วัดอรุณ วัดอรุณราชวราราม วัดแจ้ง

ไหว้พระ สะเดาะเคราะห์ให้ชีวิตรุ่งโรจน์ ณ วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า “วัดมะกอก” แล้วเปลี่ยนมาเป็น  “วัดแจ้ง” ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระราชทานชื่อใหม่ว่า “ วัดอรุณราชธาราม ”

Home / กรุงเทพมหานครฯ / ไหว้พระ สะเดาะเคราะห์ให้ชีวิตรุ่งโรจน์ ณ วัดอรุณราชวราราม

หากช่วงนี้จิตใจไม่สงบหรือกำลังมองหาวัดสำหรับการไหว้ขอพร เพื่อสะเดาะเคราะห์ สามารถชวนเพื่อนมาไหว้กันได้ที่ วัดอรุณราชวราราม เพราะมีความเชื่อเล่าต่อกันมาว่า หากมาไหว้พระที่นี่ ก็จะทำให้มีแต่ความรุ่งโรจน์ยั่งยืนในชีวิต

วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า “วัดมะกอก” แล้วเปลี่ยนมาเป็น  “วัดแจ้ง” ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระราชทานชื่อใหม่ว่า “ วัดอรุณราชธาราม ”  ถึงรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ  ให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมอีก แล้วเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “ วัดอรุณราชวราราม ” มีชื่อเต็มว่า “ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ”  

พระปรางค์วัดอรุณ

            ปัจจุบันกลายเป็นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร  อยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังเดิม   และเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  (พระแก้วมรกต)   เมื่อครั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีอีกด้วย

เคล็ดลับไหว้ขอพรให้สมหวังที่วัดอรุณราชวราราม 

จุดที่หนึ่ง ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่องค์ยักษ์วัดแจ้ง ยักษ์ที่เฝ้าอยู่หน้าประตูทางเข้าวัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักษ์รักษาให้พรแก่ผู้ที่ศรัทธามาเนิ่นนานด้วยบทสวด 

ยักษ์วัดแจ้ง

คาถาบูชาพญายักษ์วัดแจ้ง

“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ)

ยักโข โย อรุเณ รัมเม วราราเม ปติฏฐิโต
ยักขานังธิปะตี ยักโข ยักเข โส อภิปาละโก
หิริโอตตัปปะสัมปันโน ธัมมิโก ภาคะมาวะโห
เอตัสเสวานุภาเวนะ สทา โสตถี ภวันตุ เม ฯ

คำแปล

พญายักษ์วัดแจ้งตนใด ประดิษฐานที่วัดอรุณราชวราราม พระอารามหลวงอันรื่นรมย์ พญายักษ์วัดแจ้งตนนั้น ยิ่งใหญ่เหนือประดายักษ์ ปกปักรักษา คุ้มครองเหล่ายักษ์และมนุษย์ มีหิริโอตัปปะละบาปดำรงพุทธธรรม นำโชคลาภยศศักดิมงคล ด้วยอานุภาพของพญายักษ์วัดแจ้งตนนั้น ขอความสวัสดิมงคลจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเทอญ.

จุดที่สอง สรงน้ำที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทริกของอาจารย์โอเล่ ที่ท่านแนะนำให้มาไหว้ขอพร โดยก่อนสรงน้ำลงไปที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ให้อธิษฐานขอให้ 

วัดอรุณ

ชีวิตของข้าพเจ้าร่มเย็นยั่งยืน ณ กาลบัดนี้ ให้พระนางโพธิคุณ เทพธิดาผู้รักษาองค์ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทรงได้รับอานิสงส์ผลบุญของข้าพเจ้าที่ได้ถวายเป็นพุทธบูชา และขออนุญาตให้ข้าพเจ้า จงยั่งยืน ยืนหยัดดั่งร่มโพธิ์ร่มไทร ไม่ตกไม่ต่ำ บุญค้ำจุนตลอดไป

อุโบสถ

จุดที่สาม การเข้าไปกราบสักการะพระประธานด้วยธูป 3 ดอก เทียน 1 คู่ และเดินรอบพระปรางค์อีก 3 รอบ เพราะมีตำนานเล่าต่อความเชื่อกันว่าเทียนคู่จะทำให้ได้พบเจอกับเนื้อคู่ที่ดี ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ชีวิตจะมีแต่ความสดใสดั่งอรุณรุ่งในยามเช้า

วัดอรุณ

สำหรับวันหยุดปลายสัปดาห์ใครที่ยังไม่มีแพลนจะไปที่ไหน ก็สามารถเข้าไปไหว้สักการะขอพรหลวงพ่อแจ้ง และทำบุญเสริมความเป็นสิริมงคลกันได้ที่วัดอรุณราชวรารามเลย

ที่ตั้ง : 58 ถนน วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
Google Map: https://goo.gl/maps/SnjxndS7z5rBwGKg9
เวลาเข้าชม : 07.00 น. – 18.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แจก บทสวดมนต์ข้ามปี 2566 พร้อมน้อมนำกุศลรับสิ่งดีดี

5 ไอเทม แบรนด์แฟชั่นสายมู ที่ควรมีไว้แล้วจะดี

‘ข้าวมธุปายาส’ อาหารแก้บนที่ถวายแด่พระพุทธเจ้า