ท้าวเวสสุวรรณ ปล่อยปลา วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

กราบท้าวเวสสุวรรณ ปล่อยปลา ชมพระอาทิตย์ตก ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

และหากใครต้องการมาทำบุญถวายโลงศพให้กับศพไร้ญาติ หรือจะฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง ทางวัดก็รับจัดทำให้เช่นกันค่ะ

Home / กรุงเทพมหานครฯ / กราบท้าวเวสสุวรรณ ปล่อยปลา ชมพระอาทิตย์ตก ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี

วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วัดมีเนื้อที่ 13 ไร่ 32 ตารางวา ปัจจุบัน พระครูสุภกิจจานุรักษ์ (กรุ่น กตปุญฺโญ ป.ธ. ๓, พ.บ.) เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งวัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2300 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2310 ไม่ทราบประวัติแน่ชัด ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดแก้วฟ้าบน บ้าง เพื่อให้แตกต่างกับวัดแก้วฟ้าล่างหรือวัดแก้วแจ่มฟ้า เพราะวัดนี้ตั้งอยู่ปากคลองบางซื่อริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเอกสารงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายระบุว่า ทางวัดได้แลกที่กับชาวจีนสกุลล่ำซำในสมัยรัชกาลที่ 5 และได้สร้างอุโบสถขึ้นที่นี่

อุโบสถ

อุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร หลังคาลด 2 ชั้น ประดับช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ หลังคามุงกระเบื้อง ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเหตุการณ์ในพุทธประวัติ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 71 นิ้ว สูง 111 นิ้ว เป็นพระประธาน ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี

วิหารหลวงพ่อศิริไอย์ศวรรย์

คำขอขมาและขออธิษฐาน

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดก่อนนอน
(ตั้งนะโม 3 จบ)
สัพพัง อะปะระธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเย นะ กะตัง
สัพพัง อะปะระธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

คำแปล

หากเข้าเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์
พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า
ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร
จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย
หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป
ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างผ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน
ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร
ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญ
ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
อุปสรรคใดใด โรคภัยใดใด ขอให้มลายสิ้น
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม
ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ
ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ
พบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม เทอญ

วิหารหลวงพ่อศิริไอยสวรรค์

บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโม พุทธายะ พระพุทธะไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ยะ-ธา-พุท-โม-นะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง
สีวะลี จะ มะหาเถรัง
อะหัง วันทามิ ทูระโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

บทอาราธนาเชิญพระเข้าตัว

สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพะลัง
อะระหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิสัพพะโส

คำกำหนดอธิษฐานจิต

พุทธังอธิษฐามิ ธัมมังอธิษฐามิ สังฆังอธิษฐามิ ฯ
(ตั้งจิตอธิษฐาน)

พระพุทธศิริไอยสวรรค์

วิหารกว้าง 17 เมตร ยาว 20 เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธศิริไอยสวรรค์ซึ่งเป็นพระประธานในวิหาร ยังมีพระพุทธรูปอื่นคือ พระพุทธวัฒนา พระพุทธสถาพร พระพุทธบวรมงคล พระพุทธวิมลรัศมี พระพุทธดีประเสริฐ พระพุทธป่าเลิศวิไลยก์ หลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลอง รูปหล่อสมเด็จโตพรหมรังสี หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและหลวงพ่อคูณแห่งวัดบ้านไร่ และหลวงพ่อเพชร

คำขอขมา

อาคารเสนาสนะอื่นได้แก่ ศาลาการเปรียญและธัมเมกขสถูปซึ่งใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

พระอาทิตย์ตก

ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของพระราหูและท้าวเวสสุวรรณ (มหาลาภ) เพื่อขอพรการเงิน โชคลาภ และสามารถปล่อยปลา หรือมาชมวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็น เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกงามๆ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้อีกด้วย

ท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

(ตั้งนะโม 3 จบ)
อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน
ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง
อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา
ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง
อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

ฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง

และหากใครต้องการมาทำบุญถวายโลงศพให้กับศพไร้ญาติ หรือจะฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง ทางวัดก็รับจัดทำให้เช่นกันค่ะ

ที่ตั้ง : เลขที่ 9 ถนนทหาร หมู่ที่ 14 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
Google Map : https://goo.gl/maps/hSKP5wXUBiG5zubG8
เปิดทำการทุกวันเวลา : 08.00 น. – 17.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3 จุดเช็กอิน วัดจุฬามณี มาแล้วต้องไหว้ตรงไหน

แจ๊ส สรวีย์ นำเที่ยวสายมู ชมมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย ต้นกำเนิดศาสนาโลก กับรายการ “รูทเตลู” (ROUTELU)

4 รสชาติ ส้มตำทายนิสัย บอกได้เลยว่าเป็นคนแบบไหนกันแน่