่างยิ่ง ขอความเจริญรุ่งเรืองและความสุขสวัสดีอันยิ่งใหญ่
จงมีแก่ข้าพเจ้าโดยเร็ว ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ศาลพระนางอุษาวดีเทวี

ศาลพระนางอุษาวดีเทวี

เหตุที่มีศาลพระนางอุษาวดีเทวี ตั้งอยู่ ด้วยเกิดจากชาวบ้านได้ฝันถึง “แม่คนสวย” ได้มาเข้าฝันขอให้ตั้งศาลให้สันนิษฐานกันว่า น่าจะเป็นชายาหรือพระสนมของพระเจ้าปราสาททอง โดยแรกเริ่มได้ตั้งศาลอยู่ทางหลังวัด ก่อนจะย้ายมาตั้งศาลเป็นอาคารเรือนไทยล้อมรั้วไม้อยู่ด้านหน้าวัดข้างๆ กับพระบรมราชานุเสาวรีย์พระเจ้าปราสาททองนั่นเอง

ลานหน้าวัด
ท้าวเวสสุวรรณ
ศาลาการเปรียญ
วัดปราสาท
พระแม่ธรณีบีบมวยผม
หมอชีวกโกมารภัจจ์

นอกจากนี้ภายในวัดยังมี พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ พระพิฆเนศ พระแม่ธรณีบีบมวยผม ท้าวเวสสุวรรณ ให้สาธุชนได้มากราบไหว้ขอพรกันอีกด้วย

ภาพโดย SUTEE

ที่อยู่ :18 หมู่ 4 ซ.วัดปราสาท ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
Google map : https://goo.gl/maps/t453iQ8macT6Qynr8
เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา : 08.00 – 18.00 น.

ใส่บาตรออนไลน์

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2566 เปิดบริการฝากใส่บาตรออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ใส่บาตรออนไลน์ ด้วยอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร พร้อมอธิษฐานจิตขอพรพระปางปาฏิหาริย์ วัดเกาะพญาเจ่ง อ.ปากเกร็ด นนทบุรี นำโดย อ.แน๊ต See You Tarot

พิเศษสุด สำหรับแฟนเพจ MThai และผู้ที่ฝากใส่บาตร ติดตาม ชมผ่าน MThai Facebook Live พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันได้ตั้งแต่เวลา 07.00 เป็นต้นไป

สนใจฝากใส่บาตรออนไลน์ INBOX แจ้งชุดทำบุญกับแอดมินได้ที่ https://m.me/18079440675
หรือ ช่องทางไลน์ : https://lin.ee/bPIRKMI