คาถาบูชาพ่อแก่ พระฤาษีนารอด พ่อแก่

คาถาบูชาพ่อแก่ พุทธคุณสายเมตตา อาชีพไหนบ้างควรบูชาพ่อแก่

อาชีพใดที่เหมาะจะบูชาพ่อแก่หรือปู่ฤาษี จริงๆ แล้วหากเรามีความศรัทธามีความเชื่อในพ่อแก่แล้วก็สามารถบูชาได้ทุกอาชีพ แต่ต้องมีความเชื่อความศรัทธาท่านก่อนเป็นลำดับแรก

Home / พระคาถา / คาถาบูชาพ่อแก่ พุทธคุณสายเมตตา อาชีพไหนบ้างควรบูชาพ่อแก่

พ่อแก่หรือปู่ฤาษีในโบราณมีตำนานที่กล่าวถึงต้นกำเนิดไว้ว่า ท่านได้กำเนิดมาจากเศียรที่ 5 ของพระพรหมธาดา และได้ทรงเพศเป็นฤาษี นามว่าพระฤาษีนารอด ซึ่งถือว่าเป็นฤาษีองค์แรกของไตรภูมิและได้เป็นครูของฤาษีทั้งปวง เราจึงเรียกท่านว่าบรมครู เพราะฉะนั้นในการทำพิธีกรรมต่างๆ หากไม่มีการกล่าวอัญเชิญท่านจะถือว่าพิธีนั้นจะไม่สมบูรณ์เลยทีเดียว

อาชีพไหนบ้างควรบูชาพ่อแก่

พ่อแก่หรือปู่ฤาษีนั้นได้บำเพ็ญตนด้วยสัจจะ และ ความมุ่งมั่นความมีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยม พ่อแก่แต่ละท่านจึงมีตบะที่กล้าแข็ง มากล้นไปด้วยบารมี พ่อแก่หรือฤาษีที่รู้จักกันมีอยู่ 108 องค์ ซึ่งแต่ละองค์ก็จะมีฤทธิ์มีบารมีต่างกันออกไป บางองค์ก็เชี่ยวชาญด้าน กสิณ ดิน น้ำ ลม ไฟ บางองค์ก็เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลรักษา หรือบางองค์ก็ให้คุณด้านเมตตามหานิยม ก็มีความแตกต่างกันออกไป ด้วยบารมีของพ่อแก่นี่เองจึงทำให้เกิดความขลัง ความเชื่อและความศรัทธาที่จะบูชาเพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลต่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่หรือเรื่องของอาชีพการงาน จึงมีคำถามต่อมาว่าแล้วอาชีพใดที่เหมาะจะบูชาพ่อแก่หรือปู่ฤาษี จริงๆ แล้วหากเรามีความศรัทธามีความเชื่อในพ่อแก่แล้วก็สามารถบูชาได้ทุกอาชีพ แต่ต้องมีความเชื่อความศรัทธาท่านก่อนเป็นลำดับแรก

พ่อแก่หรือปู่ฤาษีส่วนใหญ่จะให้พุทธคุณด้านเมตตามหานิยม ดูได้จากเศียรพ่อแก่จะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มเห็นฟัน หน้าเป็นสีทอง จึงให้คุณด้านเมตตามหานิยม ความมีเสน่ห์ อาชีพที่เหมาะก็จะเป็นอาชีพนักแสดง หรือ อาชีพที่เกี่ยวกับการบันเทิง หรือเกี่ยวกับด้านศิลปะ และอาชีพที่ต้องพบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตา เช่น เซล พ่อค้า แม่ค้า ครู อาจารย์ นักเขียน นักประพันธ์ แพทย์ทั้งแพทย์สมัยใหม่หรือแพทย์แผนไทย หมอดู เรียกได้ว่าทุกอาชีพที่สามารถบูชาพ่อแก่หรือปู่ฤาษีได้ เพราะท่านให้พุทธคุณ อิทธิคุณด้านเมตตา เมื่อไปไหว้ขอพรในสิ่งต่างๆ มักได้ผล ผู้กราบไหว้มักจะมีความเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จในชีวิต รวมถึงมีสุขภาพที่แข็งแรง นอกจากนี้พ่อแก่หรือปู่ฤาษียังส่งผลในด้านวิชาอาคม ทำให้ผู้บูชาแคล้วคลาดปลอดภัย ขับไล่ความเป็นอัปมงคลให้ออกไปจากตัว

ขั้นตอนการบูชาพ่อแก่ที่บ้าน

อันดับแรกต้องจัดเตรียมสถานที่หรือหิ้งไว้ให้เรียบร้อยก่อน ไม่ควรวางเสมอพระพุทธรูป แนะนำว่าควรบูชาครั้งแรกในวันพฤหัสบดี โดยใช้ธูป 9 ดอก เวลาก่อน 9.00 น. ทำด้วยความตั้งใจ มีจิตศรัทธา

ของที่ต้องเตรียมในวันบูชาครั้งแรก

  • พวงมาลัย 1 พวง หรือดอกไม้ 1 กำ
  • เทียนขาว 5 เล่ม
  • หมากพลู 5 คำ
  • บุหรี่ 5 มวน
  • กล้วยน้ำว้าสุก 1 หวี
  • มะพร้าวอ่อน 1 ลูก
  • น้ำผึ้ง 1 แก้ว หรือ 1 ขวด
  • น้ำร้อน / น้ำชา / น้ำเปล่า
  • ส่วนอาหาร หรือ ผลไม้ไม่เจาะจง แล้วแต่ผู้บูชา

จากนั้นตั้งจิตให้สงบ มีสมาธิ

พ่อแก่

คาถาบูชาพ่อแก่

นะโมตัสสะ พะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ)

อุกาสะ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง
วินาสสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม
ทุติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง
วินาสสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม
ตะติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง
วินาสสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม
พุทธธังประสิทธิ ธรรมมังประสิทธิ สังฆังประสิทธิ
ขออาราธนาบารมี พระพุทธคุณนัง ธรรมคุณนัง สังฆคุณนัง วันทิตวา
อีกทั้งคุณพระบิดา พระมารดา อุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

โอมฯ ฦฦๅ ฤฤๅ มุนิวะระวะจะนัง อิสีเทวา
ขออันเชิญ พระพิราพ พระฤาษีนารอด พระฤาษีนารายณ์ พระฤาษีตาวัว
พระฤาษีตาไฟ พระฤาษีเกตุ พระฤาษีเนตร พระฤาษีมุชิตวา
พระฤาษีมหาพรหมเมศ พระฤาษีพรหมา พระฤาษีพรหมจโลกา พระฤาษีเพชรฉลูกัญ
อีกทั้งพระฤาษี 108 ตน บันดาลดลด้วยสรรพวิทยา
พระครูยา พระครูเฒ่า พระครูภักและอักษรสถาพรเป็นกรรมสิทธิ์
ขอเสด็จมารักษา เสด็จมาสถิตอยู่ทั่วทุกสรรพางค์กาย
อัญเชิญมาประสิทธิพระพรชัย ให้แก่ข้าพเจ้าในเวลาบัดนี้เถิด
ขอความไม่ดีทั้งหลายจงพินาศสิ้นไป

อะสังวิสุโลปุสะพุภะ อิติ สุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ
นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะมะอะอุ ฤ ฤา จุตติจุตตัง อะระหัง จุตติ
อิติ สุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะจะภะกะสะ
นะมะอะอุ นะมะนะอะ นอ กอ นะกะ กอ ออนอ อะ นะอะกะอัง
อุมิอะมิ มะหิสุตัง สุนะพุทธัง อะสุนะอะ อิหิ

ขอความเป็นมงคลทั้งหลาย ความสวัสดีมีชัยทั้งหลาย จงมีแด่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัว อิกะวิติ ฤฤๅฦฦๅ

แล้วให้ตั้งจิต อธิษฐานขอพร บารมีพ่อแก่หรือปู่ฤาษี ช่วยดลบันดาลให้สิ่งที่ตนปรารถนาได้ สำเร็จ

เทคนิคการบูชาพ่อแก่ในครั้งต่อไป

จุดธูป 9 ดอก จะถวายน้ำ ดอกไม้ หมากพลู หรือผลไม้ ก็ตามแต่สะดวก หรือจะกราบไหว้ท่านด้วยมือเปล่าก็ได้ แต่ให้ใช้ภาวนาคาถามีจิตที่ตั้งมั่นมีความศรัทธา ให้ความเคารพ ก็สามารถสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานได้เช่นกัน

ข้อสำคัญ น้ำเปล่า หมากพลู และบุหรี่ อย่าให้ขาด! หรือมีการเปลี่ยนให้อย่างน้อย ทุกวันพระ หรือวันพฤหัสบดี

สำหรับท่านที่จะบูชาพ่อแก่ก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าต้องทำอย่างไรกันบ้าง และอาชีพที่จะบูชาพ่อแก่มีอาชีพอะไรบ้าง การบูชาจะต้องเต็มไปด้วยความศรัทธาเป็นที่ตั้ง และอย่าลืมที่จะปฏิบัติธรรมให้อยู่ในศีลด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้รับสิ่งดีๆเป็นทวีคูณจากบุญกุศลที่เราทำ ขอให้ทุกท่านที่สักการะบูชาพ่อแก่ ได้สมปรารถนา และประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต

บทความโดย อ.รักษ์ เลขเด็ด ( อ.ภัทร์มนต์. ศักดิ์ชุศรณ์ )

ภาพโดย SUTEE

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่ พร้อมบทสวดขอพรให้ดูแลคุ้มครองบ้าน

ตาราง สีรถถูกโฉลกตามวันเกิด เลือกสีมงคลแบบไม่งงแน่นอน

วิธีไหว้วัดแขก ให้ปัง มูร้อยครั้งสำเร็จร้อยครั้ง