บูชาเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5

วิธีการไหว้ บูชาเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ขอพรการงาน การเงิน ปลดหนี้

การบูชาให้จุดธูปอัญเชิญดวงวิญญาณมารับเครื่องสักการะบูชาควรทำอย่างจริงใจและนอบน้อมจะได้ทำมาค้าคล่องและมีความสุขทั้งครอบครัว ให้มีโชคลาภตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวไกล

Home / พิธีกรรม / วิธีการไหว้ บูชาเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ขอพรการงาน การเงิน ปลดหนี้

เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 หรือที่เราเรียกกันว่า “เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5” ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงปรีชาสามารถยิ่ง หรือคนส่วนใหญ่จะรู้จักท่านในนาม ” พระปิยมหาราช” หมายความว่า ” กษัตริย์ที่เป็นที่รักของประชาชน” พระราชกรณียกิจของท่านที่สำคัญคือท่านช่วยทำให้มีการประกาศยกเลิกระบบทาสได้สำเร็จในสมัยรัชกาลของท่าน และช่วยผลักดันความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ทันยุคทันสมัย สามารถแข่งกับชาวต่างชาติได้ ทำให้มีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศ จึงเป็นยุคที่รุ่งเรืองเกี่ยวกับด้านการค้าการขายมาก

บูชาเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

วิธีการไหว้ บูชาเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

คนไทยส่วนใหญ่จึงเชื่อว่าการกราบไหว้สักการะท่านจะทำให้ช่วยปลดเปลื้องพันธนาการ ทำให้เป็นไทจากภาระหนี้สินต่างๆ ได้ และเชื่อว่าท่านจะประทานพรให้คนที่กราบไหว้ท่านเป็นที่รักของคนทั่วไปเพราะท่านมีเมตตาต่อประชาชนของท่านมาก (ดูจากการเลิกทาส) จึงให้เกิดมี “เมตตามหานิยม”ได้

สมเด็จพระปิยมหาราชพระราชสมภพหรือทรงประสูติในวันที่ 21 กันยายน ซึ่งตรงกับวันอังคาร และทรงสวรรคตในวันที่ 23 ตุลาคม เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่มักจะไปสักการะกราบไหว้ขอบุญ บารมี กับท่านในวันสวรรคต คือวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเรียกว่าเป็น “วันปิยมหาราช” เพื่อระลึกถึงพระคุณและความปรีชาสามารถของท่านรวมทั้งขอพรขอบารมี ขอความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน โชคลาภ และให้มีโอกาสปลดหนี้สินได้ ซึ่งคนส่วนใหญ่จะไปไหว้ในวันอังคารหรือทุกวันพระ และวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี

วิธีบูชาเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

ของไหว้เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

 1. กุหลาบสีชมพู 5 ดอก
 2. ซิก้าร์
 3. บรั่นดี
 4. ข้าวคลุกกะปิ
 5. น้ำพริกกะปิ+ปลาทู (ผักสด)
 6. หมี่กรอบทรงเครื่อง
 7. ผลไม้ (มะพร้าวอ่อน, กล้วยน้ำว้า)
 8. บายศรี
 9. ขนมไทย (ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง)
 10. หญ้า (เลี้ยงม้าทรงของท่าน)
 11. น้ำเปล่า

**หมายเหตุ ที่ต้องใช้ดอกกุหลาบสีชมพูเพราะท่านเกิดวันอังคาร


เคล็ดของไหว้

 • ท่านเป็นนักเรียนนอกที่ทันสมัยจึงชอบสูบซิก้าร์ซึ่งสมัยนั้นซิก้าร์ก็เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความหรูหรา ฐานะดีและเป็นของโปรดของท่านด้วย ท่านจะชื่นชอบบรั่นดีเป็นพิเศษ และชื่นชอบของที่เป็นตระกูลกะปิมากๆ เพราะพระมเหสี ที่ท่านโปรดปรานจะชอบทำถวาย น้ำพริกกะปิ+ปลาทู จะเป็นของที่ท่านชื่นชอบมาก
 • ม้าทรงของท่านชื่อว่า”สีหมอก” ถ้าอยากได้เรื่องงานเร็วๆ หรืองานดีๆ เข้ามาควรนำหญ้าถวายม้าทรงจะทำให้มีโชคลาภทางด้านการงานได้

เคล็ดลับการไหว้

 • คนที่เกิดวันอังคาร ควรไปไหว้ทุกๆ วันอังคารหรือทุกๆ วันพระ จะช่วยเสริมดวงให้คนวันอังคารได้ดี ยิ่งมีโอกาสมีโชคมีลาภ สำเร็จในหน้าที่การงานได้
 • ถ้าเราไปช่วงเช้ากลางวันควรถวายอาหารคาวหวาน เช่น ข้าวคลุกกะปิ น้ำพริกกะปิ+ปลาทู+กุหลาบสีชมพู 5 ดอก ขนม ผลไม้ต้องไม่ขาด ( แต่ของคาวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้)
 • ถ้าเราไป ช่วงบ่ายเย็น ควรถวายบรั่นดีซิก้าร์+กุหลาบ 5 ดอก
 • ถ้าอยากให้เรื่องงานสำเร็จหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ควรใช้ “ลูกตาลลอยแก้ว” ถวายเพื่อที่ตัวเองจะได้ไปถึงจุดสูงสุดและสำเร็จในหน้าที่การงานได้

วิธีการไหว้สักการะขอพร และคาถาบูชาเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

***จุดบูชาครั้งแรกที่นำท่านมาสักการะที่บ้าน จะเป็นรูปหล่อ รูปปั้น หรือรูปถ่าย ( พระบรมฉายาลักษณ์ ) ของท่าน

-จุดธูป 16 ดอก แล้วสวดพระคาถา ตามนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

“พระสยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัส สะกายัง วะรังพุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ”( กล่าว 3 ครั้ง)

**สักการะครั้งที่ 2 (หรือครั้งต่อๆ มา)

-จุดธูป 5 ดอกหรือ 9 ดอก สวดพระคาถาตามนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

“พระสยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัส สะกายัง วะรังพุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ” แบบย่อ

คาถาแบบเต็ม

“อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัส สะกายัง วะรังพุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง “

พระคาถาอธิษฐานขอพร (แต่ห้ามบนบาน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)
พระสยามะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานัง

ขอตัวข้าพเจ้าจงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอานุภาพสูงสุด ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์ ปินินทิยัง นะมามีหัง ความรัก ความยินดี ความเมตตา จงบังเกิดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วน แม้แต่ปลายเส้นผม ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (5จบ)

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพเจ้า….(ชื่อนามสกุล) ต้องการให้พระองค์ช่วยในเรื่อง……อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ”( กล่าว 3 ครั้ง) พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะให้บุญบารมีของพระองค์เสด็จพ่อร. 5 ที่กล้าแกร่ง สูงยิ่งๆ ขึ้น จงประทานพรนี้ให้สำเร็จโดยเร็วด้วยเถิด

การบูชาให้จุดธูปอัญเชิญดวงวิญญาณมารับเครื่องสักการะบูชาควรทำอย่างจริงใจและนอบน้อมจะได้ทำมาค้าคล่องและมีความสุขทั้งครอบครัว ให้มีโชคลาภตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวไกล งานที่สะดุดติดขัดก็รู้ร่วงไปได้ด้วยดีหรือมีการปลดหนี้ปลดสินได้ ค้าขายคล่องตัว มีเมตตามหานิยม

พ้นเที่ยงแล้วยกอาหารคาวหวาน เก็บขึ้นมา รับประทานได้ ผลไม้และน้ำ เหล้าไว้ที่เดิม จนพระอาทิตย์ตกดินแล้วจึงเก็บเหล้า ให้เก็บใส่ขวดไว้ ให้เอาไว้กินเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือแก้อาการเจ็บป่วยได้เวลาลาอาหารให้พูดดังนี้ ” ข้าพเจ้าขอลาเศษอาหารเพื่อมาเป็นยารักษาโรคให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัว”

สถานที่สักการะเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 มีดังนี้

 1. พระบรมรูปทรงม้า (สวนอัมพร)
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝั่งหอประชุม
 3. สถาบันการแพทย์ สยามมินทราธิราช ข้างโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา(สถานีรถไฟธนบุรี)
 4. ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตร
 5. มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
 6. ป้อมพระจุลจอมเกล้า (สมุทรปราการ)

บทความโดย หมอแน๊ต see you tarot

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

8 อัญมณีประจำวันเกิด เลือกถูกโฉลกช่วยเสริมความมั่นใจ

ขอพรการงาน บริวารดีๆ ที่ ศาลเจ้าพ่อหนู ริมคลองบางลำพู

เลือกใส่แหวนแต่ละนิ้วตามธาตุ เสริมความเฮง เพิ่มความปัง