ฤกษ์มงคล ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์ออกรถ ปี 2566

ฤกษ์ออกรถ ปี 2566 ชอบก็จัด ประหยัดทำไม

จัดมาให้คุณแล้วค่ะ สำหรับ ฤกษ์ออกรถ ปี 2566 พร้อมเวลาดีดี ฤกษ์มงคลให้คุณได้เลือกกันตามสะดวกทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย จะได้แพลนตารางชีวิตล่วงหน้ากันได้ถูก

Home / AUTO / ฤกษ์ออกรถ ปี 2566 ชอบก็จัด ประหยัดทำไม

จัดมาให้คุณแล้วค่ะ สำหรับ ฤกษ์ออกรถ ปี 2566 พร้อมเวลาดีดี ฤกษ์มงคลให้คุณได้เลือกกันตามสะดวกทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย จะได้แพลนตารางชีวิตล่วงหน้ากันได้ถูก ก็เราจัดฤกษ์ดีมาให้คุณครบทั้ง 12 เดือนของปี 2566 กันไปเลย ว่าแล้วก็เชิญช้อปปิ้งฤกษ์มงคลกันตามสบายค่ะ

ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ออกรถ เดือนมกราคม 2566

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 09.00 -11.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.30-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันพุธที่ 4 มกราคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 07.00 -08.01 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.19 -15.39 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันศุกร์

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.01 -09.01 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.13 -18.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.01 -06.01 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.13 -15.36น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันพุธที่ 11 มกราคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 09.59 -12.19 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.37 -17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.00-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 07.01 -09.01 น.ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.13 -15.13 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.01 -09.31 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.13 -16.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันอังคารที่ 24 มกราคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.00 -09.09 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.13 -18.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 10.49 -13.12 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.37 -18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพุธกลางคืน

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.01 -06.01 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.13 -15.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันอังคารที่ 31 มกราคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.25 -10.48 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.37-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

ฤกษ์ออกรถ ปี 2566

ฤกษ์ออกรถ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.30 -11.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วงบ่าย 13.00-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพุธกลางวัน

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 07.30 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถสุดช่วงบ่าย 14.00-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 11.00 -12.59 น. ฤกษ์ออกรถช่วงบ่าย 14.00 -18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสบดี

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.00 -12.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -17.30 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -10.59 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.00 -18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.01 -10.01 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.19 -16.30 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.30 -12.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00-15.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 11.49 -12.30 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.12 -18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพุธกลางคืน

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.00 -12.09 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.19 -16.36น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

ฤกษ์ออกรถ ปี 2566

ฤกษ์ออกรถ เดือนมีนาคม 2566

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 09.15 -10.58 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.37-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.25 -10.40 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสบดี

วันอังคารที่ 14 มีนาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.25 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 16.11-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 11.49 -12.59 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.37 -15.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.09 -09.09 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -17.39 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -10.48 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันพุธที่ 22 มีนาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.00-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.59 -10.30 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.20-17.09 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันศุกร์

ออกรถใหม่

ฤกษ์ออกรถ เดือนเมษายน 2566

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 07.01 -10.30 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -14.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

วันพุธที่ 5 เมษายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -10.30 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.00-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพุธ

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.00-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.45 -11.30 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.13 -16.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสบดี

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 09.35 -11.40 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.30-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 09.00 -11.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00-15.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันศุกร์

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันพุธที่ 19 เมษายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00-18.30 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.01 -10.30 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.13 -15.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสบดี

วันอังคารที่ 25 เมษายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 07.25 -09.48 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.37-17.09 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.01 -11.30 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.10 -17.30 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -11.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

รถใหม่

ฤกษ์ออกรถ เดือนพฤษภาคม 2566

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.30 -12.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -15.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -10.59 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.30-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 07.01 -11.01 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.20 -16.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 10.00 -12.00 ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -11.30 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพุธ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.01 -08.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.13 -16.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 07.01 -11.09 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00 -18.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 09.00 -12.20 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.30-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันศุกร์

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 10.30 -12.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 16.00 -18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 07.01 -11.01 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00 -15.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

ซูเปอร์คาร์

ฤกษ์ออกรถ เดือนมิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.30 -12.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 10.00 -11.59 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00 -17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสบดี

วันพุธที่ 7 มิถุนายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.01 -10.01 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -16.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพุธกลางวันและกลางคืน

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.30 -12.10 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 16.00 -18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันศุกร์

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 10.00 -12.12 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 16.37 -18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.01 -10.01 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.30 -11.10 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00 -17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 09.10 -11.30 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.33 -17.05 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 07.01 -10.01 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.45 -16.50 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสบดี

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -11.15 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00 -17.09 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

ออกรถใหม่

ฤกษ์ออกรถ เดือนกรกฎาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.01 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -15.30 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.00 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสบดี

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 09.00 -10.50 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.00-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.09 -09.40 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสบดี

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 07.00 -11.50 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00-15.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -10.50 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.00-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสบดี

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -10.50 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.00-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสบดี

รถ

ฤกษ์ออกรถ เดือนสิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสบดี

วันพุธที่ 2 สิงหาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.35 -10.50 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.30-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 07.01 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.13 -14.39 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันพุธที่ 9 สิงหาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.01 -10.35 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -14.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 07.01 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.13 -14.39 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันพุธที่ 16 สิงหาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -11.50 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.30-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.30 -11.35 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00 -17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.01 -11.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.13 -17.39 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.01 -10.35 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -14.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 07.01 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.13 -14.39 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์

ซูเปอร์คาร์

ฤกษ์ออกรถ เดือนกันยายน 2566

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสบดี

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.30 -11.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.13 -15.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันอังคารที่ 12 กันยายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.35 -10.59 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.37-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันพุธที่ 20 กันยายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.30 -11.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.13 -15.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.35 -10.59 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.37-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.35 -10.59 น. ฤกษ์ออกรถช่วงบ่าย 15.37-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -11.09 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -15.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

ฤกษ์ออกรถ เดือนธันวาคม 2565

ฤกษ์ออกรถ เดือนตุลาคม 2566

วันพุธที่ 4 ตุลาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.59 -11.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -17.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 07.59 -12.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00 -18.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.55 -10.58 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.30-17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันพุธที่ 18 ตุลาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.30 -09.30 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.10 -14.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00 -18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.30 -09.30 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.10 -14.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 09.59 -12.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -18.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ออกรถ เดือนพฤศจิกายน 2566

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.01 -09.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -17.49 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพุธ

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.01 -12.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -18.59 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันศุกร์

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 07.01 -11.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -17.39 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.00 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 14.00 -17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.01 -06.0น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.13 -15.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสบดี

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 07.45 -11.30 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -14.39 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพุธ

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 09.25 -12.48 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.00-18.30 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 10.00 -12.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันศุกร์

รถ

ฤกษ์ออกรถ เดือนธันวาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.01 -12.01 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.13 -17.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 09.09 -12.09 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -16.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.00 -17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.09 -12.09 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.19 -17.39 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอังคาร

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 07.00 -10.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.00 -17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.20 -12.01 น. ฤกษ์ออกรถช่วงบ่าย 13.13 -17.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

วันพุธที่ 20 ธันวาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 09.01 -12.01 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -17.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพฤหัสบดี

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 06.25 -10.59 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00-18.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันศุกร์

วันพุธที่ 27 ธันวาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 15.00 -17.00 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันพุธ

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม

ฤกษ์ออกรถช่วงเช้า 09.30 -12.09 น. ฤกษ์ออกรถช่วง บ่าย 13.00 -17.36 น.
เวลานี้ไม่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์

ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล การทำตามฤกษ์ออกรถใหม่และทำพิธีไหว้แม่ย่านางก็เพื่อความสบายใจ เรียกขวัญและกำลังใจในการขับขี่ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนในการขับขี่ยานพาหนะให้ปลอดภัยและเคารพกฎจราจรเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกันค่ะ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีไหว้แม่ย่านางรถ ช่วยปกป้องคุ้มครองในการเดินทาง

ปีชง 2566 ปีเถาะ ลดปะทะด้วยวิธีแก้ชงบอกหมดไม่อั้น

ปู ไปรยา กับ บทสวดมหาจักรพรรดิ ที่พาชีวิตปัง

ท้าวหิรัญพนาสูร เทพารักษ์ประจำพระราชวังพญาไท