คาถาบูชาพระพิฆเนศตามปางเกิด

คาถาบูชาพระพิฆเนศตามปางเกิด ทั้ง 7 วัน มูเสริมมงคล สุขสำเร็จทุกประการ

คาถาบูชาพระพิฆเนศตามปางเกิด ทั้ง 7 วัน

Home / พระคาถา / คาถาบูชาพระพิฆเนศตามปางเกิด ทั้ง 7 วัน มูเสริมมงคล สุขสำเร็จทุกประการ

คาถาบูชาพระพิฆเนศตามปางเกิด ทั้ง 7 วัน

คาถาบูชาพระพิฆเนศตามปางเกิด

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

พระสิงหะ คณปติ (Sinha Ganapati)

ปางประทับราชสีห์

“โอม ศรี สิงหะ คณปติ ยะนะมะฮา”

พระพิฆเนศปางนี้เป็นปางที่เน้นส่งเสริมเรื่องความเป็นผู้นำ อำนาจการปกครอง อีกทั้งยังเปี่ยม

ไปด้วยคุณธรรม จึงเหมาะอย่างยิ่งกับชาววันอาทิตย์

ที่มีลักษณะโดดเด่น เป็นผู้นำ แต่ก็ช่วยเสริมให้สุขุมใจเย็นยิ่งขึ้น เนื่องด้วย

วรกายขาวเป็นสัญลักษณ์ของพลังบริสุทธิ์ หรือการหลุดพ้น

ผู้ที่เกิดวันจันทร์

พระวิชัย คณปติ (Vijaya Ganapati)

ปางกำจัดอุปสรรค และความมืดมิด

“โอม ศรี วิชะยา คณปติ ยะนะมะฮา”

พระพิฆเนศปางนี้เป็นปาง

ที่ช่วยอำนวยผลในด้านสติปัญญา ทำให้ควบคุมอารมณ์ความอ่อนไหวได้ดี

แถมยังช่วยส่งเสริมไอเดียร์ความคิดสร้างสรรค์ จึงเหมาะอย่างยิ่งกับชาววันจันทร์

ผู้ที่เกิดวันอังคาร

พระวีระ คณปติ (Veera Ganapati)

อวตารแห่งนักรบ ปางออกศึก และปราบมาร

“โอม ศรี วีระ คณปติ ยะนะมะฮา”

พระพิฆเนศปางนี้เหมาะอย่างยิ่งต่อชาววันอังคาร

ผู้มีสายเลือดแห่งนักรบ เจ้าแห่งการกระทำ มีความกระตือรือร้นขยัน  และกล้าหาญ

ผู้ที่เกิดวันพุธ

พระตรีอักษรา คณปติ (Tryakshara Ganapati)

ปางกำเนิดอักขระโอม

“โอม ศรี ตรีอักษรา คณปติ ยะนะมะฮา”

พระพิฆเนศปางนี้เหมาะอย่างยิ่งกับชาววันพุธมีเปี่ยมด้วยความฉลาด มีไหวพริบที่ดี ช่วยเสริมทักษะในการเรียนรู้ ฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วยส่งเสริมทักษะด้านภาษา ทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

พระตันติ คณปติ (Dhundhi Ganapati)

ปางขุมทรัพย์ทางปัญญา

“โอม ศรี ตันติ ณปติ ยะนะมะฮา

พระพิฆเนศปางนี้เหมาะอย่างยิ่งกับชาววันพฤหัสบดีผู้เปี่ยมไปด้วย

สติปัญญา ความรู้ ส่งเสริมให้เกิดพุทธิปัญญา

ผู้ที่เกิดวันศุกร์

พระหริทรา คณปติ (Haridra Ganapati)

ปางรวยเสน่ห์ และรวยทรัพย์

“โอม ศรี หริทรา คณปติ ยะนะมะฮา”

พระพิฆเนศปางนี้ช่วยส่งเสริมเสน่ห์ให่แก่ชาววันศุกร์

ได้เป็นอย่างดี แถมยังช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยได้อีกด้วย

ผู้ที่เกิดวันเสาร์

พระวิฆณา คณปติ (Vighna Ganapati)

ปางขจัดอุปสรรค และแก้ไขปัญหา

“โอม ศรี วิฆนา คณปติ ยะนะมะฮา

พระพิฆเนศปางนี้เหมาะอย่างยิ่งกับชาววันเสาร์

ผู้มีความมุ่งมั่นจริงจัง เป็นเจ้าแห่งการบริหาร ผู้มีความอดทน ความเพียร

แต่มักติดยึดกับ ความทุกข์ ผิดหวัง หมองเศร้า ได้โดยง่าย

โดย อ.ปอนด์ โหราศาสตร์ด้านพราหมณ์-ฮินดู

X