คำถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าอาบน้ำฝน วันเข้าพรรษา

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน พร้อมคำแปล

ก่อนประเคนผ้าอาบน้ำฝนถวายพระ ก็ต้องมีการกล่าว คำถวายผ้าอาบน้ำฝน เสียก่อน พระสงฆ์จึงจะรับปัจจัยเครื่องไทยธรรมเหล่านี้ได้

Home / บทสวดมนต์ / คำถวายผ้าอาบน้ำฝน พร้อมคำแปล

ผ้าอาบน้ำฝน เป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ใช้ได้เป็นผืนที่ 4 นอกเหนือจากไตรจีวรและทรงอนุญาตให้พระสงฆ์รับถวายได้ก่อนเข้าพรรษา 1 เดือน ที่เรียกว่า ผ้าอาบน้ำฝน เพราะเป็นผ้าที่ถวายกันในต้นฤดูฝน เป็นหนึ่งในเครื่องไทยธรรมที่ใช้ถวายพระภิกษุในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อเหล่าอุบาสก อุบาสิกา ญาติโยมจะถวาย ก่อนประเคนผ้าอาบน้ำฝนถวายพระ ก็ต้องมีการกล่าว คำถวายผ้าอาบน้ำฝน เสียก่อน พระสงฆ์จึงจะรับปัจจัยเครื่องไทยธรรมเหล่านี้ได้

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน พร้อมคำแปล

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
คำแปล<a href=บทสวด” class=”wp-image-335093″/>
คำแปลบทสวด

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน

ตั้งนะโม 3 จบ

อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏิกานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ
สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าอาบน้ำฝน
กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าอาบน้ำฝน
กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่
ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

อานิสงส์ของการถวายผ้าอาบน้ำฝน

ผู้ใดที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระภิกษุสงฆ์ จะถือว่าเป็นการทำบุญที่ช่วยทำนุบำรุงและสนับสนุนพระศาสนาให้คงอยู่สืบไป และเพื่อมิให้พระภิกษุสงฆ์ต้องลำบากในการแสวงหาผ้าอาบน้ำฝน แต่จะได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาและช่วยเผยแผ่ให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไป ส่วนผู้ทื่ถวายผ้าอาบน้ำฝน ก็จะได้พบแต่ความสุขความเจริญ จะมั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทองและบริวารมากมาย

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำถวายเทียนพรรษา 2566 พร้อมคำแปล

พระอัญญาโกณฑัญญะ พระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา

วิธีปลูกดอกเข้าพรรษา ต้นไม้มงคล พุทธคุณแคล้วคลาด