ขอพรการเงิน พระปรางค์สามยอด วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

ชมพระปรางค์สามยอด ขอพรการเงิน วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

ไฮไลท์ของวัดนี้ นั่นก็คือการขอพรหลวงพ่อสมปรารถนาเปิดดวงการเงินให้ไหลมาเทมา สมปรารถนา รวดเร็วทันใจ

Home / กรุงเทพมหานครฯ / ชมพระปรางค์สามยอด ขอพรการเงิน วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

หากจะพูดถึงวัดเก่าแก่ย่างฝั่งธน ที่มีความงดงามในด้านสถาปัตยกรรม ที่มีความผสมผสานระหว่างศิลปะไทย – จีน วัดพิชยญาติการามวรวิหาร ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่ควรพลาด โดยไฮไลท์ที่ต้องไปทำเมื่อมาถึงวัดนี้ นั่นก็คือการขอพรหลวงพ่อสมปรารถนาเปิดดวงการเงินให้ไหลมาเทมา สมปรารถนา รวดเร็วทันใจ

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร
จิตรกรรมฝาผนัง

วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร หรือ วัดพิชัยญาติ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เชิงสะพานพุทธ หรือบริเวณเดิมที่เรียกว่าวงเวียนเล็ก ตั้งอยู่ริมคลองบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน เดิมเป็นวัดร้าง แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) ในสมัยนั้นมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษา ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ประมาณ พ.ศ. 2372 – 2375 หรือในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 

วัดสวย ฝั่งธนฯ

โดยสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยขณะนั้นเป็นจางวางพระคลังสินค้า มีเรือสำเภาค้าขายกับจีน จึงได้นำอับเฉาเรือ กระเบื้องสี และหินมาจากจีน ทำให้สถาปัตยกรรมวัดนี้มีลักษณะแบบไทยผสมจีน ซึ่งเป็นแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น เมื่อบูรณะวัดเสร็จแล้ว ได้น้อมเกล้าฯ ถวายรัชกาลที่ 3 พระราชทานนามว่า “วัดพระยาญาติการาม” ต่อมารัชกาลที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “วัดพิชยญาติการาม” หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า “วัดพิชัยญาติ”

พระปรางค์สามยอด

พระปรางค์สามยอด

อีกหนึ่งจุดเด่นของวัดก็คือพระปรางค์สามยอด ซึ่งตั้งอยู่บนลานยกระดับด้านหลังพระอุโบสถ เมื่อก่อนนั้นมีด้วยกัน 5 องค์ แต่พระปรางค์ทิศเหนือได้ถูกรื้อไป จึงทำให้เหลือเพียง 4 องค์ โดยพระปรางค์ประธาน จะเป็นแบบอาคารย่อมุม มีประตูทางเข้า 4 ทิศ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิหันหลังชนกัน

พระปรางค์สามยอด
<a href=คาถาบูชาหลวงพ่อสมปรารถนา” class=”wp-image-332170″/>

คาถาบูชา พระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ 5 พระองค์

(กะกุสันธะพุทธเจ้า, โกนาคะมะนะพุทธเจ้า, กัสสะปะพุทธเจ้า, โคตะมะพุทธเจ้า, อริยเมตไตรยพุทธเจ้า)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 หน)

บทคาถาบูชา

กะกุสันโธ สัตถะวาโห โกนาคะมะโน ระนัญชะโห
กัสสะโป สิริสัมปันโน โคตะโม สักยะปุงคะโว
เมตเตยโย สัพพะโลกัคโค ปัญจะพุทเธ นะมามิหัง
วันทนาชะนิตัง ปุญญัง ยมนนฺเต ชินฺตตะเม
หะตันตะราโย สัพพัตถะ หุตวาหัง ตัสสะ เตชะสา.

บทแปล

ข้าพเจ้า ขอนมัสการกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ คือ
พระกะกุสันธะพระพุทธเจ้า ผู้เป็นดุจผู้นำหมู่สัตว์ให้ข้ามชาติกันดาร,
พระโกนาคะมะนะพุทธเจ้า ผู้ทำลายกิเลสอย่างสิ้นเชิง,
พระกัสสะปะพุทธเจ้า ผู้เพียบพร้อมด้วยพระศิริ,
พระโคตะมะพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐ,
พระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า ผู้เลิศกว่าโลกทั้งสาม.
ด้วยเดชอำนาจแห่งบุญ ที่เกิดจากการนมัสการกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุดนี้
ขอให้ข้าพเจ้า (และครอบครัว) จงปราศจากอุปสรรคอันตรายในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อเทอญ.

พระพุทธเจ้า

คาถาพระเจ้า 5 พระองค์

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ
พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาล วินาศสันติ

นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ
จะ ทะเวเนเต ธา กาโร ศรีศากะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห
อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหังฯ

บูชาทุกวันคืนเกิดสิริมงคลเจริญด้วยลาภยศ สรรเสริญ เมตตามหานิยม ซื้อง่ายขายคล่องดี นำมาแห่งโภคทรัพย์ เงินทองมิขาดสายและป้องกันอุปัทวันตรายทั้งปวง ฯ

หลวงพ่อสมปรารถนา

หลวงพ่อสมปรารถนา

ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธานรูปปั้นปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปโบราณรุ่นเดียวกับพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีห์ โดยอัญเชิญมาจากพิษณุโลก นามว่า “พระสิทธารถ” หรือที่ชาวบ้านทั่วไปจะเรียกท่านว่า “หลวงพ่อสมปรารถนา” ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อกันว่า หากมากราบไหว้ขอพรการเงินต่อองค์พระประธาน ท่านก็จะประทานพรให้สำเร็จสมปรารถนาทุกคนไป จึงมักกล่าวขอพรด้วยคำว่า 

เงินทองไหลมาเทมา สมดังปรารถนา รวดเร็วทันใจ

วัดพิชยญาติการาม
พระพุทธรูป
พระสารีริกธาตุ
หลวงพ่อทอง

หลวงพ่อทอง

หลวงพ่อเงิน
รอยพระพุทธบาท

สายมูท่านไหนที่วันหยุดปลายสัปดาห์ยังว่าง ก็ลองชวนเพื่อนหรือคนรู้ใจไปไหว้พระทำบุญ ณ วัดพิชยญาติการาม ย่านคลองสาน ฝั่งธนฯ กันดูนะ

ที่อยู่ : 685 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Google map : https://maps.app.goo.gl/xJDtw4MorvaMmFcG9

เวลาทำการ : 08.00 น. – 18.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฤกษ์ออกรถ ปี 2566 ชอบก็จัด ประหยัดทำไม

บทสวด โพชฌังคปริตร สวดมนต์เพื่อบรรเทารักษาโรคภัยไข้เจ็บ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พระผู้ทรงตรีปิฎกาจารย์ รูปที่ 2 ของโลก

X