พระพิฆเนศ วัดคู้ วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม สมเด็จองค์ปฐม

กราบสมเด็จองค์ปฐม วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม หนองจอก

วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ริมคลองแสนแสบ ตั้งอยู่ในแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

Home / กรุงเทพมหานครฯ / กราบสมเด็จองค์ปฐม วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม หนองจอก

วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ริมคลองแสนแสบ ตั้งอยู่ในแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีพระครูเกษมธรรมมารักษ์ (โกมล ฐิตลาโก) เป็นเจ้าอาวาส

วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม

วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม

วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมหรือ วัดคู้ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2340 ก่อตั้งก่อนที่จะมีการขุดคลองแสนแสบ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสด็จประพาสคลองแสนแสบ บันทึกไว้ว่า “สมเด็จพระพุทธโฆษาจาริย์ ออกมาผูกสีมาตั้งชื่อว่า วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม เพราะผู้ที่สร้างนั้นเป็นยายทรัพย์คนหนึ่ง ใบวิสุงคามปลวกกินยับเยิน ได้รับว่า จะทำให้ใหม่ ใบเดิมลงวันที่ 19 สิงหาคม ร.ศ. 118” และยังมีการบันทึกไว้ว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสคลองแสนแสบ ได้ทรงแวะที่ท่าน้ำวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมและมีพระราชดำรัสถามเจ้าอาวาสว่าทางวัดต้องการสิ่งใดไหม เจ้าอาวาสตอบว่าไม่ต้องการสิ่งใด พระองค์จึงพระราชทานปิ่นโตที่เสวยอาหารแล้วให้แก่วัด ทางวัดยังเก็บรักษาปิ่นโตเถานั้นไว้จนถึงทุกวันนี้ บนปิ่นโตมีตราเขียนไว้ว่า “ร.ศ. 128 อนุสรณ์งานพระศพพระองค์เจ้าอุรุพงศ์” วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2513 วัดมีเจดีย์ทองทรงระฆัง ด้านหน้าประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐม

วัดสวยกรุงเทพ
เจดีย์ทองทรงระฆัง
พระพุทธรูป

พระประธานประดิษฐานภายในเจดีย์ทอง

พระพุทธรูป
พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

บรรยากาศวัด

ภาพโดย แพรว

ที่อยู่ : 42 หมู่ 11 ถนนแขวงโคกแฝด แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Google map : https://maps.app.goo.gl/SJSXCudZWM67Cuv89
เวลาทำการ : 06.00 น. – 17.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาถาบูชาพระพิฆเนศตามปางเกิด ทั้ง 7 วัน มูเสริมมงคล สุขสำเร็จทุกประการ
ไปมูกันยัง พระพิฆเนศ สน.พลับพลาไชย ขออะไรก็สำเร็จ !
ขั้นตอนการ บูชาองค์พระพิฆเนศ เองที่บ้าน ในเทศกาลคเณศจตุรถี