คาถาบูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด บทสวดบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด

คาถาบูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด สวดก่อนนอน สำเร็จ สมปรารถนา

คาถาบูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด บทสวดบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด สวดก่อนนอนเป็นประจำ เสริมสิริมงคล ความสำเร็จ สมปรารถนาในด้านต่างๆ ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย ร่ำรวย เสริมเสน่ห์

Home / พระคาถา, พระพิฆเนศ / คาถาบูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด สวดก่อนนอน สำเร็จ สมปรารถนา

คาถาบูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด บทสวดบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิด สวดก่อนนอนเป็นประจำ เสริมสิริมงคล ความสำเร็จ สมปรารถนาในด้านต่างๆ ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย ร่ำรวย เสริมเสน่ห์

พระพิฆเนศ
บูชาพระพิฆเนศ

คาถาบูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ให้บูชาพระพิฆเนศปางพระวีระ คณปติ

  • ช่วยเสริมดวงด้าน : การงาน การเงิน ชื่อเสียง อำนาจบารมี ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆ หากท่านใดทำงานเกี่ยวกับราชการ เป็นหัวหน้าคน เจ้านายคน หรือผู้บริหารระดับสูง จะยิ่งเสริมดวง เสริมชะตา เสริมพลังให้ดียิ่งขึ้น

คาถาบูชาพระพิฆเนศปางพระวีระ คณปติ

(ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์)

ตั้งนะโม 3 จบ (ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ ระลึกถึงองค์พระพิฆเนศตามปางเกิด ปางพระวีระ คณปติ)

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

โอม จาบาลา คูซุมา สังการาชามา

กัสยา เปยัม มหากา ดายูติม

ตะโม อะริม ซะราวา ปราประธนัม

โอมคาซุม คยา สุรายา ดิวากาคาลัม

โอม ศรี มหาวีระ คณะปัตตะเย นะมะฮา โอม

คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี วีระ คณปติ ยะนะมะฮา 

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ให้บูชาพระพิฆเนศปางพระทิวมุข คณปติ 

  • ช่วยเสริมดวงด้าน : การเงิน การเจรจาต่างๆ หากทำอาชีพเซล นักการขาย นักพูด หรืออาชีพเกี่ยวกับการเจรจา จะช่วยเสริมให้สำเร็จราบรื่น
พระพิฆเนศ

คาถาบูชาพระพิฆเนศปางพระทิวมุข คณปติ

(ผู้ที่เกิดวันจันทร์)

ตั้งนะโม 3 จบ (ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ ระลึกถึงองค์พระพิฆเนศตามปางเกิด ปางพระทิวมุข คณปติ)

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา

โอม ดิธีสังคลา ทุศา รับพรัม

คริสิรู ดาระนา ซัมบราวัม

นะมามิ ชาชินัม โซมา

โอม ชามา จันดรายา นะมะฮา

โอม ศรี ทวิวรมุข คณะปะตะเย นะมะฮา

คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี ทวิมุข คณปติ ยะนะมะฮา 

ผู้ที่เกิดวันอังคาร  ให้บูชาพระพิฆเนศปางพระตรีมุข คณปติ 

  • ช่วยเสริมดวงด้าน : เสริมทรัพย์สิน เสน่ห์ อำนาจ แคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาบูชาพระพิฆเนศปางพระตรีมุข คณปติ

(ผู้ที่เกิดวันอังคาร)

ตั้งนะโม 3 จบ (ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ ระลึกถึงองค์พระพิฆเนศตามปางเกิด ปางพระตรีมุข คณปติ)

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

โอม ดะระณึ คารูบาฮา ซัมปูยัม

วิทดยุท คานธี ซามา ปราพรัม

คูมารัม ศักติ ซามา ปราพรัม

มังกาลัม ปรานามมายัม ฮามา

โอม อัม อัคคารายา นะมะฮา

โอม ศรี มหาตรีมุจติ คณะปัตตะเย นะเมฮา

โอม ศรี มหาตรีมุขติ คณะปัตตะเย นะมะฮา

คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี ตรีมุข คณปติ ยะนะมะฮา 

พระพิฆเนศ

ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) ให้บูชาพระพิฆเนศปางพระทวิชา คณปติ

  • ช่วยเสริมดวงด้าน : การงาน การเงิน ให้ประสบความสำเร็จ หากทำธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจระหว่างประเทศ จะยิ่งเสริมความก้าวหน้า สำเร็จในงานที่ทำ

คาถาบูชาพระพิฆเนศปางพระทวิชา คณปติ

(ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน)

ตั้งนะโม 3 จบ (ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ ระลึกถึงองค์พระพิฆเนศตามปางเกิด ปางพระทวิชา คณปติ)

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

โอม ปรยังคู กาลิคลา ชยานัม

รูปินากา ปราติมัม บุดตรัม

สุอัมยัม โสอัมยา คุโน ปิตัม

ตัม ปุตดรายัม ปรานัมปรายัม ฮามา

โอม พลู บุตธยา นะมะฮา

โอม ศริ ทวิชา คณะปัตตะเย นะมะฮา

คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี ทวิชา คณปติ ยะนะมะฮา 

ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) ให้บูชาพระพิฆเนศปางพระอุจฉิษฏะ คณปติ 

  • ช่วงเสริมดวงด้าน : ความสำเร็จในด้านต่างๆ และเสน่ห์ ความรัก ความเมตตา

คาถาบูชาพระพิฆเนศปางพระอุจฉิษฏะ คณปติ

(ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน)

ตั้งนะโม 3 จบ (ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ ระลึกถึงองค์พระพิฆเนศตามปางเกิด ปางพระอุจฉิษฏะ คณปติ)

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา

โอม อดราธยา คะยา มะหะยา วีรายัม

จันดรา อะทิตตตะยา วีมาดัม

สิมะติกาลา ปรานัมมายัม ฮามา

โอม รามา รากายะเว นะมะฮา

โอม ศรี อุจฉิษฎะ คณะปัตตะเย นะมะฮา

คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี อุจฉิษฏะ คณปติ ยะนะมะฮา 

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ให้บูชาพระพิฆเนศปางพระเหรัมภะ คณปติ 

  • ช่วยเสริมดวงด้าน : คุ้มครองด้านต่างๆ ทั้งบริวาร และคนในครอบครัว

คาถาบูชาพระพิฆเนศปางพระเหรัมภะ คณปติ

(ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี)

ตั้งนะโม 3 จบ (ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ ระลึกถึงองค์พระพิฆเนศตามปางเกิด ปางพระเหรัมภะ คณปติ)

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

โอม เดวายา นานะชา สิทธินานะชา

กูรูมา กานันชะนา ชานีพรัม

พุทติ พลูตรัม พะริหาสะปาติมา

โอม กูรูมา กูรูเว นะมะฮา

โอม ศรี เหรัมภะ คณะปัตตะเย นะมะฮา

พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ

ผู้ที่เกิดวันศุกร์  ให้บูชาพระพิฆเนศปางเอกทันตะ คณปติ

  • ช่วยเสริมดวงด้าน : ความรัก ความมีเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่

คาถาบูชาพระพิฆเนศปางเอกทันตะ คณปติ 

(ผู้ที่เกิดวันศุกร์)

ตั้งนะโม 3 จบ (ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ ระลึกถึงองค์พระพิฆเนศตามปางเกิด ปางเอกทันตะ คณปติ )

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

โอม หิมาคันดา มารินา ราพรัม

ดรธยา อานัม ปารานัม กูรูมา

สวายา ชากะตา ปราวะ ทารัม

ปาลาวากาลัม ปรานัมมายัม ฮามา

โอม ชามา ศุกครารายา นะมะฮา

โอม ศรี มหา เอกทันตะ คณะปะตะเย นะมะฮา

คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี เอกทันตะ ปะระสัท คณปติ ยะนะมะฮา 

พระพิฆเนศ

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ให้บูชาพระพิฆเนศปางพระสิทธิ คณปติ 

  • ช่วยเสริมดวงด้าน : ด้านเงินทอง ความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ สำหรับผู้ที่ทำงานด้านการปกครอง การแพทย์ อาจารย์ ผู้บริหาร จะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้น

คาถาบูชาพระพิฆเนศปางพระสิทธิ คณปติ

(ผู้ที่เกิดวันเสาร์)

ตั้งนะโม 3 จบ (ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ ระลึกถึงองค์พระพิฆเนศตามปางเกิด ปางพระสิทธิ คณปติ)

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา

โอม นีลัมชะนา ซามาปราชามา

ราวี พูตรารัม ยามา อัคคาราจัม

ชาคายา มาราธนา ชามาพลูทยัม

ตามะ นะมามิ สานิชาคารัม

โอม ชามา ชาไนศุกครารายา นะมะฮา

โอม ศรี คณะปัตตะเย นะมะ ฮา

คาถาบูชาแบบย่อ : โอม ศรี สิทธิ คณปติ ยะนะมะฮา 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เปิดตำนาน พระพิฆเนศ เทพผู้ประทานความสำเร็จ สายมูควรรู้ก่อนขอพร!

วันบูชาพระพิฆเนศ 2566 ครึ่งปีหลังมีวันไหนบ้าง

โอม (ॐ) สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่คนบูชาพระพิฆเนศ ควรรู้ความหมาย