พระธาตุประจำปีฉลู พระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง

คนปีฉลูต้องไหว้ พระธาตุลำปางหลวง เติมแต้มบุญเสริมความปังให้ชีวิต

เนื่องจากพระธาตุลำปางหลวงสร้างขึ้นในปีฉลูและสร้างเสร็จในปีฉลู จึงมีความเชื่อว่า เมื่อคนที่เกิดปีฉลูมากราบไหว้ขอพรองค์พระธาตุอย่างเป็นประจำด้วยจิตศรัทธา ก็จะสมปรารถนาตามที่ขอได้

Home / ลำปาง / คนปีฉลูต้องไหว้ พระธาตุลำปางหลวง เติมแต้มบุญเสริมความปังให้ชีวิต

กลางปีแบบนี้สำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาวัด เพื่อกราบไหว้ขอพรโดยเฉพาะชาวปีฉลู ต้องไม่พลาดที่จะมาเสริมความปังให้เฮงกันถ้วนหน้าที่พระธาตุลำปางหลวงเก่าแก่

พระธาตุลำปางหลวง

พระธาตุลำปางหลวง

พระธาตุลำปางหลวงมีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 นอกจากเป็นวัดไม้ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยอันงดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่แล้ว พระธาตุลำปางหลวงยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จสิ้นในปีฉลูเช่นเดียวกัน

วัดพระธาตุลำปางหลวง

พระธาตุลำปางหลวงเป็นองค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดพระธาตุลำปางหลวงที่มีฐานเป็นบัวลูกแก้ว ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนา ภายนอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่างๆ ซึ่งลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลต่อพระธาตุหริภุญไชยและพระบรมธาตุจอมทอง โดยภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระอัฐิธาตุจากพระนลาฎข้างขวาพระศอด้านหน้าและด้านหลัง ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วดอนเต้าหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิในศิลปะล้านนาที่สลักด้วยหยกสีเขียว

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วิหารขนาดใหญ่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2019 โดยเจ้าหมื่นคำเป๊ก ภายในมีซุ้มปราสาททองอันเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทอง ด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจ บนแผงไม้คอสองมีภาพจิตรกรรมเก่าแก่งดงามเรื่องทศชาติและพรหมจักร วิหารพระพุทธ ไม่ปรากฏที่มาการสร้างแต่ประมาณการว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปี เดิมเป็นวิหารเปิดโล่ง หน้าบันเป็นลายดอกไม้ติดกระจกสี ภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ อาคารก่ออิฐถือปูนพุทธศิลป์แบบศิลปะเชียงแสน และที่สำคัญยังปรากฏเงาพระธาตุภายในวิหารอีกด้วย

วัดพระธาตุลำปางหลวง

พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีฉลู

คำบูชาพระธาตุลำปางหลวง

เนื่องจากพระธาตุลำปางหลวงสร้างขึ้นในปีฉลูและสร้างเสร็จในปีฉลู จึงมีความเชื่อว่า เมื่อคนที่เกิดปีฉลูมากราบไหว้ขอพรองค์พระธาตุอย่างเป็นประจำด้วยจิตศรัทธา ก็จะสมปรารถนาตามที่ขอได้ ยิ่งดำเนินชีวิตไปอย่างไม่เบียดเบียนใคร ไม่ผิดศีลก็จะยิ่งทำให้คำขอพรนั้นสำเร็จได้ไวขึ้นอีกด้วย

คำบูชาพระธาตุลำปางหลวง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวา จีรัง ปะติฏฐา ลัมภะกัปปะปุเร
เทเวนะ คุตตา อุตตะราภิธัยยา นะมามิ หันตัง วะระชินะธาตุง
กุมาระ กัสสะปะ นะราตะธาตุโย เมฆิยะมะหาเถโร กะนะธาตุง
ฐะเปติ มะหาฐาเน เจติยัง ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโย


สำหรับท่านที่เกิดปีฉลูหากมีโอกาส สามารถมากราบไหว้ขอพรเพื่อเติมแต้มบุญที่พระธาตุลำปางได้ทุกปี หรือหากไม่มีโอกาส 2 ปีครั้งก็ได้เช่นเดียวกัน

ที่ตั้ง : 271 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Google Map : https://goo.gl/maps/fdQqtYB3gfsc4wNh9

เวลาเข้าชม : 07.30-17.00 น.


เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

12 ช่วง เวลาเกิดบอกนิสัย จากตำราพรหมชาติ

ตัดเล็บวันไหนดี ปี 2566 ตัดวันไหนให้โชค ตัดวันไหนพาดวงตก ควรรู้ไว้!

ชวนผู้ที่เกิดปีขาลและผู้ที่เกิดวันเสาร์ ไหว้หลวงพ่อเสือ วัดแดงธรรมชาติ