พระพิฆเนศ ศาสนาฮินดู สัญลักษณ์โอม

โอม (ॐ) สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่คนบูชาพระพิฆเนศ ควรรู้ความหมาย

นอกจากสัญลักษณ์ “โอม” เป็นสัญลักษณ์ประจำองค์พระพิฆเนศวรแล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งความหมาย เมื่อกล่าวคำว่า “โอม” ก็เปรียบเสมือนกับการเรียกพระนามของพระตรีมูรติทั้ง 3

Home / บทสวดมนต์ / โอม (ॐ) สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่คนบูชาพระพิฆเนศ ควรรู้ความหมาย

สำหรับสายมูท่านที่บูชาองค์พ่อพระพิฆเนศ น่าจะเคยเป็น สัญลักษณ์ “โอม (ॐ)” ตัวอักษรศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวฮินดูให้ความสำคัญกันมานานนับร้อยปี เพราะถึงแม้จะเป็นเพียงสัญลักษณ์เล็กๆ แต่กลับเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ที่จะช่วยบันดาลให้ผู้บูชาประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง

ความหมายของ “โอม (ॐ)”

พระพิฆเนศ

ॐ หรือ “โอม” เป็นสัญลักษณ์ประจำองค์พระพิฆเนศวร โดยชาวฮินดูมีความเชื่อที่เล่าต่อกันมาว่า ในการสร้างโลก การเกิดของสรรพสิ่ง สิ่งที่มักจะได้ยินนั่นก็คือคำว่า “โอม” ไม่ว่าจะเป็นบทสวดในแต่ละบทของศาสนาฮินดู เทวสถาน หรือภาพวาดในยุคสมัยนั้น ก็มักจะมีตัวอักษรนี้ปรากฏอยู่อย่างสม่ำเสมอ

จึงทำให้เกิดความเชื่อที่ว่า “โอม” เป็นเหมือนตัวแทนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ความโชคดี ความเป็นสิริมงคล และความสำเร็จ อีกทั้งยังช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคออกไปจากชีวิต พร้อมทั้งช่วยดลบันดาลให้ผู้บูชา ประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งที่มุ่งหวัง

พระศิวะ

ความหมายของอักขระ “โอม (ॐ)”

นอกจากสัญลักษณ์ “โอม” เป็นสัญลักษณ์ประจำองค์พระพิฆเนศวรแล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งความหมาย เมื่อกล่าวคำว่า “โอม” ก็เปรียบเสมือนกับการเรียกพระนามของพระตรีมูรติทั้ง 3 ซึ่งก็คือ พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม เพราะสามารถแยกความหมายออกมาได้ดังนี้
อะ : มาจากเสียงสุดท้ายของคำว่าพระศิวะ (อะ) หมายถึงการสร้าง
อุ : มาจากเสียงสุดท้ายของคำว่าพระวิษณุ (อุ) หมายถึงการรักษา
มะ : มาจากเสียงสุดท้ายของคำว่าพระพรหมมะ (มะ) หมายถึงการทำลาย

พอนำมาอ่านออกเสียงให้ต่อกัน จึงออกเสียงเป็นคำว่า “โอม” ซึ่งก็คือการเรียกขานพระนามของ 3 มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่ชาวฮินดูให้ความนับถือมาอย่างยาวนานนั่นเอง

ความหมายของ “โอม (ॐ)” ในทางพุทธศาสนา

พุทธศาสนา

นอกจาก “โอม (ॐ)” จะมีความหมายสำหรับชาวฮินดูแล้ว ในทางพระพุทธศาสนา – นิกายมหายาน ในแถบจีนยูนนาน ทิเบต ก็ยังนิยมใช้คำว่า “โอม (ॐ)” ในการสวดมนต์ขอพรอีกด้วย โดยมีบทสวดเฉพาะถิ่นคือ โอม มณี ปัทเม ฮุม ซึ่งทั้ง 4 คำมีความหมายแตกออกมาตามนี้

  • โอม หมายถึงตัวแทนของมนุษย์ที่มีกายและจิต
  • มณี คือ ตัวแทนของความรุ่งเรือง แจ่มใสเหมือนปัญญา หรือบางพื้นที่แปลว่า ความเมตตาปรานี
  • ปัทเมหรือปัทมา คือ ดอกบัว ความสะอาดบริสุทธิ์ ที่ไม่มีวันเปรอะเปื้อนความสกปรกใดแม้เกิดจากโคลนตม
  • ฮุม คือ สิ่งที่ไม่อาจจะแยกออกจากกัน

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สัญลักษณ์ “โอม (ॐ)” เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวฮินดูหรือชาวพุทธนิกายมหายาน นิยมนำมาเป็นทำเครื่องประดับสวมติดกาย เพื่อให้เกิดความโชคดีในชีวิตนั่นเอง

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ดฝันเห็นทํานายฝันเห็นพระพิฆเนศ

เทวาลัยพระศิวะ ปิ่นเกล้า ขอพรสุขภาพ ปัดเป่าโรคภัย ให้อุดมสมบูรณ์

เคล็ดลับ มูเทวรูปครอบครัวองค์มหาเทพ ยังไงให้ปัง ดึงดูดรักแท้ ติดไซเรน